ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Sibbersloot

De Sibbersloot is een droogdal in de gemeentes Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul in Nederlands Zuid-Limburg. Het droogdal heeft een lengte van ongeveer zeven kilometer en loopt van Sibbe op het Plateau van Margraten naar Bemelen in het ...

                                               

Springendal

Het Springendal in de gemeente Dinkelland en Tubbergen is een erosiedal in de stuwwal van Ootmarsum. Het ligt ten noorden van Ootmarsum ten oosten van Vasse en beslaat ongeveer 355 hectare. Het gebied staat bekend om zijn bronnen, beken, heuvels ...

                                               

Watersleijergrub

De Watersleijergrub is een droogdal of grub in het noordelijk deel van het Heuvelland in de Nederlandse provincie Limburg. De circa drie kilometer lange grub begint op het Plateau van Doenrade ten westen van Doenrade en komt uit in het Geleenbeek ...

                                               

Volgermeerpolder

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusie ...

                                               

Lijst van Nederlandse eilanden

Deze pagina bevat een lijst van de eilanden behorend bij het Koninkrijk der Nederlanden, verdeeld in bewoonde en onbewoonde eilanden. Ook de eilanden in de Caraïben zijn in de lijst opgenomen.

                                               

Steven Adriaansen

J.J.C. Adriaansen is een Nederlands sociaal geograaf, planoloog, bestuurder en politicus van de VVD. Sinds 1 oktober 2013 is hij burgemeester van de gemeente Woensdrecht.

                                               

Edwin Bakker (hoogleraar)

Edwin Bakker is een Nederlands hoogleraar en terrorisme deskundige. Hij is directeur van het Centre for Terrorism and Counterterrorism van de Universiteit Leiden - Campus Den Haag en hoogleraar Terrorism Studies. Hij bekleedt ook de functie van R ...

                                               

Jan Pieter Bakker

Hij studeerde in Utrecht fysische geografie. In 1929 behaalde hij het doctoraal. Tijdens zijn studie had hij reeds het materiaal voor zijn proefschrift verzameld en ook colleges gevolgd in Frankfurt am Main. Na zijn doctoraal studeerde hij nog ee ...

                                               

Anton Albert Beekman

Anton Albert Beekman was een Nederlandse geograaf, die zich vooral richtte op de Nederlandse geografie. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne geografie.

                                               

Hendrik Blink

Hendrik Blink was een Nederlandse leraar aardrijkskunde en vervolgens hoogleraar economische geografie. Hij was, samen met Roelof Schuiling en Willem Bouwmeester, een pionier in de historisch-geografische bestudering van het Nederlandse zandgebie ...

                                               

Willem Boerman

Willem Everhard Boerman was een Nederlands economisch geograaf, en tot 1958 hoogleraar economische geografie aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, nu Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was daar tevens rector magnificus in de jaren 1926-1927, ...

                                               

Chris de Bont

Christianus H.M. de Bont is een Nederlands historisch geograaf. De Bont studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam bij Elisabeth Gottschalk, waarbij hij zich specialiseerde in de historische geografie. In 1982 startte hij zijn ...

                                               

Guus Borger

Guus Johan Borger is een Nederlands emeritus hoogleraar in de historische geografie. Borger studeerde sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij prof. Marcus Willem Heslinga. Zijn eerste bijvak was historische geografie, waarin ...

                                               

Pieter Roelf Bos

Pieter Roelf Bos was een onderwijzer eerst in het lager onderwijs en later, als leraar aardrijkskunde, aan de hbs. Onder zijn leiding zijn de eerste bosatlassen uitgegeven. Hij was de broer van Hemmo en Jan Ritzema Bos, die beiden hoogleraar ware ...

                                               

Willem Bouwmeester

Bouwmeester werd in 1874 geboren als zoon van het hoofd der school Johannes Cornelis Bouwmeester en van Swaantje Mantel. Hij studeerde aan de faculteit Letteren van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aldaar in 1903 op een proefschrift ...

                                               

Jan van den Bremen

Willem Jan van den Bremen was een Nederlands hoogleraar in de economische- en sociale geografie en de landbeschrijving aan de Rijksuniversiteit Groningen.

                                               

Jan T. Bremer

Jan Teunis Bremer is de zoon van Jan Renier Bremer 1909-1991. In zijn geboorteplaats Den Helder bezocht hij de lagere school en het Gemeentelijk Lyceum. Nadat hij zijn HBS-opleiding voltooid had, verliet hij in 1949 Den Helder en was hij enige ja ...

                                               

Jan Broek

Jan Otto Marius Broek was een Nederlandse sociaal-geograaf. Jan Broek werd in 1904 in Utrecht geboren. Hij studeerde sociale geografie in Utrecht bij Louis van Vuuren. In die tijd was hij lid van de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten. H ...

                                               

Saskia Bruines

S. Bruines is een Nederlandse sociaal geograaf, bestuurster en politica namens D66. Sinds 16 februari 2017 is zij wethouder van de gemeente Den Haag. Eerder was zij wethouder van de gemeenten Amsterdam en Leidschendam-Voorburg.

                                               

Ad de Bruijne (geograaf)

Gerrit Adriaan Ad de Bruijne werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde van 1954 tot 1962 sociale geografie en stedelijke planning in Utrecht en was na zijn afstuderen enige tijd werkzaam op het stafbureau van de Utrechtse universiteit. In 1963 haa ...

                                               

Jan Buisman

Na zijn opleiding aan de Christelijke Kweekschool te Den Haag was Buisman verscheidene jaren onderwijzer. Op latere leeftijd ging hij in Amsterdam aardrijkskunde en geschiedenis studeren en in 1968 haalde hij zijn doctoraalexamen historische geog ...

                                               

Jan Buursink

Jan Buursink was een Nederlands geograaf en hoogleraar Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

                                               

Louk Conrads

Louk Conrads is een Nederlands fysisch-geograaf, meteoroloog en klimatoloog. Hij was verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste onderzoeksterreinen zijn chemische samenstelling van regenwater, stadsklimaat en afsmelting van landijs.

                                               

Ruud Cools

Ruud Cools, sociaal geograaf en hoogleraar. Ruud Cools studeerde van 1928-1933 sociale geografie in Utrecht bij Louis van Vuuren. In deze perioden was hij tweemaal actief als bestuur van de studievereniging V.U.G.S. Naast sociale geografie studee ...

                                               

Jan Delvigne

Jan Delvigne was fysisch geograaf en mede-oprichter van Museum Wierdenland te Ezinge. Jan Delvigne werd geboren in Amsterdam en studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat hij in een woestijngebied onderzoek wilde doen, ...

                                               

Frans Dieleman

François Marinus Dieleman was een Nederlands geograaf die vooral bekend was op de gebieden stadsgeografie en de geografie van het wonen.

                                               

Adri Dietvorst

Adrianus Gerardus Jozef Dietvorst is een Nederlands sociaal geograaf en emeritus hoogleraar sociaal-ruimtelijke analyse en recreatie & toerisme aan de Wageningen Universiteit. In zijn jonge jaren onderzocht Dietvorst een breed gebied van historis ...

                                               

Alida Edelman-Vlam

Alida Wilhelmina Vlam, later bekend onder de naam Edelman-Vlam, was sociaal-geograaf een van de grondleggers van de historisch-geografische traditie in Wageningen.

                                               

Pieter Eibergen

Pieter Eibergen was een Nederlands geograaf en uitgever. Hij is vooral bekend als redacteur van Bos Schoolatlas der geheele aarde, de huidige Bosatlas. Eibergen kwam uit een landbouwgezin. Hijzelf werd leraar aardrijkskunde aan de H.B.S. aan de H ...

                                               

Ewald Engelen

Engelen studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde als politiek en sociaal filosoof. Na zijn studie werkte hij voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de denktank Waterland en het televisieprogramma Buitenhof. Eng ...

                                               

Gemma Frisius

Gemma Frisius, ook wel Jemme Reinerszoon Frisius was een Nederlandse geograaf, wiskundige en arts. Gemma Frisius werd geboren in Friesland in een arm gezin. Hij was in zijn jeugd kreupel, maar daar is hij op latere leeftijd van genezen. Hij stude ...

                                               

Hans van Ginkel

Johannes Auguste van Ginkel is een Nederlands sociaal geograaf en emeritus hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij was ook rector magnificus aan deze universiteit en rector van de United Nations University in Tokio.

                                               

Elisabeth Gottschalk

Marie Karoline Elisabeth Gottschalk was een Nederlands historisch-geograaf van Duitse komaf. Gottschalk was aanvankelijk werkzaam als lerares aardrijkskunde in het lager onderwijs, achtereenvolgens in Margraten, Helmond en Oostburg. Haar wetensch ...

                                               

Johannes Jozef Hanrath

In 1964 besloot de hoogleraar sociale geografie A.C. de Vooys dat er in Utrecht voor dit vakgebied twee extra leerstoelen dienden te komen, waaronder een voor de sociale geografie van de niet-westerse landen. Op 7 juli 1964 ging een schrijven uit ...

                                               

Hans Harten

Johann Diederich Heinrich Harten was een Nederlands historisch-geograaf. Terwijl de Universiteit van Amsterdam 1980 en de Landbouwuniversiteit Wageningen 1988 kozen voor de aanstelling van een hoogleraar in de historische geografie in de persoon ...

                                               

Willem Heinemeijer

Willem Frederik Heinemeijer was een Nederlands sociaal geograaf/sociograaf. Zijn naam wordt ook vaak gespeld als Heinemeyer. Hij volgde de Eerste Openbare Handelsschool te Amsterdam en was na zijn eindexamen in 1940 enige tijd werkzaam bij de Sta ...

                                               

Willem Frederik Hermans

Willem Frederik Hermans was een Nederlands schrijver van romans, novellen, verhalen, poezie, toneelstukken en scenarios, alsmede van essays, kritieken en polemieken. Daarnaast was hij actief als fotograaf en maker van surrealistische collages. In ...

                                               

Marcus Willem Heslinga

Heslinga werd geboren in Akkrum. Zijn vader was muziekleraar, organist en dirigent. Hij volgde lager en middelbaar onderwijs in Heerenveen en werkte tussen 1942 en 1947 als assistent bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hij had deze aans ...

                                               

Jan Hinderink

Jan Hinderink werd geboren in Zwolle en volgde daar van 1945-1950 het onderwijs aan de Rijks-H.B.S. Na het behalen van zijn diploma was Hinderink korte tijd werkzaam bij de Raad van Arbeid in Zwolle. Na het vervullen van de dienstplicht 1951-1953 ...

                                               

Gerard Hoekveld

Gerard Adriaan Hoekveld was een Nederlands sociaal geograaf en hoogleraar "regionale geografie" aan de Universiteit Utrecht. Hij is mede bekend door de ontwikkeling van zijn bollenkubus: een conceptuele schema om ingewikkelde relaties tussen de m ...

                                               

Jacoba Hol

Jacoba Brigitta Louisa Hol was een Nederlandse fysisch-geografe. In 1945 werd zij benoemd tot hoogleraar fysische-geografie bij het Geografisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hiermee werd zij de eerste vrouwelijke gewoon hoogleraar i ...

                                               

Paulus Huigen

Paulus Huigen is emeritus hoogleraar algemene sociale geografie, in het bijzonder de regionale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

                                               

Michel van Hulten

Michael Henricus Maria van Hulten, 9 maart 1930) is een Nederlands voormalig politicus. Namens de Politieke Partij Radikalen was hij lid van de Eerste en Tweede Kamer, en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Den Uyl.

                                               

Franz Junghuhn

Franz Wilhelm Junghuhn, 26 oktober 1809 – Lembang, 24 april 1864) was een Pruisisch-Nederlands ontdekkingsreiziger, indoloog, landmeter, arts, geograaf, geoloog en botanicus. Als onderzoeker bracht hij in dienst van de autoriteiten van Nederlands ...

                                               

Cornelius Marius Kan

Cornelius Marius Kan was een Nederlands geograaf en de eerste hoogleraar geografie in Nederland. Hij studeerde klassieke letteren aan de Universiteit van Groningen en promoveerde op een proefschrift over de Griekse schrijver Euhemerus. Na als con ...

                                               

Hendrik Jacob Keuning

Keuning was het enig kind van de koperslager Hendrik Keuning 1859-1923 en Geesjen Hazewinkel Puister 1862-1912. De families van moederskant waren actief in de zeevaart. Na de afronding van de middelbare school ging Keuning MO-Geschiedenis studere ...

                                               

Jacobus van Knooij

Jacobus van Knooij was de Nederlandse auteur van het boek Itinerarium, waar onder anderen de Vlaamse cartograaf Gerard Mercator gebruik van maakte toen hij zijn kaarten van de noordelijkste gebieden van onze aarde liet tekenen. Zijn naam heeft in ...

                                               

Jan de Koning (CDA)

Jan de Koning was een Nederlands politicus van de Anti-Revolutionaire Partij en het Christen-Democratisch Appèl. Hij was lid van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal en was vervolgens minister op verschillende beleidsterreinen in d ...

                                               

Piet Kouwe

Pieter Jacob Willem Kouwe was een Nederlandse sociaal geograaf, en hoogleraar sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was een jongere broer van Suzanne Steigenga-Kouwe.

                                               

Salomon Kroonenberg

Salomon Bernard Kroonenberg is een Nederlands geoloog die tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie was aan de TU Delft. Hij is schrijver van onder meer de boeken De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar en De Binnenplaats van Babel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →