ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66                                               

Diest-Nijmegenlinie

De Diest-Nijmegen linie, is een isoglosse in het Nederlandse taalgebied die de scheiding aangeeft tussen de Nedersaksische uitspraak halten in het oosten en het Nederfrankische houden in het westen. De isoglosse loopt onder meer over de steden Di ...

                                               

Eemsfries

Het Eemsfries is een dialect van het Oosterlauwers Fries dat bijna geheel uitgestorven is. Het dialect kan opgedeeld worden in verschillende andere dialecten, zoals Auricherlands, Brokmerlands, Noorderlands, Emsigerlands, Moormerlands, Reiderland ...

                                               

Eenheids-pluralislijn

De eenheids-pluralislijn, ook wel genoemd Rijn-IJssellinie, geldt als isoglosse tussen het Duitse Midden-Rijnlands en Nederrijns enerzijds en het Westfaals anderzijds. Zij vormt de dialectgrens tussen het Nedersaksisch en het Nederfrankisch, zowe ...

                                               

Engels in Nederland

Dit artikel behandelt het gebruik en de status van het Engels in Nederland. Volgens onderzoek wordt Engels door tussen de 90% en de 93% van de Nederlandse bevolking als tweede taal gesproken. Engels is daarmee de meest gesproken tweede taal in Ne ...

                                               

Franse taal in Nederland

Het Frans is in Nederland jarenlang de voertaal geweest van de elite. Het wordt echter in Nederland steeds minder gesproken. Het Frans was vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw de taal van de Europese elite en fungeerde als lingua franca. Dit kwam on ...

                                               

Friso-Frankisch

Het Friso-Frankisch ook wel Frisofrankisch of Franco-Friesch is de benaming voor een dialectgroep die behoort tot de familie van West-Germaanse talen die vooral wordt gebruikt als verduidelijking van dialecten en/of talen die tussen het Fries en ...

                                               

Friso-Franko-Saksisch

Het Friso-Franko-Saksisch is een dialectgroep duiding die behoort in de West-Germaanse talen tak. De benaming wordt vooral gebruikt als verduidelijking van dialecten en/of talen die tussen het Fries, het Nederfrankisch, met name daarvan het Holla ...

                                               

Friso-Saksisch

Het Friso-Saksisch is een groep Nedersaksische dialecten die door het Fries zijn beïnvloed. Het behoort tot de Noordsaksische streektalen. Van één Friso-Saksisch dialect kan niet worden gesproken, gezien de betreffende Nedersaksische dialecten do ...

                                               

Maas-Rijnlands

Maas-Rijnlands of Rijn-Maaslands is een aan het eind van de 20e eeuw bedacht alternatief om de Oud-Oostnederfrankische middeleeuwse literaire traditie in te delen. Het gaat dan om werken als de Lex Salica, het Evangeliarium van Munsterbilzen, de ...

                                               

Malaju Sini

Malaju Sini is een op het Ambonees Maleis gebaseerde taal die gebruikt wordt door tweede- en derdegeneratie Molukkers in Nederland. Ze vertoont invloeden van het kazernemaleis, een versimpelde vorm van het standaardmaleis die gebruikt werd in het ...

                                               

Middelnederduits

Het Middelnederduits, ook wel Middelsaksisch, Dǖdisch, Nedderlendisch, Ôstersch), is de voortzetting van het Oudnederduits en de voorloper van het moderne Nederduits. Het was de geschreven taal van de Hanze en de gesproken taal van Noord-Duitslan ...

                                               

Nederfrankisch

Nederfrankisch is de verzamelnaam voor een aantal West-Germaanse talen en taalvarieteiten, waar onder meer het Zeeuws, Hollands, Vlaams, Brabants, Limburgs en het op deze varieteiten gebaseerde Standaardnederlands onder vallen. Nederfrankische ta ...

                                               

Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal is een gebarentaal die in Nederland wordt gebruikt in de communicatie onder doven en tussen doven en horenden. Op 1 september 2020 werd de taal formeel erkend als officiele taal, na een stemming in de Tweede Kamer. Het ...

                                               

Nedersaksisch

Het Nedersaksisch of West-Nederduits is een in Nederland en Duitsland officieel erkende taal die bestaat uit een groep niet-gestandaardiseerde Nederduitse dialecten. Het Oost-Nederduits is zeer verwant maar hoort volgens de definitie niet bij het ...

                                               

Sinti-Romanes

Het Sinti-Romanes, ook wel Sintitikes genoemd, is de taal van de Sinti. De taal is een variatie van het Romani en heeft rond de 200.000 moedertaalsprekers. Deze bevinden zich voornamelijk in Duitsland, maar de taal wordt ook in Belgie, Nederland ...

                                               

Westerlauwers Fries

Westerlauwers Fries is het Fries dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland en in enkele dorpen van het Westerkwartier van de provincie Groningen. Deze taal wordt doorgaans Fries genoemd en ook in dit artikel wordt hiermee de Weste ...

                                               

Brabant (provincie)

Dit artikel gaat over de historische Belgische provincie. Voor de Nederlandse provincie, zie Noord-Brabant. Voor andere betekenissen, zie de doorverwijspagina Brabant. Brabant was een provincie van Belgie die na de Belgische onafhankelijkheid in ...

                                               

Buurtspoorwegen van de provincie Brabant

De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen was georganiseerd in regionale groepen die een grote zelfstandigheid en eigen beleid hadden. Oorspronkelijk waren alle lijnen in de provincie geexploiteerd door pachters die hun eigen lijnen, stelplaa ...

                                               

Resultaten van de talentelling per gemeente van de provincie Brabant

De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in Belgie werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige Belgie na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken werden. De result ...

                                               

Brabantsche Yeesten

De Brabantsche Yeesten of Gestes de Brabant zijn een vanaf de eerste helft van de 14e eeuw ontstane Rijmkroniek met meer dan 46.000 verzen. In vijf boeken verhaalt het werk in het middelnederlands de geschiedenis van het hertogdom Brabant van het ...

                                               

Zuid-Brabant

Zuid-Brabant was een Nederlandse provincie van 1815 tot 1830. Het was het zuidelijke deel van het hertogdom Brabant, een van de Zeventien Provincien, dat samen met de andere Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik in 1815 werd samengevoe ...

                                               

Holland

Holland is een streek in het westen van Nederland, die opgedeeld is in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Die twee provincies zijn echter niet helemaal gelijk aan de streek Holland. De plaats Woerden is bijvoorbeeld meerdere malen veran ...

                                               

Slagturven

Slagturven of turftrekken is een techniek om veengrond ten behoeve van de turfwinning van onder de waterspiegel te delven met behulp van een baggerbeugel. De zo verkregen baggerspecie werd op legakkers uitgespreid om te ontwateren en vervolgens i ...

                                               

Bestuurlijke indeling van Nederland

De bestuurlijke indeling van Nederland wordt geregeld in hoofdstuk 7 van de Grondwet. Dit hoofdstuk regelt de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de andere openbare lichamen alsmede de gemeenschappelijke regelingen tussen de openbare li ...

                                               

ISO 3166-2: NL

ISO 3166-2:NL is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op het Koninkrijk der Nederlanden. De gegevens werden tot 13 december 2011 geüpdatet op het IS ...

                                               

Wetsontwerp reorganisatie binnenlands bestuur

De wet reorganisatie binnenlands bestuur was een Nederlands wetsontwerp dat in 1976 werd opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het vormen van nieuwe provincies in Nederland. Het wetsontwerp werd in 1983 definitief ingetrokken.

                                               

Anstelvallei

De Anstelvallei of Anstelerbeekdal is een vallei in de gemeente Kerkrade in de Nederlandse provincie Limburg. Door de vallei stroomt de Anstelerbeek. De vallei ligt van zuid naar noord tussen het westen van Bleijerheide naar Eygelshoven. Aan beid ...

                                               

Dal van de Roode Beek

Dal van de Roode Beek is een natuurgebied in het beekdal van de Roode Beek ten noordwesten van Schinveld in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Het gebied meet 59 hectare en is in bezit van Natuurmonumenten.

                                               

Dorregrubbe

De Dorregrubbe, Lange Grub of Termaardergrub is een droogdal in het Savelsbos in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Door het droogdal loopt de Dorrenweg. Dit vormde een van de twee historische routes van Cadier en Keer op het Plateau van ...

                                               

Droogdal de Dael

Het Droogdal van Kunrade is een droogdal in Nederlands Zuid-Limburg in de gemeente Voerendaal en de Simpelveld. Het dal ligt ten oosten en noordoosten van Ubachsberg. Door het dal loopt onder andere de Daelsweg, de weg van Ubachsberg naar Benzenr ...

                                               

Droogdal van Colmont

Het Droogdal van Colmont is een asymmetrisch droogdal, zonder grote waterloop, gelegen ten zuiden en zuidwesten van de buurtschap Colmont in Nederlands Zuid-Limburg. Het droogdal begint direct ten zuiden van het dorp Ubachsberg, tussen het dorp e ...

                                               

Droogdal van Kunrade

Het Droogdal van Kunrade is een droogdal in Nederlands Zuid-Limburg in de gemeente Voerendaal. Het dal ligt ten zuidoosten van Kunrade en in het dal ligt buurtschap Kunderberg. Door het dal lopen onder andere de wegen Kunderberg en Kersboomkenswe ...

                                               

Eemvallei

De Eemvallei bestaat uit de laag gelegen buitengebieden van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Het brede gebied ligt aan weerszijden van het riviertje de Eem en maakt deel uit van het Nationale Landschap Arkem ...

                                               

Engwegengrub

De Engwegengrub is een droogdal bij Schin op Geul in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul in Zuid-Limburg. Het dal ligt zuidwesten van Engwegen ten noordoosten van buurtschap Keutenberg. De Engwegengrub ligt in de noordoostelijke rand v ...

                                               

Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is een streek gelegen in Midden-Nederland. Het gebied ligt ruwweg tussen de Utrechtse Heuvelrug in het westen, een stukje Nederrijn in het zuiden, de Veluwe in het oosten en de Randmeren in het noorden. De Gelderse Vallei ligt ...

                                               

Geleenbeekdal

Het Geleenbeekdal is een natuurgebied in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg en omvat verschillende kleinere gebiedjes gelegen aan de Geleenbeek, een zijrivier van de Maas. Een deel ervan is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied m ...

                                               

Gerendal

Het Gerendal betreft met name een ruim drie kilometer lang asymmetrisch droogdal, gelegen tussen het Geuldal in het noorden bij Schin op Geul en het plateau van Margraten bij Scheulder in het zuiden. Aan de oostzijde van het dal ligt een doorlope ...

                                               

Geuldal

Het beschermde Natura 2000-gebied gebiedsnummer 157, classificatie Heuvelland in Nederland beslaat een oppervlak van 2472 ha verdeeld over de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Nuth, Vaals, Valkenburg aan de Geul en ...

                                               

Graafse Raamdal

Het Graafse Raamdal is een natuurgebied ten zuiden van Escharen, gelegen aan de westoever van de Graafse Raam. Het gebied meet 30 ha en omvat ook het Estersbroek en het begrazingsgebied De Maurik. Het betreft een natuur- en recreatiegebied dat ei ...

                                               

Herkenradergrub

De Herkenradergrub is een droogdal in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Het droogdal loopt van Herkenrade op het Plateau van Margraten naar Eijsden in het Maasdal. Ongeveer halverwege het droogdal ligt buurtschap Moerslag. Door het droog ...

                                               

Horstergrub

De Horstergrub, ook aangeduid met droogdal van Terhorst, is een droogdal in Nederlands Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek in de gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Voeren. Het dal is niet permanent watervoerend en heeft een lengte ...

                                               

IJsseldal

Het IJsseldal of de IJsselvallei is een natuurlijke depressie in het oosten van Nederland, tussen de Veluwe in het westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten. De vallei loopt grofweg van Arnhem tot Kampen en dankt zijn naam aan de rivier de I ...

                                               

Jekerdal (dal)

Het Jekerdal is een vallei en natuurgebied in het stroomgebied van de rivier de Jeker in Belgie en Nederland. Het Jekerdal ligt voor een groot gedeelte in de Belgische Haspengouw en wordt gescheiden van het Maasdal door het Plateau van Caestert. ...

                                               

Koelbosgrub

De Koelbosgrub, Koelboschgrub, Koelboschgrubbe, Koelebosgrubbe of Koeleboschgrubbe is een droogdal in de gemeentes Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul in Nederlands Zuid-Limburg. Het droogdal heeft een lengte van ruim drie kilometer en lo ...

                                               

Markdal

Het Markdal ligt tussen de Belgische grens en het zuiden van Breda waar de rivier de Mark stroomt. De rivier stroomt van de grensplaatsen Galder-Strijbeek en Meersel-Dreef tot de Duivelsbrug in de Bredase oude dorpskern Ginneken. Het is een open ...

                                               

Molenbeekdal

Het Molenbeekdal is een natuurgebied ten zuidwesten van Sevenum. Het terrein, eigendom van Staatsbosbeheer ligt in het dal van de Groote Molenbeek en het sluit aan op andere natuurgebieden als Heesbeemden, Winkel en Schatberg. Er zijn laagten ont ...

                                               

Noordal

Het Noordal is een natuurgebied van 94 ha, gelegen in het dal van de Noor, ten westen van Noorbeek. Het gebied is bezit van de Vereniging Natuurmonumenten en sluit aan op het Belgische natuurgebied Altembroek.

                                               

Poppelmondedal

Het Poppelmondedal of Popelmondedal is een droogdal op het Nederlandse deel van de Sint Pietersberg in Maastricht. Het dal staat bekend om zijn zeldzame flora en fauna en dat is vooral te danken aan het speciale microklimaat dat heerst in het Jek ...

                                               

Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is een natuurgebied dat ligt ten westen van de plaats Renkum in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ecologisch waardevolle beekdal doorsnijdt de stuwwal aan de Zuidwest-Veluwerand. Sinds 1983 wordt het grotendeels beheerd ...

                                               

Rivierpark Maasvallei

Het RivierPark Maasvallei is een initiatief van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland met als doel de natuur- en cultuurwaarden in zowel de Belgische als Nederlandse Maasvallei ecologisch en toeristisch te versterken.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →