ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61                                               

Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden

Het Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden, ook wel Gevechtsinsigne genoemd, werd in oktober 2008 door de Nederlandse regering ingesteld. Militairen die "tijdens een uitzending daadwerkelijk hebben gevochten" worden met dit ereteken i ...

                                               

Jan van Hoof-kruis

Het Jan van Hoof-kruis of Erekruis was het teken "voor moed" van de Nationale Padvindersraad. Het Erekruis is na de Tweede Wereldoorlog vernoemd naar de padvinder en verzetsheld Jan van Hoof. Na de fusie van de Nederlandse scoutingorganisaties in ...

                                               

Jillis Bruggeman Penning

De Jillis Bruggeman Penning is een onderscheiding die sinds 2015 jaarlijks op 9 maart wordt uitgereikt door de Stichting Jilles Bruggeman. De penning is in het leven geroepen door de Gemeente Schiedam en wordt uitgereikt aan een organisatie over ...

                                               

Karl Landsteiner-penning

De Karl Landsteiner-penning is een onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis. Deze legpenning was de eerste Nederlandse onderscheiding voor bloeddonaties. de Karl Landsteiner-penning werd ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandse Ro ...

                                               

Karl Landsteiner-plaquette

De Karl Landsteiner-plaquette werd in 1944 door het Nederlandse Rode Kruis ingesteld en in brons en verzilverd brons verleend aan bloeddonoren die respectievelijk 15 maal en 25 maal bloed gaven. Hij is vernoemd naar, de arts en patholoog Karl Lan ...

                                               

Koning(in) van de jeugd

Koning van de Jeugd is sinds 2011 in Nederland een door UNICEF in het leven geroepen titel die jaarlijks wordt toegekend via een verkiezing die plaats heeft bij gelegenheid van het Kinderrechten Debattoernooi. Kandidaten dienen in de eerste, twee ...

                                               

Koninklijk distinctief

Het koninklijk distinctief is een onderscheidingsteken dat door de koning der Nederlanden gedragen wordt op zijn uniform. Het wapenbeeld daarvan bestaat uit het rijkszwaard, de rijksappel en de scepter, drie symbolen van de koninklijke macht en w ...

                                               

Koninklijke Eereprijs voor Schietwedstrijden

De Koninklijke Eereprijs voor Schietwedstrijden was een Nederlandse onderscheiding die tussen 1902 en 1926 werd toegekend. De prijs, in de vorm van een ronde medaille aan een lint, werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden ingesteld bij Konin ...

                                               

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en stichtingen. De onderscheiding is in 1965 ingesteld door koningin Juliana en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan. ...

                                               

Kosovo-medaille

De Kosovo-medaille is een Nederlandse militaire onderscheiding. In 1999 kwam de eerste lichting van de naar Kosovo uitgezonden Nederlandse militairen terug naar Nederland. Zij hadden in het kader van een vredesoperatie van de WEU de burgerbevolki ...

                                               

Krans voor Eervol Vermelden

De Krans voor Eervol Vermelden was een op eigen initiatief boven een onderscheiding geplaatste lauwerkrans. Het kan om het Metalen Kruis 1830, de Medaille voor de verdedigers van de citadel van Antwerpen en de Medaille voor de Oorlog op Java gaan ...

                                               

Kroon voor Eervol Vermelden

De Kroon voor Eervol Vermelden was de kroon die op het lint van een Nederlandse onderscheiding werd bevestigd om een Eervolle Vermelding in een Dagorder aan te duiden. Aanvankelijk was deze van zilver, na 1940 van goud. Met de instelling van het ...

                                               

Kruis van Verdienste (Nederland)

Het Kruis van Verdienste is een Nederlandse onderscheiding voor Nederlanders en buitenlanders, die zich "in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden". Tijdens de ...

                                               

Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren voor de Militaire Prestatietocht

Het in 1936 ingestelde Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht ook wel Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren voor de Militaire Prestatietocht, voorheen Kruis van de Algemene Vereniging van Nederlandse Re ...

                                               

Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"

Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai" is een van de onderscheidingen van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & ...

                                               

Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, voordat in 1977 het predicaat Koninklijk verwierf de "Algemene Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren" geheten, heeft een "Kruis van Verdienste van de Algemene Vereniging van Ne ...

                                               

Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918"

Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918" is een particuliere onderscheiding, men zou ook van "Leden van Verdienste" van de bond en de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918 kunnen spreken maar de ach ...

                                               

Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"

Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis" is een van de onderscheidingen van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis". Deze particuliere onderscheidingen mogen niet op militaire uniformen worden gedragen maar ze worden ...

                                               

Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten werd in 1924 door het bestuur van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten ingesteld voor "buitengewone verdiensten of uitstekende diensten aan de Burgerwacht ...

                                               

Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

Het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis werd in 1914 ingesteld nadat Koningin Wilhelmina het Nederlandse Rode Kruis op 27 november van dat jaar in een Koninklijk Besluit toestemming had gegeven om "een Kruis of Medaille van Verdie ...

                                               

Kruis voor Koningschutter van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

Het Kruis voor Koningschutter van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten was een vaardigheidsonderscheiding. De Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten was een in 1918 opgerichte bond waarin de Vrijwillige Burgerwachten van de N ...

                                               

Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht

Het Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht is een particuliere onderscheiding. Nederland heeft de vele langdurig gemobiliseerde militairen in de jaren van de Eerste Wereldoorlog geen onderscheiding t ...

                                               

Lijst van ontvangers van de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

De Verzetsster Oost-Azie 1942-1945 is een in 1948 ingestelde Nederlandse onderscheiding. De Verzetsster Oost-Azie 1942-1945 werd 471 maal uitgereikt. De onderstaande lijst is dan ook niet compleet.

                                               

Maartenspenning

De Maartenspenning is een onderscheiding van de stad Utrecht. De onderscheiding werd in 1985 ingesteld door het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders, en wordt toegekend aan personen die zich gedurende een lange periode geheel belangel ...

                                               

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werd in 1767 in Amsterdam opgericht. De reden waarom de maatschappij werd opgericht was het grote aantal verdrinkingen. Vrijwel niemand kon zwemmen en in de steden met hun talrijke grachten raakte gere ...

                                               

Medaille "Brandweer Nederland"

De Medaille "Brandweer Nederland" werd in 1973 ingesteld om bij jubilea, pensionering of een buitenlands bezoek uitgereikt te worden.Er zijn vier uitvoeringen van de medaille bekend. De oude medaille De voorzijde vertoont het logo van de Nederlan ...

                                               

Medaille van de Amsterdamse Commissie van Erkentenis

De medaille van de Amsterdamse Commissie van Erkentenis is een Nederlands ereteken dat werd uitgereikt aan de Nederlandse verdedigers, onder bevel van generaal Chassé, van de Citadel van Antwerpen tijdens de belegering door Franse en Belgische tr ...

                                               

Medaille van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart

De Medaille van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart was een particuliere onderscheiding. Omdat de medaille door de Nederlandse regering was erkend en op uniformen mocht worden gedragen wordt de onderscheiding tot de Nederland ...

                                               

Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werd in 1991 ingesteld. In Nederland worden al sinds de 18e eeuw medailles ingesteld voor redders en voor personen die zich verdienstelijk maakten voor het reddingswezen. Dat was dec ...

                                               

Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is de oudste nog bestaande Nederlandse onderscheiding en wordt sinds 1768 verleend. Eerst kregen alleen redders van drenkelingen deze onderscheiding. Later werd ze ook uitgereikt aan he ...

                                               

Medaille van de Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen

De Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen werd in 1838 door de toen nog niet "Koninklijke" Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen ingesteld. Voorbeelden waren de medailles, het war ...

                                               

Medaille van de Nederlandse Sport Federatie

De Medaille van de Nederlandse Sport Federatie werd in 1959 ingesteld als opvolger van de Medaille voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité die sinds 1914 was toegekend aan burgers en militairen. De medaille was een particulie ...

                                               

Medaille van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij

De "Medaille van den Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij", later de "Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij" werd in 1840 door het bestuur van deze vereniging die zich richtte op het redden van schipbreukelingen i ...

                                               

Medaille van H.M. Koning-Moeder Emma voor redding van Schipbreukelingen

De Koningin-Moeder, oud-Regentes Emma heeft veel aan liefdadigheid gedaan. Zij stelde ook medailles in. De Medaille van H.M. Koning-Moeder Emma voor redding van Schipbreukelingen werd in 1904 ingesteld. Er waren in Nederland al diverse medailles ...

                                               

Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut reikt al sinds 1870 iedere twee jaar medailles uit aan officieren en gezagvoerders van Nederlandse schepen van de koopvaardij die door het verzamelen en verstrekken van scheepswaarnemingen over h ...

                                               

Medaille van het Rode Kruis (Nederland)

De Medaille van het Rode Kruis wordt ook wel de Regeringsmedaille genoemd omdat zij niet uitgaat van het Nederlandse of Internationale Rode Kruis maar van de Nederlandse Regering die de onderscheiding in een Koninklijk Besluit van 5 oktober 1910 ...

                                               

Medaille van Sint-Jan

De Medaille van Sint-Jan en de Eremedaille van Sint-Jan werden beide op 24 juni 1967 bij besluit van het kapittel van de Johanniter Orde in Nederland ingesteld. Men heeft de twee medailles vooral ingesteld om niet-leden te belonen voor verdienste ...

                                               

Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

De Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis wordt in zilver of brons toegekend "voor belangrijke diensten binnen of jegens het Nederlandse Rode Kruis". Koningin Wilhelmina verleende het Nederlandse Rode Kruis op 27 november 1914 in ...

                                               

Medaille voor Bijzondere Toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

De Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten werd in 1924 door het bestuur van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten ingesteld als "beloning voor verdienstelijke daden, verricht door of ...

                                               

Medaille voor Koepokkenvaccinatie

Op 18 april 1818 had Koning Willem I der Nederlanden een gouden Medaille voor Koepokkenvaccinatie ingesteld voor artsen die bewijsbaar meer dan 100 personen hadden ingeent met koepokken. De medaille had een waarde van 50 gulden. Op de voorzijde v ...

                                               

Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870

De Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870 werd ingesteld bij Koninklijke Kabinetsbeschikking no. 38 van 31 oktober 1870, een administratief besluit dat niet de status van en Koninklijk Besluit had, als beloning voor "inlanders die zich hebb ...

                                               

Medaille voor Moed en Zelfopoffering

De Medaille voor Moed en Zelfopoffering van de Huisorde van Oranje werd in 1910 in een Hofbesluit door Koningin Wilhelmina ingesteld. De onderscheiding maakte deel uit van de ingewikkelde regeling van de in 1905 ingestelde Huisorde van Oranje die ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in 1940

De Medaille voor trouwe dienst in 1940, in de stichtingsoorkonde in oude spelling "Medaille voor trouwen dienst in 1940" genoemd werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burgerwachten in 10 Nederlandse gemeenten uitgereikt. Aanle ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Bossche Burgerwacht

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Bossche Burgerwacht, in de stichtingsoorkonde in oude spelling "Medaille voor trouwen dienst in 1940 in de Bossche Burgerwacht" genoemd, werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burger ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Burgerwacht van Midwolda

De Medaille voor Trouwe Dienst in de Burgerwacht van Midwolda werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burgerwachten in Midwolda uitgereikt. Aanleiding was een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat op 19 juli 1 ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Burgerwacht Wassenaar

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Burgerwacht Wassenaar werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burgerwachten in Wassenaar uitgereikt. Aanleiding was een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat op 19 ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Leidse Burgerwacht

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Leidse Burgerwacht, in de stichtingsoorkonde in oude spelling "Medaille voor trouwen dienst in 1940 in de Leidsche Burgerwacht" genoemd, werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burger ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Princenhaagse Burgerwacht

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Princenhaagse Burgerwacht, in de stichtingsoorkonde in oude spelling "Medaille voor trouwen dienst in 1940 in de Prinsenhaagsche Burgerwacht" genoemd, werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrij ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Voorburgsche Burgerwacht

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Voorburgsche Burgerwacht, in de stichtingsoorkonde in oude spelling "Medaille voor trouwen dienst in 1940 in de Voorburgsche Burgerwacht" genoemd, werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwill ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst in de Vrijwillige Burgerwacht Wageningen

De Medaille voor trouwe dienst in 1940 in de Vrijwillige Burgerwacht te Wageningen werd in 1940 ingesteld en aan de leden van de Vrijwillige burgerwachten in Wageningen uitgereikt. Aanleiding was een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →