ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Universiteitsbibliotheek Utrecht

De Universiteitsbibliotheek Utrecht is de bibliotheek voor de wetenschappelijke informatievoorziening van de Universiteit Utrecht. De bibliotheek heeft zowel in de binnenstad van Utrecht als op de Uithof een vestiging, en kleinere bibliotheken bi ...

                                               

Librije (Zutphen)

De Librije is een kettingbibliotheek uit 1561 in de Walburgiskerk aan het s-Gravenhof te Zutphen. Het is een van de weinige nog bestaande kettingbibliotheken die op hun oorspronkelijke plaats worden bewaard. Andere bekende kettingbibliotheken bev ...

                                               

Koos Dijksterhuis

Koos Dijksterhuis is een Nederlandse schrijver, journalist en dichter. Dijksterhuis groeide op in Amersfoort, waarna hij biologie en sociologie studeerde in Groningen. Hij heeft een dagelijkse column over natuur in het dagblad Trouw. Ook schrijft ...

                                               

Pierre H. Dubois

1986 - Erelidmaatschap van de Haagse Kunstkring 1953 - Als beste Nederlandse roman van 1952 was Een vinger op de lippen kandidaat namens Nederland voor de Premio Letterario Internazionale Venezia. 1964 - Ridder in de Orde van Oranje Nassau 1993 - ...

                                               

Willem van Haren (1710-1768)

Willem van Haren, broer van Onno Zwier van Haren, was een Nederlands jonker, dichter, politicus, diplomaat en criticus van het koloniale bewind.

                                               

Pieter Hendrik van Moerkerken jr.

Pieter Hendrik van Moerkerken was een Nederlands grafisch ontwerper, illustrator, boekbandontwerper, dichter, toneel- en romanschrijver en criticus. Hij gebruikte soms het pseudoniem Peter Dumaar voor zijn werken.

                                               

Cyrille Offermans

Cyrille Offermans is een Nederlandse schrijver, essayist en criticus. Hij publiceert met name in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, De Standaard en Raster. Bij het laatste literair tijdschrift werkte hij tevens als redacteur. Voor zijn tweed ...

                                               

Bob Polak

Bob Polak is de jongste van drie kinderen van een Joodse Nederlandse vader een lutherse Duitse moeder. Polak studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en was tijdens zijn studie actief voor het studentenweekblad Propria Cures. Na ...

                                               

Maurits Uyldert

Maurits Henri Eduard Uyldert was een Nederlands letterkundige en journalist. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem L.T. Durey.

                                               

Zeikschrift

Zeikschrift is een Nederlandstalig mediakritisch instagramaccount. Het werd in juli 2016 opgericht door Madeleijn van den Nieuwenhuizen, juridisch onderzoeker aan de Columbia-universiteit. Ze deed dit naar aanleiding van een artikel over een scho ...

                                               

Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten is een Nederlandse organisatie, waarvan vooraanstaande kunstenaars uit verschillende richtingen lid zijn. De doelstelling is de plek te zijn "voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen ...

                                               

Antor

Antor is een in 1975 opgerichte Nederlandse, niet-politieke vereniging van dertig nationale verkeersbureaus. Het heeft als doelstelling om het uitgaande toerisme vanuit Nederland te stimuleren en te coördineren, ten gunste van de reisindustrie.

                                               

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is een fonds ontstaan door samenwerking van drie particuliere cultuurfondsen: de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Het Blockbusterfonds is een uitwerking van Joop van den ...

                                               

Stichting Buitenkunst

Stichting Buitenkunst is een Nederlandse organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met projecten waarbij professionele kunstenaars hun kennis en kunde op een toegankelijke manier overdragen aan anderen. Als accommodatie voor haar activiteiten ...

                                               

Openluchttheater Cabrio

Het Openluchttheater Cabrio is een openluchttheater in Soest, dat zijn podium verhuurt aan particulieren of bedrijven voor diverse doeleinden. Cabrio is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters.

                                               

Cultureel centrum (Nederland)

In Nederland verstaat men onder een cultureel centrum de ruimte of accommodatie waarbinnen manifestaties op kunst- muziek- en cultuurgebied zich kunnen afspelen.

                                               

Cultureel Jongeren Paspoort

Het Cultureel Jongeren Paspoort is een jongerenpas die ten goede komt aan de bevordering van cultuur. De mogelijkheden van de pas zijn voor Nederland en Belgie verschillend.

                                               

Culturele Vereniging Artishock

De Culturele Vereniging Artishock is een vereniging in Soest die verscheidene culturele evenementen organiseert. De vereniging heeft ca. 80 vrijwilligers en 450 leden.

                                               

Cultuur Kwartier Sneek

Cultuur Kwartier Sneek is een concentratie aan cultuur gerelateerde gebouwen en organisaties in Sneek. Het Kwartier is gelegen rondom de Westersingel. Het complex werd gesticht in 2006 om een centrale plaats te kunnen bieden aan muziek, dans, bee ...

                                               

De Digitale Stad

De Digitale Stad was een initiatief van cultureel centrum De Balie in Amsterdam en het computerblad Hack-Tic waaruit de internetprovider XS4ALL is ontstaan. Pionier van het eerste uur is Marleen Stikker. Bij de oprichting waren er ongeveer drieho ...

                                               

De Nieuwe Groep

Vanaf 1918 kwam de kunstschilder/tekenonderwijzer Bert Henri Bolink met een aantal van zijn leerlingen en liefhebbers bij elkaar in een lokaal van de HBS te Enschede om te tekenen naar model. Deze groep werd bekend onder de naam Tekenclub of Kuns ...

                                               

Digitaal Erfgoed Nederland

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan ...

                                               

DutchCulture

DutchCulture, voorheen de Stichting Internationale Culturele Activiteiten is een Nederlandse stichting die zich bezighoudt met promotie van de Nederlandse cultuursector in het buitenland.

                                               

Europese Kunst Unie

In 1936 hadden Paul Schreiber, een Duitse kunstschilder, Herbert Guth en baron Goetz de Gebsattel een plan gevormd om in verschillende landen van Europa een "european art union" op te richten. Vertakkingen hiervan waren in voorbereiding. Bert Haa ...

                                               

Extrapool

Extrapool is een podium en productiehuis voor alternatieve en experimentele muziek, beeldende kunst en film in Nijmegen. Extrapool is aan het begin van de jaren tachtig vanuit krakerskringen ontstaan rondom het kunstenaarsinitiatief Knust. Extrap ...

                                               

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten is een Nederlandse koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.

                                               

Haags Popcentrum

Het Haags Pop Centrum is een Nederlandse en Haagse organisatie die popgroepen, popmuzikanten oefenruimte en andere mogelijkheden biedt. In 2018 is de naam HPC veranderd naar Popradar Den Haag.

                                               

Stichting Levende Mens

Stichting Levende Mens is een Nederlandse stichting die sinds 2010 fondsen werft voor culturele evenementen en publicaties. De stichting is in Leiden gevestigd en verbonden aan de internationale, katholieke lekenbeweging Gemeenschap en Bevrijding.

                                               

Muziek Centrum Nederland

Muziek Centrum Nederland was tot 2013 het kennis- en promotiecentrum voor Nederlandse professionele muziek, gevestigd aan het Rokin in Amsterdam. Het centrum werd opgericht om de positie van de Nederlandse muziek te verstevigen in zowel Nederland ...

                                               

Naropa Instituut

Het Naropa Instituut was een Tibetaans boeddhistisch instituut in Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Het boeddhistische Dharmacentrum maakte deel uit van het Tibetaans Instituut en ging in 2014 dicht. Het werd overgenomen door Idee Kids vzw en biedt a ...

                                               

Nationaal Pop Instituut

Het Nationaal Pop Instituut was een organisatie die zich inzette voor de ontwikkeling en kwaliteit van de Nederlandse popmuziek. Hierbij ging het om alle soorten popmuziek: van pop en rock tot hiphop, urban, dance, crossover en wereldmuziek. Het ...

                                               

Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie, afgekort NMo, is een Nederlandse organisatie, die onder andere Rijksmonumenten beheert die geen rijksfunctie hebben. De organisatie beoogt samenwerking in de monumentenwereld met als doel kennis delen, schaalvo ...

                                               

Nederlands Instituut voor Animatiefilm

Het Nederlands Instituut voor Animatiefilm was een organisatie ter bevordering van de Nederlandse animatiefilm. Het NIAf was gevestigd in Tilburg en bestond van 1993 tot 2013.

                                               

Nederlands Instituut voor Mediakunst

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst was een instituut ter bevordering van de ontwikkeling, toepassing en distributie van mediakunst. Het instituut was gevestigd in een pand aan de Keizersgracht te Amsterdam.

                                               

Nederlands Vormgevingsinstituut

Het Nederlands Vormgevingsinstituut is een voormalig instituut ter bevordering van de Nederlandse mode en vormgeving. Plaats van vestiging was in het pand van het gesloten Museum Fodor aan de Keizersgracht te Amsterdam. Het Vormgevingsinstituut h ...

                                               

Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging

De Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging was de oudste op Zuid-Afrika gerichte organisatie in Nederland. De NZAV was opgericht in 1881 en was vanaf 1923 gevestigd in het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht in Amsterdam. In 2016 fuseerde de NZAV ...

                                               

De Nieuwe Liefde

De Nieuwe Liefde is een gebouw aan de Da Costakade in Amsterdam, oorspronkelijk een pakhuis, dat nu dienstdoet als cultureel centrum. Het werd gebouwd in 1904 als pakhuis voor wijn, met proeflokalen, naar ontwerp van de architect L.J. Neumeyer. H ...

                                               

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, ook bekend als het Anjerfonds, ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiele bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

                                               

Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds is een Nederlandse organisatie die in 1996 werd opgericht ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prins Claus. Het fonds heeft als doel culturele kennis te vergroten een goede wisselwerking tussen cultuur en ontwik ...

                                               

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse regering op het gebied van kunst, cultuur en media. Ze moet cultuurpolitiek en beleidsstrategisch adviseren over de volle breedte van het cultuur- en mediabeleid en over d ...

                                               

Raad voor de Kunst

De Raad voor de Kunst was een Nederlands adviesorgaan. De raad was de voorloper van de Raad voor Cultuur en is in voorlopige vorm ontstaan in 1947/1948 mede op voorspraak van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, als externe adviesraad. In 19 ...

                                               

Stichting Buma Cultuur

Stichting Buma Cultuur is een instantie die zich bezighoudt met ondersteuning en promotie van Nederlandse muziek. Deze naam bestaat sinds 1 maart 2006, voorheen was het de Stichting Conamus. Conamus is in 1962 opgericht door John de Mol sr. De do ...

                                               

Stichting Granate

Stichting Granate is een culturele organisatie die zich ten doel stelt biculturele dichters en filmmakers met name vluchtelingen een platform te bieden, om zo de diversiteit in de Nederlandse kunstsector te stimuleren. De stichting initieert en o ...

                                               

Stichting GRAP

Stichting GRAP is een organisatie voor de Amsterdamse popmuziek. De in 1982 als "GroepenRaad Amsterdamse Popmuziek" opgerichte stichting houdt zich bezig met het stimuleren van de Amsterdamse muziekscene.

                                               

Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Stichting Kunst en Openbare Ruimte was van 1999 tot 2012 een Nederlandse organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelde in relatie tot de openbare ruimte. SKOR was gevestigd aan de Ruysdaelkade in Amsterdam en begeleidde en adviseerde orga ...

                                               

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit

De Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit is opgericht in 1997 door de Vereniging Rembrandt en heeft ten doel het bevorderen van aankopen van kunstwerken van eminent belang ten behoeve van openbare collecties in Nederland. Dit doet zij door het ste ...

                                               

Stichting Taalverdediging

De Stichting Taalverdediging is een Nederlandse maar ook in Vlaanderen en Suriname werkzame organisatie die zich bezighoudt met het verdedigen van de Nederlandse taal en cultuur ". In de praktijk kant de organisatie zich tegen wat zij ziet als ui ...

                                               

Streektaal-Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied

Streektaal-Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied is een Nederlandse streektaalorganisatie die is ontstaan uit de in 1984 opgerichte stichting Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied, en heet vandaag de dag Stichting SONT of k ...

                                               

De Twentsche Kunstkring

Vanaf 1918 kwam de kunstschilder/tekenonderwijzer Bert Henri Bolink met een aantal van zijn leerlingen en liefhebbers in een lokaal van de HBS te Enschede bij elkaar om te tekenen naar model. Deze groep werd bekend onder de naam Tekenclub of Kuns ...

                                               

Vereniging Veldeke

De Vereniging Veldeke is een koepelorganisatie van verenigingen die zich inzetten voor het in stand houden van de volkscultuur, in het bijzonder voor het gebruik van de diverse Limburgse dialecten in zowel Nederlands Limburg als Belgisch Limburg. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →