ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62                                               

Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis

De Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis werd op 10 november 1926 door het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis ingesteld. De aanleiding was het zestigjarig bestaan van de vereniging. Deze medaille ter beloning voor la ...

                                               

Medaille voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité

De Medaille voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité, ook wel "Vaardigheidsmedaille" genoemd werd van 1914 tot 1958 uitgereikt. Het is een vaardigheids- dus sportmedaille en de opzet was om de conditie van de militairen op pei ...

                                               

Medailles van het Koninklijk Nederlands Gymnastisch Verbond

De Medailles van het Koninklijk Nederlands Gymnastisch Verbond zijn eretekens voor verdienste of bekwaamheid die door deze sportorganisatie werden uitgereikt. Het dragen van de medailles van het Koninklijk Nederlands Gymnastisch Verbond is voor b ...

                                               

Mobilisatiekruis 1914-1918

Het Mobilisatiekruis 1914-1918, in een ministeriele kennisgeving van 1925 ook "Mobilisatie-herinneringskruis" genoemd is een particuliere instelling. Het kruis werd door het "Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914" op 1 augustus 1924 ingest ...

                                               

Mussertkruis

Het Mussertkruis was een kruis dat in 1941 in opdracht van Anton Mussert werd vervaardigd. De leider van de fascistische NSB collaboreerde met de Duitse bezetter en was door Adolf Hitler als Leider van het Nederlandse Volk ontvangen. De medaille ...

                                               

Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914

Het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914 werd op 2 februari 1924 opgericht om de tiende verjaardag van de mobilisatie van augustus 1914 te herdenken. Deze herdenking moest, zo meende het Comité worden georganiseerd om de tienduizenden gem ...

                                               

Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie

Het Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie is de opvolger van het in 1959 afgeschafte Militaire Vijfkampkruis dat door het Nederlands Olympisch Comité werd uitgereikt. De eisen werden aangepast en de wedstrijd werd opengesteld ...

                                               

Onderscheidingen van het Nederlands Olympisch Comité

Het Nederlands Olympisch Comité heeft in de loop der jaren een aantal onderscheidingen ingesteld die door de Nederlandse regering zijn erkend. Deze onderscheidingen mogen op uniformen van de Nederlandse strijdkrachten en op uniformen van de ambte ...

                                               

Medaille voor Trouwe Dienst bij Schutterijen

De Medaille voor Trouwe Dienst bij Schutterijen werd op 5 december 1851 door Koning Willem III der Nederlanden in een Koninklijk Besluit ingesteld als beloning voor 15 jaar "eerlijke en trouwe dienst" bij de stedelijke schutterijen. De naar Frans ...

                                               

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier der Schutterij

Naast het in 1844 ingestelde Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier kwam er in 1851 ook een Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier der Schutterij. Koning Willem III der Nederlanden heeft deze decoratie ingestel ...

                                               

Onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis verleent aan haar medewerkers en vrijwilligers een aantal onderscheidingen. Deze traditie werd aangevangen door haar voorganger de "Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden ...

                                               

Oorlogsherinneringskruis

Het Oorlogsherinneringskruis werd in Nederland bij Koninklijk Besluit no. 6 van 16 maart 1944 ingesteld en verving het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Deze laatste onderscheiding werd voor bijzondere campagnes toegekend maar het O ...

                                               

Orde van de Eikenkroon

De Orde van de Eikenkroon is een orde van het groothertogdom Luxemburg. De groothertog van Luxemburg is de grootmeester van de orde.

                                               

Raad voor Onderscheiding en Eerbetoon

De Raad voor Onderscheiding en Eerbetoon werd op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens op 10 juli 1945 ingesteld om het kabinet te ontlasten. Na de bevrijding speelde de Raad een rol, onder andere bij de instelling ...

                                               

Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934

Het Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934 is een particuliere onderscheiding. De meeste van deze particuliere onderscheidingen mogen officieel niet op militaire uniformen worden gedragen. Voor de veteranen die in burger zijn en hun onderscheidin ...

                                               

Rode Kruis-draagspeld

De Rode Kruis-draagspeld, een zwaar vergulde bronzen speld met een deels geemailleerde knop in de vorm van de door Jac.J. van Goor gemodelleerde pelikaan op de Karl Landsteiner-penning was een onderscheiding voor bloeddonoren. De pelikaan was bov ...

                                               

De Ruyter-medaille

Met De Ruyter-medaille, een Koninklijke onderscheiding, eert Nederland sinds 1907 de driehonderdste verjaardag van de geboorte van de grote zeeheld, admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In 1907 werd op alle mogelijke manieren aandacht aan de ...

                                               

C.J. Snijders-medaille

De C.J. Snijders-medaille, ook "Generaal Snijders-medaille" genoemd, werd op 19 oktober 1932 ingesteld door de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds". Men wilde met de instelling van deze onderscheiding de 80e verjaardag van de oud-Bevelhebber d ...

                                               

Stadspenning Den Haag

Stadspenning Den Haag is een bronzen legpenning die wordt uitgereikt aan vrijwilligers die 25 jaar of langer bestuurlijk actief zijn of vrijwilligersinstellingen die minimaal 50 jaar actief zijn. Hij bestaat sinds 1977.

                                               

Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie

De Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie is een particuliere onderscheiding die op de uniformen van de Nederlandse strijdkrachten, en ook op die van de politie, mag worden gedragen. Het Nederlandsch Olympisch Comité verleende va ...

                                               

Van Oldenbarneveltpenning

De Van Oldenbarneveltpenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad Rotterdam en dateert uit 1941. Johan van Oldenbarnevelt was vanaf 1576 tien jaar pensionaris van Rotterdam en gaf in die tijd een belangrijke aanzet voor de haven ...

                                               

Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders

Het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders is een van de onderscheidingen van de Bond van Wapenbroeders. Deze particuliere onderscheidingen mogen niet op militaire uniformen worden gedragen maar ze worden daar wel op gezien ...

                                               

Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland

Het Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland is een van de onderscheidingen van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland. Deze particuliere onderscheidingen ...

                                               

Verzetsherdenkingskruis

Het Verzetsherdenkingskruis is een Nederlandse onderscheiding. Het Verzetsherdenkingskruis is geen koninklijke maar een nationale onderscheiding, die werd ingesteld bij Koninklijk Besluit nr. 104 op 19 december 1980 ter gelegenheid van de 35ste h ...

                                               

Verzetskruis

Het Verzetskruis is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse of Japanse bezetter. Het Verzetskruis is op 3 mei 1946 bij Koninklijk Besluit ingeste ...

                                               

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

De Verzetsster Oost-Azie werd door koningin Juliana in een Koninklijk Besluit van 26 oktober 1948 ingesteld om daarmee de Nederlanders en Nederlandse onderdanen in Nederlands-Indie die zich "door geestkracht, karaktervastheid of gemeenschapszin o ...

                                               

Vrede van Nijmegen Penning

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs voor personen en instituties die zich ingezet hebben voor de vrede op het Europese continent en de positie van Europa in de wereld. Het initiatief voor de penning werd in november 2009 gen ...

                                               

Herinneringsmedaille aan de Tweede Internationale Vredesconferentie

De Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie werd op 22 juli 1907 door Koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit ingesteld. 106 gedelegeerden en hun 63 secretarissen, de 30 secretariaatsmedewerkers, alsook de initiatiefnemer, Ts ...

                                               

Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie

De Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie werd op 22 juli 1907 door Koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit ingesteld. 170 gedelegeerden en hun secretarissen, alsook de initiatiefnemer, Tsaar Nicolaas II van Rusland ontving ...

                                               

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid werd van 14 juni 1958 als Vrijwilligersmedaille bij Koninklijk Besluit no. 288 ingesteld door Koningin Juliana der Nederlanden. Deze Koninklijke Onderscheiding werd op 2 februari 1998 bij minis ...

                                               

Watersnoodmedaille

Het Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht, meestal Watersnoodmedaille genoemd, werd op 27 maart 1855 door Koning Willem III der Nederlanden in een Koninklijk Besluit ingesteld. De medaille dient, zo stel ...

                                               

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918

Het Witte Mobilisatiekruis 1914 - 1918 is een onderscheiding bedacht om mensen, verenigingen, besturen en commissies die zich in de mobilisatie van 1914-1918 vrijwillig en belangeloos bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemobiliseer ...

                                               

Wolfert van Borselenpenning

De Wolfert van Borselenpenning is een penning vernoemd naar de Zeeuwse edelman Wolfert van Borselen, die Rotterdam in 1299 stadsrechten verleende. Deze stadsrechten werden echter al snel weer ingetrokken. De penning is bedoeld voor personen die e ...

                                               

Aad Struijs Persprijs

In 2006 richtte TourPRess Holland, de Nederlandse vereniging van toeristisch journalisten en persvoorlichters, een prijs op in naam van de in 2004 overleden Nederlandse journalist Aad Struijs, de Aad Struijs Persprijs. Dit is een jaarlijkse prijs ...

                                               

Ab Harrewijnprijs

De Ab Harrewijnprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving. Ook persoonlijke inzet en kleinschaligheid worden meegewogen. ...

                                               

Aletta Jacobsprijs

De Aletta Jacobsprijs is een prijs die om het jaar door de Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgereikt aan "een vrouw met een academische opleiding die een voortrekkersrol vervult op emancipatiegebied een voorbeeldfunctie vervult voor andere vro ...

                                               

Anne Vondelingprijs

De Anne Vondelingprijs is een naar de Partij van de Arbeid-politicus Anne Vondeling genoemde prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan journalisten die de politiek op een heldere manier weten te verwoorden.

                                               

Appeltje van Oranje

Het Appeltje van Oranje is een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. De prijs, bestaand uit een oorkonde, ...

                                               

ASN Bank Mediaprijs/Zilveren Zebra

De ASN Bank Mediaprijs/Zilveren Zebra is een Nederlandse mediaprijs die van 1988 tot en met 2008 werd uitgereikt voor professionele mediaproducties die kritisch en genuanceerd berichtten over de multiculturele samenleving. De mediaprijs was een i ...

                                               

Beste Theologische Boek

Het Beste Theologische Boek is een jaarlijkse juryprijs voor een theologisch boek dat in het voorgaande jaar verscheen en voor een groot publiek, vernieuwend, gefundeerd en relevant wordt geacht. De prijs wordt georganiseerd door onder andere dag ...

                                               

Big Brother Awards

De Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt aan een persoon, bedrijf, overheidsinstelling en voorstel, waarvan wordt gemeend dat deze de persoonlijke privacy beperkt. De prijs ontleent zijn naam aan de totalitaire leider Big Brother uit het ...

                                               

J.B. Broekszprijs

De J.B. Broekszprijs was een prijs in gesteld door de Nederlandse omroepvereniging VARA voor personen die een bijdrage leverden aan de humanisering van de samenleving. De prijs is genoemd naar een voormalige voorzitter van de VARA, Jan Broeksz. M ...

                                               

Broos van Erp Prijs

De Broos van Erp Prijs is een prijs die jaarlijks door het ministerie van Economische Zaken wordt uitgereikt aan jonge bedrijven die een innovatief product op het gebied van nieuwe media hebben ontwikkeld. De prijs werd op 27 mei 1998 voor het ee ...

                                               

Buning Brongers Prijs

De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars. Het is de grootste particuliere kunstprijs van Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 4500. Voor de winnaars wordt bij de pr ...

                                               

Busken Huetprijs

De Busken Huetprijs was een prijs die ingesteld is voor de bekroning van biografieen en essays. Zij wordt sinds 1990 jaarlijks toegekend, daarvoor om het jaar. De prijs is vernoemd naar Conrad Busken Huet. De prijs is een voortzetting van de Essa ...

                                               

Carnegie Wateler Vredesprijs

De Carnegie Wateler Vredesprijs is een tweejaarlijkse Nederlandse prijs van de Carnegie Stichting voor personen of instellingen die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de bevordering van: vrede door middel van woord, daad of geschrift.

                                               

Clara Meijer-Wichmann Penning

De Clara Meijer-Wichmann Penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die bijzondere erkenning verdient voor zijn of haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens, met name in Nederland. De Penning wordt sinds 198 ...

                                               

Comeniusprijs

De Comeniusprijs is een Nederlandse prijs die sinds 2012 jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de Comeniusdag in Naarden. Het doel is ’om eer te betonen aan een persoon of organisatie die, in lijn met het denken en handelen van Jan Amos Comenius, zi ...

                                               

Compassieprijs

De Compassieprijs is een Nederlandse prijs die sinds 2011 jaarlijks wordt toegekend aan een persoon, initiatief of organisatie die in staat is om harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. De prijs staat elk jaar in het k ...

                                               

Corrie Hermannprijs

De Corrie Hermannprijs is een prijs van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen voor vrouwelijke artsen die een belangrijke bijdragen leveren aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Daarbij gaat het om: bestrijding va ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →