ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Steenweg op Luik

De Steenweg op Luik is de vrijwel kaarsrechte en verharde verbindingsweg tussen de steden s-Hertogenbosch en Luik die is aangelegd in de 18e eeuw. Grote delen hiervan zijn tegenwoordig nog steeds als zodanig in gebruik, soms omgebouwd tot autosne ...

                                               

Strijkviertel (De Meern)

De Strijkviertel is een ongeveer 1.5 km lange van noord naar zuid lopende weg in de Nederlandse plaats De Meern. Deze weg vormt een verbinding tussen de Rijksstraatweg en de Heicopperkade. Het begin van de Strijkviertel ligt bij de voetbrug Goois ...

                                               

Stroomweg

Een stroomweg is in de Nederlandse wegcategorisering een weg waarop gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk ononderbroken kan doorstromen. De term stroomweg is geïntroduceerd in het kader van de Duurzaam Veilig-visie, die een verdere structurele v ...

                                               

Tiendweg

Een tiendweg is een op een veenkade aangelegde weg. De tiendwegen bevinden zich voornamelijk in de veenontginningen in het westen van Nederland, onder andere in de Lopikerwaard, Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Er zijn nu ...

                                               

Formatie van Appelscha

De Formatie van Appelscha of Appelscha-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van het noorden en oosten van Nederland. De formatie is genoemd naar Appelscha in Friesland en bestaat uit fluviatiel zand en grind uit het Bavelien en V ...

                                               

Basisveen-laag

De Basisveen-laag is een veenlaag die op sommige plekken in de bodem voorkomt in West- en Noord-Nederland, Vlaanderen en het Noordzeegebied, zoals de Doggersbank. Het ligt direct op het Pleistocene zand en wordt alleen onderscheiden onder de Form ...

                                               

Formatie van Beegden

De Formatie van Beegden of Beegden-formatie is een jonge geologische formatie in het zuidoosten van Nederland. De formatie bestaat uit alle afzettingen van de rivier de Maas op Nederlandse bodem en in de Nederlandse ondergrond, vanaf het Plioceen ...

                                               

Afzettingen van Bilzen

De afzettingen van Bilzen, in Belgie de Formatie van Bilzen genoemd, in Nederland het Laagpakket van Bilzen, vormen een gesteentelaag in de ondergrond van delen van Nederland en het noordoosten van Belgie. De afzettingen van Bilzen zijn mariene z ...

                                               

Boomse Klei

De Boomse Klei, Klei van Boom, Formatie van Boom of het Laagpakket van Boom is een laag klei in de ondergrond van het oosten van Nederland en het noordoosten van Belgie. De Boomse Klei behoort tot de afzettingen van Rupel, die in Belgie als een g ...

                                               

Formatie van Boxtel

De Formatie van Boxtel is een jonge geologische formatie aan het oppervlak van grote delen van Nederland. De formatie bevat zeer uiteenlopende afzettingen uit het Midden en Laat-Pleistoceen en het Vroeg-Holoceen. De formatie is genoemd naar Boxte ...

                                               

Formatie van Breda

De Formatie van Breda of Breda-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland. De formatie bestaat uit glauconiethoudende mariene zanden en kleien, die werden gevormd tijdens het Mioceen. Hoewel de formatie niet zeer rijk is ...

                                               

Formatie van Dongen

De Formatie van Dongen of Dongen-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland. De formatie bestaat uit lagen marien klei en zand uit het vroege Eoceen en is genoemd naar de plaats Dongen in Noord-Brabant.

                                               

Laagpakket van Drachten

Het Laagpakket van Drachten dankt zijn naam aan de Friese plaats Drachten, waar het materiaal aangetroffen werd in een bouwput aan Het Zuid. Het Laagpakket van Drachten verving de Formatie van Eindhoven voor het noordelijke deel van Nederland. Oo ...

                                               

Formatie van Drente

De Formatie van Drente is een lithostratigrafische formatie die deel uitmaakt van de Boven-Noordzee-groep en in een groot deel van West- en Noord-Nederland voorkomt en in Oost-Nederland ook dagzoomt. De formatie bestaat uit glaciale en periglacia ...

                                               

Formatie van Echteld

De Formatie van Echteld of Echteld-formatie is een jonge geologische formatie in Nederland. De formatie bestaat uit rivierafzettingen uit het Holoceen. Ze ligt in grote delen van Midden-Nederland aan het oppervlakte, waar ze werd afgezet door de ...

                                               

Eem-formatie

De Eem-formatie is een Nederlandse lithostratigrafische eenheid behorende tot de Boven-Noordzee-groep. De formatie heeft een mariene facies en bestaat uit vaak schelphoudende zanden en kleien. De Eem-formatie is uitsluitend afgezet tijdens het Ee ...

                                               

Afzettingen van Eigenbilzen

De afzettingen van Eigenbilzen, in Belgie de Formatie van Eigenbilzen genoemd, in Nederland het Laagpakket van Eigenbilzen, vormen een gesteentelaag in de ondergrond van delen van Nederland en het noordoosten van Belgie. De afzettingen van Eigenb ...

                                               

Afzetting van Emmen

De Afzetting van Emmen is een kleiafzetting van glaciaal sediment. De afzetting bestaat uit potklei en is een onderdeel van de Formatie van Peelo. De afzetting van Emmen is niet karteerbaar en wordt daarom tegenwoordig niet langer als aparte eenh ...

                                               

Formatie van Enschede

De Formatie van Enschede is een verouderde term uit de Nederlandse lithostratigrafie. In deze formatie vielen uit door rivier uit het oosten aangevoerde Pleistocene zanden en grinden. Deze worden tegenwoordig voornamelijk tot de Formatie van Appe ...

                                               

Flevomeer-laag

De Flevomeer-laag is een lithostratigrafische eenheid bestaande uit lagunaire en lacustriene sedimenten van organisch materiaal en silts. De laag komt alleen in het IJsselmeergebied voor en is in het Laat-Holoceen in zoet tot brak water afgezet. ...

                                               

Laagpakket van Griendtsveen

Het Laagpakket van Griendtsveen is een laagpakket in de Nederlandse ondergrond, dat voorkomt buiten de rivier- en kustvlakte en beekdalen, zoals in de Peelvenen en in het zuidoosten van Drenthe en Groningen. Het bestaat uit verschillende soorten, ...

                                               

Hattem-lagen

De Hattem-lagen of de Lagen van Hattem vormen een lithostratigrafische eenheid. De lagen worden lokaal aangetroffen aan de top van de fluviatiele Formatie van Peize, vooral in Noordoost Nederland. Door hun lokale voorkomen zijn zij moeilijk karte ...

                                               

Hollandveen-laagpakket

Het Hollandveen-laagpakket is een laagpakket in de Nederlandse ondergrond, dat het grootste gedeelte van het veen aan het oppervlak in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bevat. Het bestaat uit laagveen, zoals bosveen en rietveen ...

                                               

Kiezeloöliet-formatie

De Kiezeloöliet-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland, het noordwesten van Duitsland en het uiterste noordoosten van Belgie. De formatie bestaat uit fluviatiele sedimenten die met name in de depressie van de Roerdals ...

                                               

Laagpakket van Kootwijk

Het Laagpakket van Kootwijk is een laagpakket dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Boxtel. Voorheen was het Laagpakket van Kootwijk een zelfstandige geologische formatie. Omdat het Laagpakket van Kootwijk nauwelijks te onderscheiden is van ...

                                               

Formatie van Kreftenheye

De Formatie van Kreftenheye of Kreftenheye-formatie is een jonge geologische formatie in de Nederlandse ondergrond. De formatie bestaat uit fluviatiel zand en grind uit het Laat-Saalien, Eemien, Weichselien en Vroeg-Holoceen en komt op sommige pl ...

                                               

Formatie van Landen

De Formatie van Landen of Landen-formatie is een lithostratigrafische eenheid in de Nederlandse ondergrond. In Belgie wordt gesproken van de Landen Groep, die echter een minder ruime definitie heeft. De afzettingen van Landen zijn ondiep-mariene ...

                                               

Limburgs Krijt

Het Limburgs Krijt is het gesteente dat op veel plaatsen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebieden in Duitsland en Belgie dagzoomt. Het bevat voornamelijk kalk maar ook zand. De formaties maken deel uit van het de Krijtkalk-groep. Het Limburgse Kri ...

                                               

Formatie van Maassluis

De Formatie van Maassluis is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland. De Formatie van Maassluis bestaat uit ondiep-mariene zanden en kleien uit het Vroeg-Pleistoceen.

                                               

Formatie van Naaldwijk

De Formatie van Naaldwijk of Naaldwijk-formatie is een zeer jonge geologische formatie, die in een groot deel van Nederland aan het oppervlak ligt. De formatie bestaat voornamelijk uit zanden en kleien die tijdens het Holoceen zijn afgezet. Dit k ...

                                               

Formatie van Neeroeteren

De Formatie van Neeroeteren is een geologische formatie uit het Carboon in de ondergrond van het Kempens Bekken in het noordoosten van Belgie en in delen van Nederland. De formatie bestaat uit een afwisseling van lagen zandsteen, kleisteen en ste ...

                                               

Formatie van Nieuwkoop

De Formatie van Nieuwkoop of Nieuwkoop-formatie is een lithostratigrafische formatie die deel uitmaakt van de Boven-Noordzee-groep en in een groot deel van Zuidwest- West- en Noord-Nederland tot aan het oppervlak voorkomt. De formatie bestaat voo ...

                                               

Nivelsteiner zandsteen

Nivelsteiner zandsteen is een fijnkorrelig tertiaire zandsteen dat afkomstig is uit het gebied van het Worm-dal in het grensgebied Nederlands Zuid-Limburg en Duitsland. Ze is vernoemd naar het verdwenen plaatsje en groeve Nivelstein, net over de ...

                                               

Ommelanden-formatie

De Ommelanden-formatie is een geologische formatie die voorkomt in de Nederlandse ondergrond. De formatie is afgezet in de Noordzee vanaf het Turonien tot en met het Danien. De formatie is genoemd naar de Ommelanden, de benaming voor de provincie ...

                                               

Formatie van Oosterhout

De Formatie van Oosterhout is een geologische formatie in de ondergrond van Midden- en Zuid-Nederland. Het is een mariene formatie die werd gevormd tijdens het Plioceen. De formatie is genoemd naar de plaats Oosterhout en is onderdeel van de Bove ...

                                               

Formatie van Peelo

De Formatie van Peelo is een geologische formatie gevormd tijdens en na de glaciatie van het Elsterien. De formatie vormt de opvulling van grote tunneldalen die vermoedelijk onder een ijskap zijn ontstaan. De formatie is genoemd naar de plaats Pe ...

                                               

Formatie van Peize

De Formatie van Peize of Peize-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland die behoort tot de Boven-Noordzee-groep. De Formatie van Peize bestaat uit fluviatiel zand uit het Vroeg Pleistoceen. De formatie vormt een tot 200 ...

                                               

Röt-formatie

De Röt-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van Duitsland, Nederland, Belgie en delen van Denemarken en Polen. De formatie heeft een ouderdom uit het vroege Trias en bestaat uit zandsteen en evaporietlagen. Ze is onderdeel van de ...

                                               

Afzettingen van Rupel

De afzettingen van Rupel zijn een lithostratigrafische eenheid in de Nederlandse en Belgische ondergrond. In Nederland worden ze beschouwd als een formatie en ingedeeld binnen de Midden-Noordzee-groep; in Belgie worden ze beschouwd als een eigen ...

                                               

Laagpakket van Sint Geertruid

Het Laagpakket van Sint Geertruid of de Afzettingen van Sint Geertruid is een laag in de ondergrond van het Nederlandse Zuid-Limburg. Het Laagpakket van Sint Geertruid is onderdeel van de Formatie van Beegden en zijn een dikke laag afzettingen va ...

                                               

Slochteren Formatie

De Slochteren Formatie is een geologische formatie in de Nederlandse ondergrond, die bestaat uit typische rode zandsteen uit het Perm. De formatie is onderdeel van het Rotliegend en is van groot economisch belang als reservoirgesteente bij de win ...

                                               

Formatie van Sterksel

De Formatie van Sterksel is een rivierafzetting uit het Midden Pleistoceen en het laatste deel van het Vroeg Pleistoceen. De formatie is afkomstig van de Rijn en later van de Maas. Ze is te vinden in het gebied van en rondom de Roerdalslenk en ko ...

                                               

Formatie van Stramproy

De Formatie van Stramproy of Stramproy-formatie is een geologische formatie in de Nederlandse en Belgische ondergrond. De formatie dagzoomt in het zuiden van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda. In Belgie dagzoomt de formatie ...

                                               

Klei van Tegelen

De klei van Tegelen of het Laagpakket van Tegelen is een gesteentelaag in de ondergrond van het midden van Nederlands Limburg, die uit klei bestaat. De laag is naar het stadsdeel Tegelen in Venlo genoemd. De laag heeft een Vroeg Pleistocene ouder ...

                                               

Afzettingen van Tongeren

De afzettingen van Tongeren zijn een lithostratigrafische eenheid in de Belgische en Zuid-Nederlandse ondergrond. In Belgie wordt gesproken van de Tongeren Groep, in Nederland van de Tongeren Formatie of Formatie van Tongeren. Vroeger werden de a ...

                                               

Formatie van Twente

De Formatie van Twente was een geologische formatie die vroeger werd onderscheiden door de Nederlandse Geologische Dienst. Tegenwoordig wordt de naam Formatie van Twente niet meer gebruikt. De betreffende afzettingen worden nu onderverdeeld in de ...

                                               

Formatie van Urk

De Formatie van Urk is een geologische formatie gevormd in het Midden-Pleistoceen. De formatie is genoemd naar de plaats Urk in Flevoland. Samen met een groot aantal andere formaties van Neogene en Kwartaire ouderdom vormt de Formatie van Urk de ...

                                               

Formatie van Veldhoven

De Formatie van Veldhoven of Veldhoven-formatie is een geologische formatie in de Nederlandse ondergrond. De formatie bestaat uit een opeenvolging van mariene kleien en zanden uit het Oligoceen.

                                               

Formatie van de Vesder

De Formatie van de Vesder is een geologische formatie uit het vroege Carboon in de ondergrond van Nederland en het oosten van Belgie. De Formatie van de Vesder bestaat uit dolomiet/dolosteen. Ze komt alleen in het oosten van de Belgische provinci ...

                                               

Ville-formatie

De Ville-formatie is een geologische formatie in de ondergrond van delen van Nederland en het noordwesten van Duitsland. De formatie bestaat uit voornamelijk fluviatiel zilverzand en grind, afgewisseld met bruinkoollagen. Ze hoort bij de Boven-No ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →