ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Aeilsgat

Het Aeilsgat is een kolk bij de slaperdijk bij het noordelijkste dorp Oudeschip in de provincie Groningen. Toen de dijk nog een zeedijk was, is de kolk ontstaan bij een dijkdoorbraak tijdens de Kerstvloed van 1717.

                                               

Akrabjerg

Toen de Franken de Friezen te sterk waren geworden onder Karel de Grote en het christendom invoerden, trokken de hardnekkigste heidenen op schepen het land uit. Met de drakenboten werden ze zeerovers net als de Denen en maakten vele ladingen buit ...

                                               

Alle Sprookjes van de Lage Landen

De in 1985 verschenen bundel Alle Sprookjes van de Lage Landen van Eelke de Jong en Hans Sleutelaar bevat 500 volksverhalen. Het gaat om sagen, legenden en sprookjes die in de Lage Landen eeuwenlang mondeling zijn overgeleverd en pas later opgesc ...

                                               

Alvermanneke

Alvermannekes, alvermannetjes of aardmannetjes zijn of waren in bepaalde streken figuren uit het volksgeloof. Volgens diverse overleveringen betreft het een goedaardig kabouter- of elfenvolk, dat s nachts arme mensen, met name boeren, kwam helpen ...

                                               

De avonturen van een soldaat

Jan Soldaat heeft recht op twaalf stuivers, maar zijn meerdere laat hem wachten. Hij besluit naar de koning te gaan en komt onderweg een heer tegen. Ze reizen samen verder en komen in een herberg. De heer wil wel betalen voor de soldaat en ze zie ...

                                               

Balgooien

Balgooien of ballengooien, is een oude traditie die vrijwel alleen in de regio van Horst voorkomt. Het balgooien vindt plaats op de eerste zondag na de carnaval. Pasgetrouwde stellen gooien op de eerste zondag van het vasten na de hoogmis snoepgo ...

                                               

Bartje Poep

Bartje Poep of Gekke Bartje is een personage uit de Nederlandse folklore, die in het Land van Heusden en Altena in Noord-Brabant in de schriftelijke en mondelinge overlevering voorkomt en populariteit geniet. Bartje Poep is in de volksverhalen en ...

                                               

Blauwe Gerrit

Blauwe Gerrit, Blaauw Garrit of Blauwbroek is een fictief wezen dat vooral in sagen uit de Veluwe een rol speelt. Het wordt wel gezien als een aapachtig plaagwezen. Blauwe Gerrit springt volgens de verhalen mensen op verlaten plekken op de schoud ...

                                               

Bloedsteen (volksgeloof)

De Bloedsteen is een kei in Ede in de Nederlandse provincie Gelderland. De steen ligt in de Doolhoflaan, die tegenover het huis Kernhem begint, net voorbij de algemene begraafplaats. Voorbij de Bloedsteen ligt het daadwerkelijke doolhof. De steen ...

                                               

De boer als advocaat

Een boer woont dicht bij de stad en gaat om een boodschap, hij komt een matroos tegen. Deze zegt dat hij onenigheid heeft met een herbergier. Hij is hem een kwartje schuldig, maar moet honderd gulden betalen. De rechtbank heeft nog geen uitspraak ...

                                               

Het boertje van Wakelslag en de duivel

Op een ochtend vlak na Allerheiligen zijn alle huizen van Wakelslag platgegooid door een wervelstorm. De rijke boeren kunnen een nieuw huis bouwen, maar één boer was al erg arm en kan dit niet. Niemand helpt hem, ze zijn te druk met zichzelf bezi ...

                                               

Bokkenrijders

Bokkenrijders waren volgens het volksgeloof personen of geesten, die op bokken door de lucht reden. In de 18e eeuw was dit de naam die gegeven werd aan een bende dieven, afpersers en plegers van gewelddadige berovingen in de Landen van Overmaas e ...

                                               

Brabantsedag

De Brabantsedag is een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste zondag van augustus dat gehouden wordt in Heeze in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het hoogtepunt van deze dag is de cultuurhistorische optocht, de theaterparade, die do ...

                                               

Brave hendrik (uitdrukking)

Een brave hendrik is een uitdrukking die staat voor iemand die zich keurig aan de regels houdt, geen kattenkwaad wil uithalen en dergelijke. De uitdrukking is ontleend aan de titel van een in de 19e eeuw veelgelezen boekje van Nicolaas Anslijn 17 ...

                                               

Hans Brinker of de zilveren schaatsen

Hans Brinker, of de zilveren schaatsen is een Amerikaans boek geschreven door de destijds 34-jarige Mary Mapes Dodge en uitgegeven in 1865. De eerste Nederlandstalige vertaling kwam in 1867 uit.

                                               

Bronk in Eijsden

De Bronk van Eijsden is een van oorsprong katholieke, cultuur-historische traditie in de Nederlandse plaats Eijsden. Het jaarlijks terugkerende feest vindt plaats twee weken na Pinksteren.

                                               

Bunckmansage

Ooit zou er op de Veluwe in de omgeving van Voorthuizen een reus geleefd hebben met de naam Bunckman. Deze reus hield zich in leven door passerende reizigers te plunderen hen daarna te doden. Op een dag trok een violist door het gebied en ook hij ...

                                               

Carbidschieten

Carbidschieten, carbuurschieten, melkbusschieten, losschieten, of pulleschieten is een plaatselijk gebruik in sommige zuidelijke, noordelijke en oostelijke streken van Nederland. Het vindt gewoonlijk plaats op of rond oudjaar alhoewel het in het ...

                                               

Het dankbare alvermanneke

In een dorp op de Kempense heide woonde ooit een smid met zijn gezin, ze zijn erg arm. Op een dag bezoekt de smid een familielid in Limburg, het familielid ligt op het sterfbed. Op de terugweg komt hij voorbij een berg aan de rand van een bos. Hi ...

                                               

Willem van der Decken

Willem van der Decken is een naar alle waarschijnlijkheid fictief persoon die alom bekend is als de vervloekte kapitein van De Vliegende Hollander, het schip dat hij regelrecht een storm in voer nabij Kaap de Goede Hoop. Dit besluit nam hij, volg ...

                                               

DOC Volksverhaal

Het Documentatie en OnderzoeksCentrum Volksverhaal is een in juli 2006 opgericht kenniscentrum, dat is gelanceerd vanuit de afdeling Etnologie van het Meertens Instituut, onderzoeksinstelling van de KNAW te Amsterdam. Een van de doelstellingen va ...

                                               

Doe Dans

Doe Dans Festival was het grootste festival voor internationale dans en muziek in Nederland, dat jaarlijks eind augustus of begin september gehouden werd. Tussen de 700 en 1200 liefhebbers van internationale dans, zang en wereldmuziek ontmoetten ...

                                               

Dokter Faust van Waardenburg

Faust studeert in geleerde boeken in het kasteel in Waardenburg hoe hij de steen der wijzen kan vinden. Na vele alchemistische proeven, die steeds mislukken, roept Faust de duivel te hulp. Die komt in de gedaante van een deftige heer en biedt aan ...

                                               

Pier Gerlofs Donia

Pier Gerlofs Donia, Grote Pier, was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper, zeerover en volksheld. Pier geniet de reputatie van een legendarische krijger een belangrijke historische figuur in de geschiedenis van Friesland en wordt daarom ...

                                               

Dooddeur

Een dooddeur of doodsdeur is een dode deur ofwel een niet gebruikte deur. De term komt vooral voor in de Zaanstreek en in Waterland, waar in de huizen zich in de voorkamer vaak een ambachtelijk bedrijfje bevond. Later verdwenen dit soort bedrijfj ...

                                               

Dove Wander

De overlevering wil dat de markegenoten het niet eens konden worden waar de grens liep. Dus vroegen ze Wander, die doof was en dus geen leugens kon horen, of hij het wist. Maar men had zand uit Zwiggelte in zijn schoenen gedaan. Toen men hem vroe ...

                                               

De duivel te gast

In Weert speelde men kaart van het oud en nieuw. Dit feest kan gevierd worden door te bidden, te zwetsen of te kaarten. Pieter Jannus, de waard van het koffiehuis, doet dit met een clubje wat jaarlijks wekelijks bij elkaar komt. De zondag voor ke ...

                                               

De dure beul

Lang geleden had Dokkum een rechtbank maar geen beul. Er worden niet vaak lijfstraffen gegeven, dus er is niet genoeg werk. Als er iets moet gebeuren, laat men iemand uit Leeuwarden komen. Die neemt eigen gereedschap mee. Dit kost de rechtbank va ...

                                               

Eikelhof

In Eikelhof bij Erve Voetdijk aan de Boxbergerweg ter hoogte van de driesprong Wesepe-Deventer-Olst staat in een weiland een zandstenen kruis, met daarop een tekst en het jaartal 1493. In het hart van kruis bevindt zich een wapenschild, maar het ...

                                               

Ellert en Brammert

Ellert en Brammert zijn de hoofdfiguren uit een sage die in Schoonoord in de provincie Drenthe wordt gelokaliseerd. Deze sage is ook in andere delen van de wereld bekend, al zijn de hoofdrolspelers alleen in Drenthe bekend onder de namen Ellert e ...

                                               

Faustus te Leeuwarden

Satansvriend dokter Faustus stapt in Leeuwarden op het Noordelijk Stadseinde uit de trekschuit van Dokkum en loopt de Voorstreek op. Hij komt in de Amelandsstraat en hier wonen vele gildeleden en laat zijn baard scheren bij een barbier. De baard ...

                                               

Flodder (mythisch wezen)

De Flodder is een kwelgeest uit de West-Brabantse folklore. Het wezen houdt zich op in sloten, plassen en langs dijken. Het loert vanuit het water langs de kant op nachtelijke wandelaars, bespringt hen op de rug en laat zich vervolgens als een lo ...

                                               

Fries recht (sage)

In de Friese Sage van de koningen Karel en Redbad wordt onder andere verhaald hoe het Friese recht ontstaan zou zijn. Deze sage van de vinding van het Friese recht is alleen overgeleverd in vijftiende- en zestiende-eeuwse versies, maar heeft oude ...

                                               

Friese volksverhalen

Friese volksverhalen zijn vertellingen uit of over Friesland die voor langere of kortere tijd mondeling tussen mensen circuleren, zoals sagen, legenden, moppen, kwispels, exempelen en het broodjeaapverhaal.

                                               

Gansslaan

Gansslaan is de naam van een oud volksvermaak waarbij een dode gans onthoofd dient te worden met een sabel. Gansslaan gaat als volgt in zijn werk: Dwars over de openbare weg in een dorpskom wordt een kabel gespannen, waaraan in het midden een kor ...

                                               

Ganstrekken

Het ganstrekken is in Nederland en Belgie een spel ter volksvermaak. Het ganstrekken behoort tot de vroegmiddeleeuwse kwelspelen met dieren die toen wijdverbreid waren over het platteland in Noordwest-Europa. Deze spelen komen in diverse vormen v ...

                                               

Gekke Maondaag

Gekke Maondaag is een volksfeest, voorafgaand aan carnaval, dat uitsluitend gevierd wordt in de Noord-Limburgse dorpen Velden, Lottum en Grubbenvorst.

                                               

De Gesloten Steen

De Gesloten Steen is een zware zwerfsteen in het centrum van Utrecht. De rijksmonumentale steen ligt vastgeketend op de hoek Oudegracht en het Eligenhof aan een hoekpand dat zijn naam eraan heeft ontleend.

                                               

Gevelteken

Geveltekens zijn houten plankjes die in bepaalde gebieden van Nederland en Duitsland traditioneel de nok van een zadeldak of een wolfdak versieren. Ze komen zowel voor bij rieten en strooien daken als bij pannendaken. De oudste vorm, twee gestile ...

                                               

De gierige dame

In Enkhuizen woont in het begin van de zestiende eeuw een gierige dame, ze eist dat de pacht op tijd betaald wordt. Als ze ziek is, komt een boer de pacht brengen en ze geeft een ontvangstbewijs. Ze voelt dat ze gaat sterven en haar meid Katrijn ...

                                               

Gloeiige

De gloeiige is een geest of spookverschijning uit het volksgeloof die in diverse sagen voorkomt. Het was volgens de volksverhalen een gedaante die s nachts werd waargenomen in moerassen en drassige heidevelden. Een gloeiige wordt ook wel vuurman ...

                                               

Het glujende peerd

Het glujende peerd is een sage over een vurig spookpaard, die zich afspeelt in Terborg in de Achterhoek. Waar het volksverhaal over dit paard vandaan komt, is niet bekend en zoals vaak bij sagen zijn er meerdere versies. Het verhaal speelt zich a ...

                                               

Het goddeloze tolhuis

Het goddeloze tolhuis is een voormalig tolhuis aan de Goddeloze Singel langs de Valomstervaart in de Nederlandse provincie Friesland, vallende onder het dorp Veenwouden. Het tolhuis is rond 1934/35 afgebroken, maar het huidige op die plek staande ...

                                               

Goddeloze Singel

De Goddeloze Singel is een singel ten oosten van het Friese dorp Veenwouden, dat in de Nederlandse gemeente Dantumadeel ligt. De benaming Goddeloos werd voor het eerst vermeld in de 19e eeuw en is ontleend aan het goddeloze tolhuis, dat ten noord ...

                                               

Grabbelton

Een grabbelton is een ton of bak die gevuld is met opvulmateriaal zoals krantensnippers of zaagsel, waartussen kleine voorwerpen of cadeautjes verstopt zitten. Deze moeten met de hand op de tast worden gezocht. Het is een verrassing welk voorwerp ...

                                               

Groot Kruisstede

Groot Kruisstede of Groote Kruisstee, vroeger kortweg Kruisstee genoemd, is een boerderij ten zuidwesten van Usquert in de Nederlandse provincie Groningen. De boerderij was vroeger mogelijk een steenhuis en ging in 1474 als voorwerk samen met de ...

                                               

Grootoog en Kleinoog

Kleinoog heeft één koe, zijn buurman Grootoog heeft veel koeien en veel meer land. Op een dag graast de koe van Kleinoog op het land van Grootoog en die waarschuwt dat hij het dier zal doodmaken als het nog een keer gebeurt. Kleinoog antwoord dat ...

                                               

Het grote schip

Op de Noordzee vaart het grootste schip aller tijden. De zeilen lijken witte stapelwolken aan de horizon en de masten verdwijnen in de hemel. Het schip is bekend van Noorwegen tot Noord-Frankrijk. Het is te groot om door een mensenoog te worden o ...

                                               

Hamer van Sint-Maarten

De Hamer van Sint-Maarten is een prehistorische groen granieten kop van een strijdbijl uit circa 1000 v. Chr, die in de 13e eeuw werd gekerstend door hem van een steel te voorzien met grotendeels een vatting van bewerkt zilver. De Hamer van Sint- ...

                                               

Hansworst

Hansworst heette oorspronkelijk Hanswurst en is dus een aan het Duits ontleende naam. Hansworst werd gebruikt voor de komische hoofdfiguur van de oud-Hollandse poppenkast voordat deze de naam Jan Klaassen kreeg. Elke andere komische toneelfiguur ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →