ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65                                               

Mariane van Hogendorp

Jkvr. Mariane Catherine van Hogendorp, na haar huwelijk bekend als Marianne Klerck-van Hogendorp, was een Nederlandse sociaal hervormster en feministe.

                                               

Hookers.nl

Hookers.nl is een website voor klanten van prostituees die zich willen orienteren in het aanbod van prostituees. De bekendheid van hookers.nl nam toe nadat bekend werd dat de toenmalige wethouder van Amsterdam, Rob Oudkerk, de website raadpleegde ...

                                               

Ik doe wat ik doe

Ik doe wat ik doe is een nummer uit 1973 van Astrid Nijgh. De tekst van het nummer werd geschreven door haar toenmalige echtgenoot Lennaert Nijgh en is een naar waarheid opgetekend verhaal van een prostituee.

                                               

Jojanneke in de Prostitutie

Jojanneke in de Prostitutie was een onderzoeksjournalistiek programma dat door de EO werd uitgezonden op NPO 3. In dit programma bekijkt presentatrice Jojanneke van den Berge hoe het eraan toe gaat in de Nederlandse prostitutie en de wereld van d ...

                                               

Kronenburg Park

Kronenburg Park is een single uit 1985 van de Nederlandse Frank Boeijen Groep, onder leiding van Frank Boeijen. Het is afkomstig van het album Foto van een mooie dag uit 1985 en gaat over prostitutie.

                                               

Maison Weinthal

                                               

Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn

De Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn was een abolitionistische organisatie en bestond van december 1884 tot 1948. De Vrouwenbond hield zich voornamelijk bezig met de bestrijding van prostitutie en was een protes ...

                                               

Hendrik Pierson

Hendrik Pierson was een Nederlandse predikant, president-directeur van de Heldring-gestichten en voorname vertegenwoordiger van de inwendige zending in Nederland.

                                               

PROUD

PROUD is een Nederlandse belangenvereniging opgericht op 15 februari 2015 te Amsterdam die nationaal de belangen behartigt van sekswerkers. De vereniging heeft als doelstelling de emancipatie van sekswerkers te bevorderen, een informerende rol vo ...

                                               

Barbara de Puydt

Barbara de Puydt was de oprichter en de madam van Het huis van Barbara. Zij stond in 1838 bij de gemeente Breda ingeschreven als kraamster in parfumerieen, maar in 1839 vestigde zij zich als tapster en slaapsteehoudster. Ze begon waarschijnlijk i ...

                                               

De Rode Draad

De Rode Draad was een Nederlandse stichting, opgericht in 1985, die zich ten doel stelde, de positie van sekswerkers te verbeteren. De stichting was de enige in zijn soort in de wereld en werd in 2012 failliet verklaard. Opvolger voor de belangen ...

                                               

Prostitutie in Rotterdam

In de 19e eeuw waren er in het Scheepvaartkwartier vele cafés en bars waar zeelui en werklieden kwamen, en animeermeisjes die de klanten aanzetten tot flinke afname van consumpties waarna ze zich met de klant begaven naar een nabijgelegen uurhote ...

                                               

Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een christelijke instantie die zich bezighoudt met hulpverlening aan prostituees. De organisatie werd opgericht in maart 1985 door de Amsterdammer Johan Frinsel sr., als onderdeel van de stichting Tot Heil des Volks. Het is ve ...

                                               

Judith Visser

Visser debuteerde in 2006 met Tegengif, waarin het leven van een jonge Rotterdamse prostituee centraal staat. De roman, waarvan de eerste druk binnen een week was uitverkocht, zorgde voor ophef onder bordeelbezoekers en kreeg veel aandacht in de ...

                                               

Yab Yum (bordeel)

Yab Yum was een bordeel en later onder de naam Yab Yum Unlocked een museum over het bordeel, in Amsterdam. Het was gevestigd in een 17e-eeuws grachtenpand aan het Singel en trok vooral buitenlandse bezoekers. Yab-Yum is een beeltenis uit het boed ...

                                               

Zedelijkheidswet

De Wet van 20 mei 1911 tot bestrijding van de zedeloosheid en beteugeling van de speelzucht is een Nederlandse wet van 20 mei 1911 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van zedendelicten.

                                               

Lijst van badplaatsen in Nederland

Hieronder staat een alfabetisch gerangschikte lijst met badplaatsen en stranden met voorzieningen in Nederland.

                                               

Lijst van doolhoven in Nederland

                                               

Toerisme in Nederland

Toerisme is in Nederland een belangrijke economische sector. Zon 20 miljoen buitenlandse gasten bezochten Nederland in 2019, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast overnachtten Nederlanders zon 26 miljoen keer in ho ...

                                               

Apostelkind

Het boek Apostelkind is een op onder meer autobiografische gegevens gebaseerde studie uit 2020 naar het Apostolisch Genootschap door politicoloog Renske Doorenspleet. De auteur was tot 1998 lid van het genootschap. Ze beschrijft kort de geschiede ...

                                               

Het Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap is in juridische zin een kerkgenootschap. Het werd in 1951 opgericht in Nederland en heeft zich sindsdien ontwikkeld van een gesloten groepering met een hierarchische en autoritaire cultuur naar een liberale levensbesc ...

                                               

Bahai-geloof in Nederland

De eerste vermeldingen van het bahai-geloof in Nederland waren in Nederlandse kranten die in 1852 over aantal gebeurtenissen berichtten met betrekking tot de bábí-beweging die door de bahai-gelovigen wordt beschouwd als voorloper-godsdienst. In c ...

                                               

Centraal Comité voor Ex-moslims

Het Centraal Comité voor Ex-Moslims was een in Nederland gevestigd comité dat afvallige moslims wilde helpen, wilde opkomen voor het in vele grondwetten vastgelegde recht op godsdienstvrijheid van moslims die afstand willen doen van de islam en v ...

                                               

God zij met ons

De spreuk God zij met ons is een bekend randschrift van Nederlandse munten. Dit randschrift stond in het guldentijdperk op de gulden, rijksdaalder, vijfje, zilveren tientje en het zilveren vijftigje, en staat op het Nederlandse twee-eurostuk. Taa ...

                                               

Jaar van het Religieus Erfgoed

Het jaar 2008 is door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland en de provinciale Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed en wordt ondersteund door diverse instellingen en organisaties als kerken ...

                                               

KASKI

Het KASKI, opgericht als Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, is een Nederlands sociaal-wetenschappelijk instituut dat in 1946 werd opgericht en onderzoek verricht naar de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenlevi ...

                                               

Ministerie van Eredienst

Het ministerie van Eredienst is een voormalig Nederlands ministerie tussen 1806 en 1862 en in 1868 dat gericht was op religieuze zaken. Vanaf 1815 was het ministerie gesplitst in een Ministerie van Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, be ...

                                               

Onder Ongelovigen

Onder Ongelovigen is een documentaire uit 2015 over de situatie van ongelovigen, vooral afvallige moslims, over de hele wereld, vooral in door moslims gedomineerde landen. De film is geregisseerd door Dorothée Forma voor Human en kwam mede tot st ...

                                               

Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht

Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht is een documentaire uit 2016 over de situatie van ongelovigen, vooral afvallige moslims, in Nederlandse asielzoekerscentra. De film is geregisseerd door Dorothée Forma voor Human en kwam mede tot stand dankzij ...

                                               

De Roode Duivel

De Roode Duivel was een Nederlands socialistisch, antireligieus, republikeins, humoristisch-satirisch tijdschrift. Het weekblad stond onder redactie van Louis Maximiliaan Hermans en werd uitgegeven van 1 augustus 1892 tot 13 december 1897. De Roo ...

                                               

Rot op met je religie

In het programma wonen vier gelovigen twee christenen, een moslim een jood en twee atheïsten twee weken samen in hetzelfde huis in Haarlem, terwijl men ondertussen in gesprek dan wel discussie treedt over verschillende godsdiensten, hun opvatting ...

                                               

VU-Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis

VU-Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis, ook ReLiC genaamd, was gevestigd aan de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2008 tot 2012 maakte het deel uit van VISOR, VU Institute for the Study of Religion, Cultu ...

                                               

Amsterdams Studenten Cabaret Festival

Het Amsterdams Studenten Cabaret Festival is een jaarlijks terugkerend cabaretevenement voor jonge, beginnende cabaretiers dat wordt georganiseerd door een bestuur bestaande uit zes Amsterdamse studenten van verschillende studierichtingen. Het fe ...

                                               

Assaut

Een Assaut is een stormaanval of schermwedstrijd. In Den Helder in Nederland is het een driedaags gala voor de officieren in opleiding van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Het eerste assaut werd daar gehouden in 1871. Toentertijd was het ...

                                               

Groninger Studenten Almanak

De eerste editie van de Groningsche Studenten Almanak verscheen in het jaar 1829. De Groningse Universiteit gaf toen ook al een jaarboek of almanak uit maar gezien het feit dat alle studenten sinds 1815 verenigd waren in het Corps, was er een ste ...

                                               

Groninger Studenten Cabaret Festival

Het Groninger Studenten Cabaret Festival of GSCF is een cabaretwedstrijd voor en door studenten. De organisatie wordt elk jaar in handen gegeven van een comité bestaande uit studenten en van de deelnemende groepen moet het merendeel studeren aan ...

                                               

Scala (Eindhoven)

Scala was het cultureel studentencentrum in Eindhoven en verleende onderdak aan diverse culturele studentenverenigingen. In Scala werd gedanst door studentendansvereniging Footloose, gemusiceerd door Quadrivium en Bigband Studentenproof en er wer ...

                                               

Cultureel studentencentrum Usva

Cultureel Studentencentrum Usva is de culturele voorziening van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1969 is de organisatie als stichting opgericht. Het pand van Usva bevindt zich aan de Munnekeholm 10 in Groningen, een voormalig bankgebouw.

                                               

Generaliteitsleeuw

De Generaliteitsleeuw was het wapen van de Unie van Utrecht, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en is een voorloper van het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.

                                               

Hollandse tuin (heraldiek)

In de heraldiek is een Hollandse tuin een omheining of haag met een toegangshek. De herkomst is volgens de 18e-eeuwse historicus Cornelis van Alkemade een zegel, uitgegeven in 1406 door Willem VI van Holland na het beleg van Hagestein tijdens de ...

                                               

Leo Belgicus

Leo Belgicus is Latijn voor: de Nederlandse Leeuw. Het is een cartografische conventie waarbij de Nederlanden in de vorm van een leeuw werden afgebeeld. Voor het eerst werd dit getekend in 1583 door de Oostenrijkse cartograaf Michael Aitsinger 15 ...

                                               

Nederlandse leeuw

De Nederlandse leeuw is een symbool in de heraldiek. Al in de vroegste heraldische werken komen leeuwen, symbolen van kracht, voor op wapenschilden. Tot op de dag van vandaag komen leeuwen in tientallen uitvoeringen en kleuren voor op wapenschild ...

                                               

Rijkslogo

Het Rijkslogo is het logo dat behoort bij de rijkshuisstijl van de rijksoverheid van Nederland. Het logo wordt sinds 2008 op kantoorartikelen, spreekgestoelten, bedrijfskleding, vlaggen, gevels en websites van de ministeries en veel rijksdiensten ...

                                               

Rijkswapen

In de vroege middeleeuwen bestond behoefte aan een herkenbaar symbool voor de staten die aan het ontstaan waren; de meeste mensen waren analfabeet men gebruikte dus een herkenbaar symbool zoals een adelaar, leeuw of lelie. Omdat de regering en de ...

                                               

Onderscheidingsvlag Commandant der Strijdkrachten

De onderscheidingsvlag van de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten is in 2005 vastgesteld als onderscheidingsvlag van de Commandant der Strijdkrachten. De vlag is afgeleid van de onderscheidingsvlag voor de vervallen functie Chef Defensiesta ...

                                               

Onderscheidingsvlag Marine Reserve

De onderscheidingsvlag van de Koninklijke Marine Reserve is op onbekende datum omstreeks 1894 vastgesteld als onderscheidingsvlag van een officier van de Koninklijke Marine Reserve. Deze vlag kan na schriftelijke toestemming van de minister van D ...

                                               

Onderscheidingsvlag Minister (Nederland)

De onderscheidingsvlag van een Nederlandse minister is bij Koninklijk Besluit van 28 september 1972, Staatsblad 585, vastgesteld als onderscheidingsvlag van een minister, met uitzondering van de minister van het departement van Defensie, die een ...

                                               

Onderscheidingsvlag Minister van Defensie (Nederland)

De onderscheidingsvlag van de Nederlandse minister van Defensie is op 10 april 1957 bij Koninklijk Besluit, Staatsblad 333 vastgesteld als onderscheidingsvlag van de minister van het departement van Defensie. Voor de overige ministers is een apar ...

                                               

Onderscheidingsvlag Staatssecretaris van Defensie (Nederland)

De onderscheidingsvlag van de Nederlandse staatssecretaris van Defensie is op 20 oktober 1971 bij koninklijk besluit, nummer 55, vastgesteld als onderscheidingsvlag van de Staatssecretaris van het departement van Defensie. Dit is de enige Nederla ...

                                               

Vlag van de Nederlandse Kustwacht

De onderscheidingsvlag van de Nederlandse Kustwacht is door de minister van Verkeer en Waterstaat bij beschikking BWBR0013096, "Besluit Onderscheidingsvlag Nederlandse Kustwacht" d.d. 6 december 2001 per 12 december 2002 vastgesteld als ondersche ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →