ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

CAPaward

De CAPaward is een Nederlandse prijs die werd toegekend aan "mensen die door middel van hun sterke wil en doorzettingsvermogen hun lichamelijke handiCAP hebben overwonnen en omgezet in CAPabilities". In 2017 maakte dit programma een eenmalige com ...

                                               

Cola Debrotprijs

De Cola Debrotprijs, vernoemd naar dichter, schrijver, arts en minister Cola Debrot, is een Curaçaose algemene cultuurprijs. Ze wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich hebben verdienstelijk gemaakt in een der categorieen ...

                                               

Culturele prijs van de provincie Groningen

De Culturele prijs van de provincie Groningen werd in 1950 ingesteld. Gedeputeerde Staten kenden de prijs toe aan kunstenaars die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor de provincie Groningen. De prijs werd jaarlijks uitgereikt op 17 febr ...

                                               

Culturele prijs van Drenthe

De Culturele prijs van Drenthe werd in 1954 ingesteld door de Provinciale Staten van Drenthe. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling die bijzondere verdiensten heeft geleverd op cultureel gebied in de provincie. De leden van de Co ...

                                               

Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen

De prijs, die in 1977 vernoemd werd naar Alcuinus, wordt toegekend een veelbelovend kunstenaar, kunstenaarsgroep of cultureel ondernemer die een duidelijke bijdrage geleverd heeft aan de vernieuwing van het Nijmeegse cultuuraanbod. Aan de prijs i ...

                                               

E. du Perronprijs

De E. du Perronprijs is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg en de gemeente Tilburg en is vernoemd naar E. du Perron. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die zich mid ...

                                               

Erasmusprijs

De Erasmusprijs is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die een voor Europa buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein.

                                               

Françoise van den Bosch Prijs

                                               

Frans Molenaar-prijs

De Frans Molenaar-prijs is een Nederlandse modeprijs voor jong couturetalent. De winnaar krijgt tienduizend euro. De prijs werd in 1995 door couturier Frans Molenaar ingesteld en door hemzelf bekostigd. Na het overlijden van Molenaar in 2015 word ...

                                               

Friese Anjer

De Friese Anjer is een prijs voor Friese cultuur die uitgereikt wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, vereniging of instelling die zich bijzonder heeft ingezet voor de Friese cultu ...

                                               

Gouden Mispel

De Gouden Mispel is een prijs van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De prijs is bestemd voor personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. ...

                                               

Gulden Adelaar

De Gulden Adelaar is de culturele prijs van de Nederlandse gemeente Deventer, ingesteld bij besluit van de gemeenteraad op 23 september 1957. De prijs is bedoeld voor de meest uitblinkende prestatie op het gebied van beeldende kunsten, literatuur ...

                                               

Haarlemse publieksprijs

De Haarlemse Publieksprijs is een prijs voor circusartiesten, waarvan de winnaars traditioneel door het publiek tijdens het kerst/wintercircus Herman Renz in Haarlem bepaald worden.

                                               

Joost van den Vondelprijs

De Joost van den Vondelprijs was een cultuurprijs die tussen 1960 en 2000 door de Alfred Toepferstichting werd toegekend aan kunstenaars, wetenschappers en instellingen uit het Nederlandse, Vlaamse en Nederduitse cultuurgebied. De naar de dichter ...

                                               

K. ter Laan Prijs

De K. ter Laan Prijs is een Nederlandse cultuurprijs, die sinds 1985 jaarlijks uitgereikt door de Stichting t Grunneger Bouk. De prijs wordt uitgereikt aan mensen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de Groning ...

                                               

Karel de Grote Oeuvreprijs

De prijs, die in 1954 in het leven is geroepen, wordt toegekend voor één kunstwerk dat de stad Nijmegen tot onderwerp heeft of erdoor is geïnspireerd, dan wel voor het gehele artistieke oeuvre. Een kunstenaar, kunstenaarsgroep of cultureel ondern ...

                                               

Komkommerpitprijs

De Komkommerpitprijs is een jaarlijkse prijs voor cultuur, kunst en literatuur in Bonaire. De prijs gaat naar de persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel, artistiek of literair gebied en meer in het bijzonder voor ...

                                               

Laurenspenning

De Laurenspenning is een Rotterdamse cultuurprijs, die sinds 1959 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad Rotterdam. De organisatie van deze cultuurprijs wordt verzorgd door ...

                                               

Lieven de Key-penning

Lieven de Key-penning is een cultuurprijs die jaarlijks sinds 2009 wordt uitgereikt door de gemeente Haarlem. De penning is vernoemd naar de eerste Haarlemse stadsbouwmeester, Lieven de Key en wordt jaarlijks aan een persoon of organisatie uitger ...

                                               

Marzee Prijs

                                               

Nico Scheepmaker Beker

De Nico Scheepmaker Beker is een prijs voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar. De prijs is vernoemd naar journalist Nico Scheepmaker, die vanaf 1957 schreef over sport en met zijn aanpak de Nederlandse sportjournalistiek heeft ver ...

                                               

De Ovatie

                                               

Pendrecht Cultuurprijs

De Pendrecht Cultuurprijs is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan personen en/of instellingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in Rotterdam en omgeving. De prijs van 7000 euro wordt uitgekeerd door de St ...

                                               

Penningen van de Rotterdamse Kunststichting

De penningen van de Rotterdamse Kunststichting waren kunstprijzen die in de tweede helft van de 20e eeuw werden uitgereikt door de Rotterdamse Kunststichting. Vanaf 1950 waren dat de penning van de Leuve, penning van de Maze en penning van de Rot ...

                                               

Pierre Bayle-prijs

De Pierre Bayle-prijs wordt vanaf 1956 jaarlijks en sinds 2003 om de twee jaar uitgereikt; één prijs gaat naar een criticus|cultuurcriticus en twee prijzen naar kunstcritici. De prijs is vernoemd naar de protestantse Franse theoloog en filosoof P ...

                                               

Pim Fortuynprijs

De Pim Fortuynprijs is sinds 2015 een jaarlijkse prijs in Nederland voor de meest "Fortuynistische persoon" in Nederland. De persoon is een opiniemaker, politicus of bestuurder, is een strijder voor het vrije woord, is een onafhankelijke geest, g ...

                                               

Prijs van de Kritiek

De Prijs van de Kritiek is een prijs die sinds 1967 jaarlijks uitgereikt wordt aan mensen of instellingen in Nederland, die een positieve bijdrage hebben geleverd aan theater, muziektheater, dans, mime en/of cabaret. De leden van de Kring van Ned ...

                                               

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

De Bernhard Cultuurfonds Prijs is een oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied ". De prijs wordt sinds 2010 jaarli ...

                                               

Prins Claus Prijs

De Prins Claus Prijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Prins Claus Fonds en is genoemd naar Claus van Amsberg, prins-gemaal van prinses Beatrix. Jaarlijks worden er een hoofdprijs en meerdere extra prijzen uitgereikt. De prijs ...

                                               

Schoonhoven Silver Award

De Schoonhoven Silver Award is een Nederlandse ontwerpprijs voor zilversmeedkunst. De prijs is in 2001 in het leven geroepen door de Stichting Zilverkunst. Sinds 2010 is de organisatie in handen van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Hoewel ...

                                               

Tine Clevering-Meijerprijs

De Tine Clevering-Meijerprijs is in 1993 door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Groningen ingestelde aanmoedigingsprijs. Mevrouw T.F. Clevering-Meijer was het eerste vrouwelijke bestuurslid van het Anjerfonds Groningen. Zij had bijzondere ...

                                               

Ut Pèèrd

Ut Pèèrd is de jaarlijkse sport- en cultuurprijs van de Nederlandse gemeente Sint Anthonis. Deze prijs is een blijk van waardering voor een persoon, vereniging, stichting of comité die in een jaar een bijzondere prestatie op gebied van sport of c ...

                                               

Prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking

De prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking was een tweejaarlijkse prijs die uitgereikt werd door de Vlaamse minister van Cultuur aan twee personen, een Nederlander een Vlaming, die zich minstens gedurende tien jaar verdienstelijk had ...

                                               

VSCD Oeuvreprijs

De VSCD Oeuvreprijs is een prijs die de Nederlandse Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties toekent en uitreikt aan een persoon of instelling die over een lange periode een onderscheidende factor is geweest binnen de podiumkunsten en ...

                                               

Wessel Gansfortprijs

De Wessel Gansfortprijs is de cultuurprijs van de provincie Groningen die tweejaarlijks wordt toegekend. De prijs is genoemd naar de Groninger humanist en wetenschapper Wessel Gansfort 1419-1489, en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon ...

                                               

Willy Knippenbergprijs

De Willy Knippenbergprijs is vernoemd naar de Nederlandse katholieke priester, classicus, historicus en onderwijzer drs. Willy Knippenberg, die geldt als een van de peetvaders van de regionale geschiedbeoefening in Noord-Brabant. Voor zijn vele w ...

                                               

Zilveren Narrenkap

De Zilveren Narrenkap is een prijs die wordt uitgereikt aan de winnaar van het jaarlijkse Keiebijterskletstoernooi in Helmond. Om deze prijs te winnen, wordt er ieder jaar voor carnaval een wedstrijd gehouden, waarbij de deelnemers moeten tonprat ...

                                               

Lijst van landelijke evenementen in Nederland

                                               

Nederlandse (inter)nationale themadagen en -weken

Dit artikel geeft een overzicht van erkende nationale themadagen en -weken in Nederland vanuit internationaal verband, Koninkrijksverband en nationaal verband. De themadagen en -weken dienen niet verward te worden met de feest- en gedenkdagen.

                                               

3FM Serious Request

3FM Serious Request is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender NPO 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van Het Nederlandse Rode Kruis. De actie wordt sinds 2004 jaarlijks gehouden in de week voor Kerstmis. Elk ...

                                               

Armin Only

Armin Only is een regelmatig terugkerend solo-optreden van dj Armin van Buuren. Eerder werd het feest in diverse discotheken gehouden, maar het feest is meegegroeid naarmate Armin van Buuren internationaal bekender werd. Nu wordt het feest gehoud ...

                                               

Autovrije dag

Een autovrije dag of autoloze dag is oorspronkelijk een door de overheid ingestelde dag waarop het automobilisten verboden werd een voertuig met verbrandingsmotor te gebruiken. Tegenwoordig is de Autovrije Dag een dag tijdens de Europese Mobilite ...

                                               

Bekeerlingendag

De Bekeerlingendag is een bijeenkomst voor bekeerlingen die zijn bekeerd tot de islam die sinds 2007 op diverse plaatsen in de Benelux wordt gehouden. Tijdens een dergelijk dag staat het leven als een bekeerling in het Westen vaak centraal. Dikwi ...

                                               

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is de Nederlandse nationale feestdag op 5 mei waarop jaarlijks de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechte ...

                                               

Black Achievement Month

Black Achievement Month is een jaarlijks Nederlands evenement in oktober dat Black Achievers en hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving bij een breed publiek onder de aandacht brengt. Het doel is het tegengaan van racisme, discriminatie, vree ...

                                               

Bloemencorso

Een bloemencorso is een optocht van praalwagens die versierd of bedekt zijn met bloemen. Elk bloemencorso heeft zijn eigen karakter, charme en onderwerp. Hoewel er over de hele wereld corsos worden gehouden is het vooral in Nederland een veel voo ...

                                               

Boekenfestijn

Het Boekenfestijn was een beurs voor boeken, multimedia en hobby-artikelen, die van 1981 tot en met 2019 heeft bestaan. De beurs duurde vier dagen en was gratis toegankelijk. Het Boekenfestijn werd georganiseerd door De Centrale Boekhandel.

                                               

Boekenmarkt

Een boekenmarkt is een markt waar men allerlei soorten en genres boeken, tijdschriften, strips, oude kaarten en ansichtkaarten kan kopen en verkopen, zowel nieuw als tweedehands, aangeboden door particulieren, handelaren en antiquariaten. In vele ...

                                               

Boekenweek

De Boekenweek is een sinds 1932 jaarlijks terugkerende tiendaagse in maart ter promotie van het boek met als doel de positie van het algemene boek in de samenleving steviger te verankeren, eerst en vooral door het publiek te laten ontdekken welk ...

                                               

Buitenspeeldag

Buitenspeeldag is een jaarlijks gehouden dag in Nederland en Belgie met het doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →