ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Eerste persoon (computerspellen)

In computerspellen duidt de term eerste persoon op het perspectief dat de speler in het spel heeft. Het eerstepersoonsgezichtsveld hoeft niet direct op het perspectief vanuit een persoon te slaan, zo is het perspectief vanuit bijvoorbeeld een hel ...

                                               

Derde persoon (computerspellen)

In computerspellen duidt de term derde persoon op het perspectief dat de speler in een spel heeft. In een spel met een derdepersoonsperspectief ziet de speler het spel van achter het personage dat de speler bestuurt. Het bekendste genre dat dit p ...

                                               

Rob Persoon

Robertus Johannes Persoon is een Nederlandse politicus van het CDA. Rob Persoon volgde, na op het gymnasium in Weert gezeten te hebben, een doctoraal planologie. In 1982 werd hij burgemeester van Sevenum. Hij ging eind 1992 in Huissen werken als ...

                                               

Personage

Een personage is de uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk zoals een roman, toneelstuk of film. Personages ondergaan of veroorzaken de gebeurtenissen in een verhaal. In films en toneelstukken is het de rol die door e ...

                                               

First-person shooter

Een first-person shooter of FPS is een type actiespel dat wordt gespeeld vanuit het perspectief van de speler. In first-person shooters houdt de speler een wapen of een ander voorwerp in zijn handen waarmee tegen vijandige personages gevochten ka ...

                                               

TIME Person of the Year

TIMEs Person of the Year is een jaarlijkse verkiezing, aan het eind van het jaar, van het Amerikaanse tijdschrift Time. De winnaar kan een persoon, groep, idee, plaats of machine zijn die for better for worse de meeste invloed heeft gehad op het ...

                                               

Dina (Bijbelse persoon)

Dina is een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel uit het Bijbelboek Genesis. Ze was de enige dochter van aartsvader Jakob en haar moeder Lea.

                                               

Third-person shooter

Een third-person shooter of TPS is een computerspelgenre. Zoals de naam al aangeeft gaat het om een schietspel, maar anders dan bij het genre first-person shooter bekijkt de speler de omgeving vanuit een derdepersoonsperspectief. Dit houdt in dat ...

                                               

Vakbekwaam Persoon

Een Vakbekwaam Persoon is iemand die een elektrotechnische vooropleiding heeft gehad of aantoonbare ervaring heeft die vergelijkbaar is met een elektrotechnische opleiding. Personen met de Aanwijzing Vakbekwaam Persoon mogen ingewikkeldere werkza ...

                                               

Religie

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord religie op een algem ...

                                               

Religie in Tibet

Religie in Tibet is een fenomeen, dat bepalend was voor de gehele samenleving, de sociale en economische structuur en het had zeer grote politieke invloed. De belangrijkste en overheersende religie in Tibet is vanaf begin elfde eeuw het Tibetaans ...

                                               

Religie in Azië

Dit artikel behandelt religie in Azie. Azie heeft een grote religieuze diversiteit, en de belangrijkste religies ter wereld zijn in Azie ontstaan. De grootste religies in Azie zijn het hindoeïsme, de islam en de traditionele Chinese godsdienst. I ...

                                               

Animisme (religie)

Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme w ...

                                               

Religie van de rede

De religie van de rede is een filosofisch concept waaraan vormgegeven werd in de Verlichting. De wezenlijke eigenschap van alle systemen die dit idee inhoud geven is de rationaliteit en universaliteit van deze religie. Vele verlichtingsfilosofen ...

                                               

Hellenisme (religie)

Het hellenisme of hellenistisch polytheïsme is een moderne religieuze beweging, die de Griekse mythologie en de oud-Griekse godsdienst aan de hand van antieke en moderne bronnen reconstrueert en aan de moderne wereld aanpast. Als hoofdgoden worde ...

                                               

Stroming (religie)

Een religieuze stroming is een theologische, politieke of filosofische interpretatie van een bepaalde religie die niet exclusief is gebonden aan een bepaalde kerk, denominatie of sekte. Voorbeelden hiervan zijn christelijke stromingen en stroming ...

                                               

Dogma (algemeen)

Een dogma, Oudgrieks: δόγμα, meervoud: δόγματα, is een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd. Een dogma is een concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van di ...

                                               

Religie in Nederland

Uit de negentiende-eeuwse volkstellingen blijkt dat er lange tijd sprake was van een protestantse meerderheid een katholieke minderheid. De verhouding was in 1829

                                               

Mesopotamische religie

Met Mesopotamische religie wordt verwezen naar de Soemerische, Akkadische, Babylonische en Assyrische religies. Er waren verschillen maar ook processen van syncretisme. De religies en mythologieen veranderden in de loop der tijd. In totaal zijn d ...

                                               

Religie in Iran

Het zoroastrisme was de belangrijkste religie in Iran tijdens het Achaemenidische Perzische Rijk 550–330 BCE, het Parthische Rijk 247 BCE – 224 CE en het Sassanidische Rijk 224–651. In 651 veroverde het Kalifaat van de Rashidun Perzie en versprei ...

                                               

Religie in Zwitserland

Dit artikel behandelt religie in Zwitserland. In 2010 was de meerderheid van de Zwitserse bevolking vanaf 15 jaar christen: 38.6% van de Zwitsers was rooms-katholiek, 28.0% Evangelisch-Gereformeerde Kerk in Zwitserland, 5.5% lid van een zogenaamd ...

                                               

Techniek

Het begrip techniek wordt in verschillende betekenissen gebruikt: Techniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. Het op systematische manier toepa ...

                                               

Civiele techniek

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, spoorwegen en gebouwen, ma ...

                                               

Steriele-insecten-techniek

De steriele-mannetjes-techniek of steriele-insecten-techniek is een methode van biologische bestrijding, door miljoenen steriele insecten vrij te laten. De losgelaten insecten zijn meestal mannetjes, omdat het vrouwtje meestal de schade veroorzaa ...

                                               

Gemengde techniek

Gemengde techniek is een begrip uit de beeldende kunsten, dat refereert aan een kunstobject of kunstinstallatie, bestaande uit meer dan een kunstmedium. Er worden meerdere media tezamen gebruikt. Het resultaat is niet per se een collage, maar vee ...

                                               

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is een onafhankelijke kennisinstelling zonder winstoogmerk die langetermijntoekomstverkenningen organiseert op het snijvlak van technologie en samenleving. Sinds 1968 publiceert de stichting over de sociale ...

                                               

Technicolor (techniek)

Technicolor is een serie technieken om films in kleur op te nemen, en is een geregistreerd merk van Technicolor Motion Picture Corporation, onderdeel van Technicolor. Op het hoogtepunt van de techniek was het de op een na meest gebruikte techniek ...

                                               

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, in 2002 ontstaan uit de organisaties "Uneto" en "VNI". Sinds 1 februari 2017 is Doekle Terpstra voorzitter van de vereniging. UN ...

                                               

Miller-techniek

De Miller-techniek is een systeem voor motorfietsen waarbij het gas geven niet meer gebeurt door een gasmechanisme met een klep of schuif maar door de lichthoogte van de inlaatkleppen te varieren. Dit werd voor het eerst bij motorfietsen toegepas ...

                                               

NWT Magazine

NWT Magazine was een Nederlands populairwetenschappelijk tijdschrift dat zich specialiseerde in stevige achtergrondartikelen over wetenschappelijke en technische ontwikkelingen in de natuurkunde, scheikunde, biologie, geneeskunde, astronomie en a ...

                                               

Lijst van termen uit de civiele techniek R-Z

Lijst van termen uit de civiele techniek. Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Bijvoorbeeld leidingen, kabels, bruggen, gebouwen, maar ook de s ...

                                               

Six-techniek

Six-techniek is de moderne naam voor een techniek die werd toegepast voor de beschildering in de zwartfigurige stijl van oud-Grieks aardewerk.

                                               

Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is een kunstprijs, georganiseerd door het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. De prijs wordt sinds 2001 jaarlijks uitgereikt aan een kunstenaar die kunst en techniek op een bijzondere ...

                                               

Formele wetenschap

Formele wetenschap is de wetenschap van formele systemen, zoals logica, wiskunde, systeemtheorie, en de theoretische aspecten van informatica, informatiewetenschap, besluitvormingstheorie, statistiek en linguïstiek.

                                               

Erekruis voor Kunst en Wetenschap (Saksen-Coburg en Gotha)

Het Erekruis voor Kunst en Wetenschap waren onderscheidingen van het Duitse hertogdom Saksen-Coburg en Gotha. De kleine Ernestijnse hertogdommen Saksen-Meiningen en Saksen-Coburg hadden ieder een orde van Verdienste voor Kunst en Wetenschap, die ...

                                               

Maximiliaansorde voor Wetenschap en Kunst

De Maximiliaansorde voor Wetenschap en Kunst werd in 1853 door koning Maximiliaan II van Beieren gesticht als een Orde van verdienste voor wetenschappers en kunstenaars. De Orde bleef ook na de val van de Beierse monarchie in 1918 waarbij de rege ...

                                               

Wetenschap in de middeleeuwse islamitische wereld

Wetenschap in de middeleeuwse islamitische wereld is de wetenschap die ontwikkeld en beoefend werd in het islamitische gouden tijdperk. In de eeuwen na het ontstaan van de islam vertaalden islamitische wetenschappers veel Iraanse, Perzische, Indi ...

                                               

Empirische wetenschap

Empirische wetenschap is letterlijk wetenschap gebaseerd op ervaring, waarneming en proefondervindelijke uitkomsten. Ze staat vrij van metafysische argumenten en speculatieve intuïties. Als zodanig is empirische wetenschap tegenovergesteld aan fo ...

                                               

Beierse Maximiliaansorde voor Wetenschap en Kunst

De Beierse Maximiliaansorde voor Wetenschap en Kunst is de opvolger, of de herstelde vorm, van de in 1853 door koning Maximiliaan II van Beieren gestichte Maximiliaansorde voor Wetenschap en Kunst, een orde van verdienste voor wetenschappers en k ...

                                               

Deductieve wetenschap

Deductieve wetenschap is wetenschap op basis van deductie, ofwel op basis van onbetwistbare stellingen. Deductieve wetenschap wordt soms gelijkgesteld aan formele wetenschap en is de tegenpool van empirische wetenschap, inductieve wetenschap of e ...

                                               

Wetenschap in de middeleeuwen

Met wetenschap in de middeleeuwen wordt de wetenschap bedoeld zoals deze werd beoefend in de middenperiode, de periode tussen klassieke oudheid en renaissance, volgens de schematische indeling van de Europese geschiedenis. De bestudering van de m ...

                                               

Zuivere wetenschap

Het begrip zuivere wetenschap is afgeleid van het Engels begrip pure science. In deze betekenis is zuivere wetenschap weleens synoniem gesteld met formele wetenschap, ofwel de wetenschap van de grondvormen van kennisopbouw en kennisverwerving. He ...

                                               

Medaille van Verdienste voor Kunst en Wetenschap

Medaille van Verdienste voor Kunst en Wetenschap kan verwijzen naar: Medaille van Verdienste voor Kunst en Wetenschap Saksen-Weimar-Eisenach Medaille van Verdienste voor Wetenschap en Kunst Groothertogdom Saksen Medaille van Verdienste voor Kunst ...

                                               

Waardevrije wetenschap

Waardevrije wetenschap is de idee dat wetenschap slechts gebaseerd moet zijn op het vaststellen van feiten, zonder dat daarbij morele overwegingen in aanmerking genomen worden.

                                               

Positieve wetenschap

Het begrip positieve wetenschap stamt uit het positivisme, een wetenschapsfilosofie van Auguste Comte. Hier is een "positieve wetenschap" er een die op feiten is gebaseerd, dus op waarnemingen en metingen. Zulke feiten zouden dan bij voorkeur kwa ...

                                               

Rode lijst

Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten staan. Op rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Door ...

                                               

Lijst van NGC-objecten

Hieronder volgen de lijsten van NGC-objecten. De lijsten bevatten ook informatie over het sterrenbeeld, rechte klimming, declinatie en de magnitude van het NGC-object. Ze zijn gerangschikt per 100 objecten.

                                               

Lijsten van landen

In deze encyclopedie vindt u diverse lijsten van landen. Hieronder volgt een overzicht. Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid Lijst van landen naar inwonertal per werelddeel Lijst van landen naar oppervlakte Lijst van landen in 2021, de huidi ...

                                               

Lijsten van Amsterdamse onderwerpen

Zie ook de categorie monument in Amsterdam. En Lijst van oorlogsmonumenten in Amsterdam.

                                               

Nederlandse Rode Lijst (paddenstoelen)

De Nederlandse Rode Lijst voor paddenstoelen was voorheen opgenomen in het besluit Rode lijst paddenstoelen en anno 2020 in het besluit Rode lijsten. De Rode lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 5 of 10 jaar, bijgewerkt. Toenmalig M ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →