ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Hospitaal-kerkschip De Hoop

Hospitaal-kerkschip De Hoop was een serie van vier achtereenvolgens gebruikte hospitaalschepen ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit. De thuishaven is bijna altijd Scheveningen geweest.

                                               

Verpleeghuis Elderhoeve

Verpleeghuis Elderhoeve was een verpleeghuis voor geestelijk hulpbehoevende bejaarden. Het stond in het dorp Elden in Arnhem. Het was bijzonder omdat de psychogeriatrische patienten niet werden opgesloten zoals destijds gebruikelijk was. Ze werde ...

                                               

Zuiderzeewerken

De Zuiderzeewerken omvatten het geheel van de projecten waarmee de Zuiderzee werd afgesloten, in het IJsselmeer veranderde en gedeeltelijk werd ingepolderd. Ze behoren tot de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd. De belang ...

                                               

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is de waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. Hieraan ontleent de dam zijn naam. De Afsluitdijk is belangrijk om Nederland tegen overstromingen te beschermen. De Afsluitdijk is ee ...

                                               

Amsteldiep

Het Amsteldiep was een stroomgeul en zeegat in de Kop van Noord-Holland. Oorspronkelijk vormde het de overgang tussen de Waddenzee en de Zuiderzee. Het Amsteldiep was tevens de scheiding tussen het vasteland en het eiland Wieringen. De stroomgeul ...

                                               

Korte Afsluitdijk

De Amsteldiepdijk is een dam die ligt tussen Van Ewijcksluis en Wieringen. Deze dijk is aangelegd in 1924 en sluit een deel van het Amsteldiep en het Ulkediep af. Het afgesloten deel van het Amsteldiep werd op die manier een meer: het Amstelmeer. ...

                                               

Breezand (werkeiland)

Breezand is een voormalig werkeiland aan de Afsluitdijk op 12 kilometer van de Friese kust. Het werkeiland is voor de bouw van de Afsluitdijk aangelegd op de zandplaat met dezelfde naam die destijds in de Zuiderzee lag. Tijdens de bouw van de dij ...

                                               

Breezanddijk

Breezanddijk is een gehucht in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland, dat op/aan de Afsluitdijk ligt op het voormalige werkeiland Breezand, twaalf kilometer van de Friese kust. Tot 2011 lag Breezanddijk in de toenmali ...

                                               

Dienst der Zuiderzeewerken

De Dienst der Zuiderzeewerken was de bouwdienst belast met de aanleg van de Zuiderzeewerken. De dienst was aanvankelijk sinds 1919 een afzonderlijke dienst naast Rijkswaterstaat, sedert 1935 werkzaam onder verantwoordelijkheid van de directeur-ge ...

                                               

Dijk Enkhuizen-Lelystad

                                               

Dronterland

Het Dronterland werd door oud-burgemeester Eppo van Veldhuizen geintroduceerd in een lied over het land van Dronten, de gemeente in Flevoland. In 2012 werd Dronterland geintroduceerd als streeknaam voor het gebied van Oostelijk Flevoland dat onde ...

                                               

Gemaal Leemans

In 1926 werd een start gemaakt met de inpoldering van de Wieringermeer. De 18 kilometer lange dijk kwam in 1930 gereed. Voor de bemaling van de Wieringermeer werden eind jaren 20 twee gemalen gebouwd, namelijk: gemaal Lely, een elektrisch gemaal ...

                                               

Gemaal Lely

Gemaal Lely is een elektrisch aangedreven gemaal uit 1930 dat gebruikt werd en wordt om de Wieringermeer droog te maken en te houden. Het gemaal is genoemd naar Cornelis Lely, initiatiefnemer tot de uitvoering van de Zuiderzeewerken en staat iets ...

                                               

Gemaal Wortman

Gemaal Wortman is een van de drie gemalen die werden gebruikt bij het droogmaken van de polder Oostelijk Flevoland. De twee andere gemalen zijn het Gemaal Lovink bij Harderhaven tegenover Harderwijk en het Gemaal Colijn bij Ketelhaven. De twee la ...

                                               

Hollandse Brug

De Hollandse Brug is de brugverbinding tussen Flevoland en provincie Noord-Holland gelegen bij Muiderberg, op de plek waar het Gooimeer over gaat in het IJmeer. De brug werd in 1969 opengesteld. De autosnelweg A6 voert over deze brug. Tevens is e ...

                                               

Markerwaarddijk

De Houtribdijk is een waterkering in Nederland en vormt het kerndeel van de N307. De dam scheidt het IJsselmeer van het Markermeer en werd aangelegd tussen 1963 en 1976.

                                               

IJsselmeer

Het IJsselmeer is onderdeel van het IJsselmeergebied en ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. De Afsluitdijk werd voltooid op 28 mei 1932 en de officiele naamsverandering van het afgesloten deel van de Zuiderzee vond plaats o ...

                                               

IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is een gebied van aaneengesloten binnenmeren in Nederland. Het IJsselmeergebied omvat het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermee ...

                                               

Ketelbrug (Flevoland)

De Ketelbrug is een 800 meter lange Nederlandse basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland over het Ketelmeer. Over deze brug lopen twee wegen, de autosnelweg A6 een secundaire weg. Op 15 juni 1970 werd ...

                                               

Kleine Afsluitdijk

                                               

Kornwerderzand

Kornwerderzand is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten noordwesten van Makkum, ten westen van Cornwerd ten zuidwesten van Zurich. De dorpskern ligt op/langs de Afsluitdijk. In 2020 zouden er ...

                                               

Korte Afsluitdijk

                                               

Victor de Blocq van Kuffeler

Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler was een Nederlands waterbouwkundige. In 1900 studeerde hij af als civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft. Nog datzelfde jaar trad hij in dienst van Rijkswaterstaat, waar hij diverse functie ...

                                               

Wilhelmus François Leemans

Wilhelmus François Leemans was een Nederlands ingenieur en lid van de Raad van State in buitengewone dienst. Leemans studeerde civiele techniek aan de Polytechnische School te Delft. Hij maakte carrière bij Rijkswaterstaat waarvan hij in de perio ...

                                               

Cornelis Lely

Cornelis Lely was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. De Zuiderzeewerken zijn grotendeels uitgevoerd volgens zijn plannen. Lely ontwierp in 1891 een eerste concept van zijn plan voor de afsluiting van d ...

                                               

Lelydijk

                                               

Lorentzsluizen

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

                                               

Markermeer

Het Markermeer is een meer in Nederland, gelegen tussen Noord-Holland en Flevoland. Aan de noordoostelijke zijde grenst het aan het IJsselmeer, waarvan het eigenlijk het zuidwestelijk compartiment vormt, door een dijk daarvan afgescheiden. Het me ...

                                               

Markerwaard

Markerwaard is de naam voor een gedurende bijna de hele 20e eeuw gepland staande en door de Nederlandse regering in portefeuille gehouden IJsselmeerpolder, die echter nooit is aangelegd. De Markerwaard, vernoemd naar het schiereiland Marken, zou ...

                                               

Markerwaarddijk

                                               

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Nieuw Land Erfgoedcentrum was een erfgoedcentrum in Lelystad. Het NLE was in de kern een combinatie van een museum over Flevoland met een archief dat stukken beheert voor verschillende overheden en particuliere organisaties in Flevoland. De combi ...

                                               

Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder

Het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder was een Nederlands overheidsorgaan dat tussen 28 juni 1942 en 1 juli 1962 het bestuur vormde van de Noordoostpolder inclusief het voormalige eiland Schokland. Urk was al een gemeente en viel buiten h ...

                                               

Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders was een Nederlands overheidsorgaan dat tussen 1955 en 1996 het bestuur vormde van het Markermeer en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder in die gebieden waar nog geen gemeente was ingesteld. He ...

                                               

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was een Nederlandse overheidsdienst die verantwoordelijk was voor de inrichting van het nieuwe land in de drooggelegde polders in het IJsselmeer. De RIJP werd samen met de Dienst der Zuiderzeewerken die ve ...

                                               

Stichtse Brug

De Stichtse Brug zijn twee parallelle verkeersbruggen tussen de Nederlandse provincies Noord-Holland en Flevoland. De eerste brug werd op 29 november 1985 opengesteld. De bruggen lopen van Blaricum naar de grens tussen Almere en Zeewolde in Flevo ...

                                               

Vlieter

De Vlieter is een gebied in de Waddenzee, langs de Afsluitdijk, ongeveer zes kilometer ten oosten van Den Oever. De Vlieter was oorspronkelijk een diepe, noord-zuid lopende vaargeul die gebruikt werd voor scheepsverkeer van en naar de Zuiderzee. ...

                                               

Vlietermonument

Het Vlietermonument bevindt zich bij de Vlieter, de plaats waar in 1932 de Afsluitdijk werd gesloten. Het is een monument in de vorm van een uitkijktoren, ontworpen door architect Willem Dudok. De toren is in 1933 gebouwd. Er is hier een voetbrug ...

                                               

Werkeiland Lelystad

Het Werkeiland Lelystad was het eerste bewoonde deel van het nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Het vroegere eiland maakt deel uit van de wijk Lelystad-Haven en is te herkennen vanwege de hogere ligging ten opzichte van de rest van Lelystad.

                                               

Wieringermeerpolder

                                               

Hendrik Wortman

Hendrik Wortman was een Nederlands civiel ingenieur en directeur-generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken van 1919 tot 1929.

                                               

Zuiderzeecommissie

                                               

Zuiderzeecommissie

De Zuiderzeeraad was een adviesorgaan van de Nederlandse regering dat van 1919 tot 1969 heeft bestaan. De taak van de Zuiderzeeraad was de regering van advies te dienen met betrekking tot de Zuiderzeewerken en de Zuiderzeesteun.

                                               

Zuiderzeesteun

In artikel 3 van de Zuiderzeewet, die voornamelijk ging over de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van het afgesloten deel van de Zuiderzee, was vastgelegd dat bij de wet worden geregeld en vastgesteld de maatregelen ter tegemoetkoming a ...

                                               

Zuiderzeevereeniging

De Zuiderzeevereeniging was een vereniging die tot doel had de inpoldering van de Zuiderzee tot uitvoering te brengen. De vereniging heeft van 1886 tot 1949 bestaan.

                                               

Zuiderzeewet

De Zuiderzeewet is een raamwet, ze bepaalde slechts dat de Zuiderzee voor rekening van de Staat zou worden afgesloten door een afsluitdijk" loopende van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit eiland naar ...

                                               

Koninklijke Eru Kaasfabriek B.V.

De Koninklijke Eru Kaasfabriek B.V. is een Nederlandse producent van smeerkaas en smeltkaas. De fabriek is gevestigd in Woerden en stond achter het station. Tegenwoordig is de fabriek te vinden op bedrijventerrein Polanen langs de A12.

                                               

Lijst van langste achternamen van Nederland

                                               

Lijst van Nederlandse familienamen eindigend op a

Dit artikel geeft een lijst van Nederlandse familienamen eindigend op a. Onderstaande familienamen zijn voor een groot deel afkomstig uit de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Volgens een onderzoek van het P.J. Meertens Insti ...

                                               

Van der A

Van der A is een van oorsprong Nederlandse achternaam, die duidt op een water waaraan gewoond wordt. In 2007 waren er in Nederland 178 naamdragers, waarvan de grootste concentratie naamdragers in Borger-Odoorn. Daar had namelijk 0.05% van de inwo ...

                                               

A.B. (achternaam)

A.B., uitgesproken als Aa-bee, is een Nederlandse achternaam. In 2007 waren er in Nederland slechts 37 naamdragers, in Belgie kwam de naam niet voor. De grootste concentratie naamdragers woont in Emmen, waar 7 mensen met deze achternaam leven. De ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →