ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten

Het Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten is een onderscheiding die door de in 1945 opgerichte Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten werd ingesteld als onderscheiding voor algemene verdiensten vo ...

                                               

Medaille voor trouwen brandweerdienst van de KNBV

De Medaille voor trouwen brandweerdienst van de KNBV was een in 1927 ingestelde particuliere onderscheiding voor jubilerend brandweerpersoneel. De Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging was een vereniging van brandweerpersoneel, voor de com ...

                                               

Onderscheidingen van de brandweer

Voor de bijzondere verrichtingen van de brandweerlieden werden al sinds de 19e eeuw medailles en andere onderscheidingen uitgereikt. Vooral in Duitsland waren er in de vele 19e-eeuwse Duitse staten veel van dergelijke onderscheidingen. Het kan ga ...

                                               

Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten

De Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten werd in 1930 ingesteld door de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht. Deze onderscheiding heeft een aantal van de kenmerken van een Ridderorde of Orde van Verdienste, de naam en de hierarchische op ...

                                               

Bronzen Kruis

Het Bronzen Kruis wordt verleend aan hen die "moedig of beleidvol" optraden tegenover de vijand. De onderscheiding kan overigens ook toegekend worden aan Nederlandse burgers en buitenlanders, die aan deze eisen voldoen. De onderscheiding moet dus ...

                                               

Bronzen medaille voor goede zorg en hulp bij het heerschen der cholera asiatica in 1866

In 1866 was er sprake van een cholera-epidemie in Nederland, waarbij 21.000 slachtoffers vielen. De bronzen medaille werd door koning Willem III ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1867, no. 42 en toegekend als blijk van s Konings goe ...

                                               

Medaille van het Carnegie Heldenfonds

De Medaille van het Carnegie Heldenfonds is een eerbetoon dat door een particuliere organisatie, de Nederlandse afdeling van het internationaal werkende Carnegie Heldenfonds, wordt uitgereikt. De medaille en de Stichting Carnegie Heldenfonds ontl ...

                                               

Couperuspenning

De Couperuspenning is een bronzen penning die regelmatig wordt toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan de Nederlandse schrijver Louis Couperus levend te houden.

                                               

Draaginsigne voor Bloeddonoren

Als opvolger van de in 1977 afgeschafte Bloeddonormedaille werd door het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis een broche voor de dames een draaginsigne voor op het revers van het kostuum van de heren ingesteld. Dit ereteken trad in de plaa ...

                                               

Draagpenning van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing

In 1926 en 1936 werden door de op 20 februari 1879 bij Koninklijk Besluit ingestelde Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing herinneringsmedailles, de Draagpenningen van de Rijkscommissie voor Graadmeting verleend. Zij herinnerden aan de ...

                                               

Draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen

In 1960 werd voor het eerst een draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen vastgesteld. Tot die tijd was er weinig geregeld, afgezien van officieuze richtlijnen voor op uniformen. Verder volgde men gebruiken en tradities.

                                               

Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs

De Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs werd in 1831 ingesteld door een comité van burgers. Het is geen Koninklijke Onderscheiding en geen onderscheiding van het Nederlandse leger. In alle universiteitssteden en ook in steden met een h ...

                                               

Erasmusspeld

De Erasmusspeld is een onderscheiding die in 1979 door de gemeente Rotterdam werd ingesteld. De speld is vernoemd naar de humanist Desiderius Erasmus en wordt uitgereikt aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sporti ...

                                               

Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders

Het Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders, later ook wel "Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders is een van de onderscheidingen van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders. De onderscheiding w ...

                                               

Eremedaille van Sint-Jan

De Eremedaille van Sint-Jan en de Medaille van Sint-Jan werden op 24 juni 1967 bij besluit van het kapittel van de Johanniter Orde in Nederland ingesteld. Men heeft de twee medailles ingesteld om niet-leden te belonen voor verdiensten in of jegen ...

                                               

Erepenning

Een erepenning is in Nederland een onderscheiding. De term wordt voor talloze medailles gebruikt die men soms wel en soms ook niet kan dragen. Penningen, legpenningen en medailles worden zowel door overheden als door particuliere organisaties ver ...

                                               

Erepenning van de Provincie Noord-Holland

De Erepenning van de Provincie Noord-Holland is een erepenning, een onderscheiding, die door het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt toegekend. Aan de -niet draagbare- erepenning is ook een oorkonde verbonden. Op 1 december 20 ...

                                               

Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité

De Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité is een particuliere onderscheiding. Omdat het een hoge onderscheiding van het Nederlands Olympisch Comité betreft wordt de in 1932 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de NOC ingestelde ...

                                               

Erepenning voor menslievend hulpbetoon

De Erepenning voor menslievend hulpbetoon is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor "hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering".

                                               

Eresabel

De eresabel is een van de hoogste Nederlandse onderscheidingen voor dapperheid. Alleen de Ridders van de Militaire Willems-Orde komen hiervoor in aanmerking. De koning kent een versierde sabel toe aan een officier en deze draagt dit opvallende wa ...

                                               

Ereteken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm

Het Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm werd in 1930 ingesteld. Deze particuliere onderscheiding werd uitgereikt aan de manschappen van de Landstorm, die aan de eisen voor koningsschutter der Bijzonder Vrijwillig ...

                                               

Ereteken voor meester-kanonnier voor schepelingen van de Koninklijke Marine

Het Eereteken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine werd ingesteld door Koningin Wilhelmina der Nederlanden bij Koninklijk besluit no.41 van 19 maart 1909. Het ereteken is nooit officieel afgeschaft. Het ereteken werd tussen 1906 en 1940 ...

                                               

Ereteken voor meester-scherpschutter op geweer voor schepelingen van de Koninklijke Marine

Het Eereteeken voor Meester-Scherpschutter op geweer der Koninklijke Marine werd ingesteld door Koningin Wilhelmina der Nederlanden bij Koninklijk besluit no. 44 van 8 september 1906. In een tweede KB van 7 oktober 1912, no. 57 werden de regels a ...

                                               

Ereteken voor Orde en Vrede

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 2 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. De onderscheiding werd ingesteld terwijl de eerste van de zogenaamde politionele acties, de zogenaamde "Operatie ...

                                               

Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een onderscheiding toegekend door de Minister van Buitenlandse Zaken. De onderscheiding is ingesteld als een blijvende herinnering aan bijzondere en persoonlijke verdienste ...

                                               

Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945

In 1946 werd een Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945 ingesteld omdat het de Nederlandse regering was gebleken dat niet iedere vreemde onderdaan een Nederlandse Ridderorde kon of mocht accepteren. Voor de toekenning van deze erkentelijkheidsmedaill ...

                                               

Euwe-ring

Max Euwe kreeg de ring op 5 januari 1977 van de Gasunie voor zijn grote verdiensten voor het schaken in het algemeen en het jeugdschaak in het bijzonder. Sindsdien wordt de ring om de circa vijf jaar uitgereikt. Degene die hem draagt, bepaalt de ...

                                               

Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

De Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau is gesticht als een huisorde van de beide takken van het Huis Nassau, de Ottoonse linie en de Walramse linie. De twee overgebleven linies van het Huis Nassau waren met elkaar verbonden in een "Nassauisch ...

                                               

Gouden erepenning van de gemeente Den Haag

De gouden erepenning van de gemeente Den Haag is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse gemeente Den Haag. Deze onderscheiding wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend.

                                               

Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945

Het Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945 werd na de oorlog door Prins Bernhard der Nederlanden ingesteld. De Prins der Nederlanden was op 3 september 1944, zeer tegen de zin van de ministerraad en van de geallieerden tot "Bev ...

                                               

Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht

Het Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht werd in 1938 ingesteld. In dat jaar werd in Amsterdam gevierd dat koningin Wilhelmina 40 jaar regeerde. Het kruis is een particuliere onderscheiding die door de leiding van de ...

                                               

Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam

Het Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam is een particuliere onderscheiding die in 1940 door de Burgerwacht werd ingesteld. Bij de felle gevechten in Rotterdam en bij de Maasbruggen en het bombardement op Rotterdam was de ...

                                               

Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis

Het Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis is een particuliere onderscheiding die op 6 februari 1942 door het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis in het bezette Nederland werd ingesteld. De bezetter bemoeide zich niet ...

                                               

Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis

Het Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis is de opvolger van het in 1942 ingestelde Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis. Het kruis is een particuliere onderscheiding en werd op 31 maart 1950 ingesteld d ...

                                               

Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog

De Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, om begrijpelijke redenen meestal "Medaille des Konings" genoemd, werd in opdracht van Koning Wille ...

                                               

Herinneringsmedaille 1926

De Herinneringsmedaille 1926 werd op 7 februari 1926 door koningin Wilhelmina bij Hofbesluit ingesteld ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig huwelijk met prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. De 800 medailles werden toegekend aan familiel ...

                                               

Herinneringsmedaille 1933

In 1933 kregen de zesendertig leden van de erewacht die in augustus 1898 in Amsterdam de pergola van visnetten boven de in te huldigen koningin hadden gehouden een bijzondere herinnering in de vorm van een speciaal voor hen vervaardigde herinneri ...

                                               

Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen heeft, tijdelijk beroofd van het predicaat Koninklijk, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden haar reddingswerk ...

                                               

Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen

De Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen heeft, tijdelijk beroofd van het predicaat Koninklijk, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden haar reddingswerk verricht. ...

                                               

Herinneringsmedaille 1962

De Herinneringssmedaille 1962 is een herinneringsmedaille ontworpen ter viering van het zilveren huwelijk van prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en koningin Juliana der Nederlanden.

                                               

Herinneringsmedaille bezoek aan de Nederlandse Antillen

De koning der Nederlanden was in 1980 volgens het Statuut voor het Konininkrijk het staatshoofd van het koninkrijk dat Nederland en de Nederlandse Antillen omvat. De koning wordt alleen in Nederland door de Staten Generaal ingehuldigd. Om de geli ...

                                               

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

De Nederlandse Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken kan door het staatshoofd worden uitgereikt tijdens buitenlandse bezoeken en bij inkomende buitenlandse bezoeken waarbij het staatshoofd gastheer is. De instelling heeft een langdurige voor ...

                                               

Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915

De Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915 is een particuliere onderscheiding. De meeste van deze particuliere onderscheidingen mogen officieel niet op militaire uniformen worden gedragen. Voor de veteranen die in burger zijn en hun ondersch ...

                                               

Herinneringsmedaille Jeugdbrandweer

De Herinneringsmedaille Jeugdbrandweer werd in 1994 ingesteld. De medaille is eigenlijk een kruis en wordt uitgereikt aan leden van jeugdkorpsen die ten minste vier jaar lid zijn geweest van een jeugdbrandweer. Het centrale medaillon van het bron ...

                                               

Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945

In 1949 werd de Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945 ingesteld. De onderscheiding was een particulier initiatief van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming, maar deze particuliere onderscheiding werd in een mac ...

                                               

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

De Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 werd in 1995 ingesteld door de Landelijke Organisatie Politie Vrijwilligers. De organisatie had het ontwerp en de verdere regels in overleg met de Kanselarij van de Nederlandse Ridderorden en ...

                                               

Huisorde van Oranje

De Huisorde van Oranje is een huisorde, dat wil zeggen een particuliere onderscheiding, die op 19 maart 1905 door koningin Wilhelmina der Nederlanden werd ingesteld. De orde wordt verleend aan Nederlanders, inwoners van de overzeese rijksdelen en ...

                                               

Huwelijksmedaille 1901

De Huwelijksmedaille 1901 werd door koningin Wilhelmina bij Hofbesluit als herinneringsmedaille ingesteld ter gelegenheid van haar huwelijk metpPrins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. De 437 medailles werden toegekend aan leden van de hofhouding, ...

                                               

Huwelijksmedaille 1937

De huwelijksmedaille 1937 is een herinneringsmedaille ontworpen ter viering van het huwelijk van prinses Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

                                               

Huwelijksmedaille 1966

De Huwelijksmedaille 1966 was de derde Nederlandse huwelijksmedaille. Ook voor de huwelijken van Wilhelmina en Hendrik en Juliana en Bernhard waren herinneringsmedailles ingesteld. Bij deze medaille knoopte men aan bij de traditie om behalve oran ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →