ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Kalksteen van Zeven Wegen

De Kalksteen van Zeven Wegen is een serie gesteentelagen in de ondergrond van Nederlands Zuid-Limburg. De Kalksteen van Zeven Wegen is onderdeel van de Formatie van Gulpen en stamt uit het Krijt. Deze kalksteenlaag is vernoemd naar Zevenwegen in ...

                                               

Altena-groep

De Altena-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie. De afzettingen uit deze groep hebben gemeen dat ze van mariene oorsprong zijn en in het Jura en het laatste Trias gevormd zijn. De Altena-groep bestaat uit vijf for ...

                                               

Boven-Germaanse Trias-groep

De Boven-Germaanse Trias-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie. Samen met de Onder-Germaanse Trias-groep vormt de groep de Germaanse Trias Supergroep, die alle gesteenten uit het Trias van Noordwest-Europa bevat. ...

                                               

Boven-Noordzee Groep

De Boven-Noordzee Groep is een groep die deel uitmaakt van de Noordzee Supergroep. De formaties van deze groep vormen het grootste deel van het oppervlak van Nederland en met die van de Midden-Noordzee Groep en de Onder-Noordzee Groep de ondiepe ...

                                               

Buntsandstein

De Buntsandstein is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van het westen en midden van Europa. Ze bestaat uit voornamelijk zandsteen, die gevormd werd in het Vroeg-Trias. Samen met de jongere Muschelkalk en Keuper vormt de Buntsandstein de z ...

                                               

Dogger

Het Dogger is een benaming van gesteentelagen in West-Europa die tot het middelste deel van het Jura behoren. In oudere teksten wordt ook het tijdvak waarin deze lagen gevormd werden soms Dogger genoemd. Het Dogger heeft een ouderdom van ongeveer ...

                                               

Germaanse Trias

De Germaanse Trias-supergroep is een lithostratigrafische supergroep van gesteentelagen die voornamelijk uit de periode Trias komen. De Germaanse Trias komt voor in de ondergrond van heel West- en Midden-Europa ten noorden van de Alpen en bestaat ...

                                               

Haspengouw-groep

De Haspengouw-groep is een groep gesteentelagen in de ondergrond van noordoost Belgie. De groep werd gevormd in het Vroeg-Paleoceen en wordt onderverdeeld in twee formaties, de Formatie van Houthem en de Formatie van Opglabbeek. De Haspengouw Gro ...

                                               

Keuper

De Keuper of Keuper-groep is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van het noorden en midden van Europa. De Keuper bestaat uit dolosteen, kleisteen/schalie en evaporietlagen, gevormd in het Midden- en Laat-Trias. Onder de Keu ...

                                               

Kolenkalk-groep

De Kolenkalk-Groep is een serie gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van Noordwest-Europa. De groep bestaat uit ondiep-mariene kalksteen en dolosteen uit het Dinantien. Hoewel de naam zou kunnen suggereren dat er steenkool in deze groe ...

                                               

Krijtkalk-groep

De Krijtkalkgroep is een groep waarvan de formaties een klein deel van het oppervlak van Nederland en ondiepe ondergrond van Nederland een groot deel van de diepe ondergrond vormen. De groep bestaat uit afzettingen uit het Krijt en het Tertiair. ...

                                               

Limburg-groep

De Limburg-groep is een serie gesteentelagen in de ondergrond van Nederland. De groep bestaat uit sedimentaire gesteenten uit het Silesien. Tot deze groep behoren ook de steenkoolvoorkomens van Zuid-Limburg. Gesteenten uit de Limburg-groep Format ...

                                               

Malm

De Malm is een benaming van gesteentelagen in West-Europa die tot het bovenste deel van het Jura behoren. In oudere teksten wordt ook het tijdvak waarin deze lagen gevormd werden soms Malm genoemd. De Malm is ongeveer 160 tot 145 miljoen jaar oud ...

                                               

Midden-Noordzee Groep

De Midden-Noordzee Groep is een groep die deel uitmaakt van de Noordzee Supergroep. De formaties van deze groep vormen een deel van het oppervlak van Nederland en met die van de Boven-Noordzee Groep en de Onder-Noordzee Groep de ondiepe ondergron ...

                                               

Muschelkalk

De Muschelkalk of Muschelkalk-groep is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van West- en Midden-Europa. Ze bestaat uit een afwisseling van kalksteen, mergel en evaporietlagen en is gevormd in het Midden-Trias. De Muschelkalk ...

                                               

Nedersaksen-groep

De Nedersaksen-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie, die voorkomen in het Nedersaksisch Bekken in de ondergrond van de provincies Drenthe en Groningen. De groep bestaat uit continentale en lagunaire afzettingen u ...

                                               

Noordzee Supergroep

De Noordzee Supergroep is een supergroep van geologische gesteentelagen in de ondergrond en aan het oppervlak van Nederland, die vrijwel alle Nederlandse gesteenten jonger dan 65 miljoen jaar bevat. Deze gesteenten zijn afgezet aan de rand van he ...

                                               

Onder-Germaanse Trias-groep

De Onder-Germaanse Trias-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie. Samen met de Boven-Germaanse Trias-groep vormt de groep de Germaanse Trias Supergroep, die alle gesteenten uit het Trias van Noordwest-Europa bevat. ...

                                               

Onder-Noordzee Groep

De Onder-Noordzee Groep is een groep die deel uitmaakt van de Noordzee Supergroep. De formaties van deze groep vormen een deel van het oppervlak van Nederland en met die van de Boven-Noordzee Groep en de Midden-Noordzee Groep de ondiepe ondergron ...

                                               

Rijnland-groep

De Rijnland-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie, die voorkomen in de ondergrond van Nederland en de Noordzee. De groep bestaat uit mariene afzettingen uit het Vroeg-Krijt. De betreffende lagen liggen op de meest ...

                                               

Rotliegend

Het Rotliegend of Rotliegendes is een opeenvolging van gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van het midden van Europa. Het Rotliegend bestaat vooral uit zandsteen en heeft een ouderdom uit het Cisuralien. Boven op het Rotliegend ligt h ...

                                               

Schieland-groep

De Schieland-groep is een groep gesteentelagen uit de Nederlandse lithostratigrafie. De afzettingen uit deze groep hebben gemeen dat ze in het Laat-Jura tot Vroeg-Krijt in een continentaal afzettingsmilieu gevormd zijn. Ze liggen in het grootste ...

                                               

Zechstein

Het Zechstein of de Zechstein-groep is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van grote delen van het westen en midden van Europa. Het bestaat uit lagen evaporieten, schalie/kleisteen en kalksteen uit het Midden- tot Laat-Perm. Onder het Zech ...

                                               

Gasopslag Bergermeer

Gasopslag Bergermeer is een commerciele ondergrondse gasopslag in een leeg gasveld tussen Bergen en Alkmaar. Tussen 1972 en 2007 werd er aardgas uit dit natuurlijk gasreservoir gewonnen. Sinds 2014 is het als opslag in gebruik. Gasopslag Bergerme ...

                                               

Mijnraad

De Mijnraad is een onafhankelijke adviescommissie die de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. De raad geeft een o ...

                                               

Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject was een initiatief van E.ON en GDF Suez om vanaf 2015 CO 2 af te vangen van de nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en de CO 2 in lege of bijna lege gasvelden onder de No ...

                                               

Staatstoezicht op de Mijnen

Het Staatstoezicht op de Mijnen is een Nederlandse dienst die is opgericht in 1810 en belast is met het toezicht op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Zij ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het g ...

                                               

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven

De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. De SOK bestaat uit geïnteresseerden verbonden aan het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg die zich bezighouden met onderzoek en beschr ...

                                               

Lijst van Nederlandse plaatsen met stadsrechten

Aan een aantal plaatsen in Nederland zijn ooit stadsrechten toegekend. Van sommige van de plaatsen op de lijst is niet bekend of, en zo ja, wanneer stadsrechten verleend zijn. Dat die plaatsen, met name de meeste Friese steden, evenals Appingedam ...

                                               

Lijst van Nederlandse vestingsteden en versterkte steden

In Nederland bestonden sinds de Middeleeuwen veel versterkte steden en militair belangrijke vestingsteden. Soms zijn hier nog restanten van, zoals stadspoorten, bolwerken en stadsgrachten. Echter, bij veel steden zijn in de 19e eeuw vestingwerken ...

                                               

Geschiedenis van Spijkenisse

De geschiedenis van Spijkenisse, op het eiland Voorne-Putten, begint met een kleine nederzetting in het Neoliticum, in de huidige wijk Vriesland. Daarna wisselden lange periodes met onbewoonbaar moeras en drooggevallen landbouwgebieden elkaar af. ...

                                               

Benamingen van de Lage Landen

Er zijn vele benamingen van de Lage Landen, zowel historische als hedendaagse. Deze veelheid van namen kon ontstaan door het ontbreken van duidelijke aardrijkskundige en etnografische grenzen en kenmerken. Lotharingia: van de 10e tot 12e eeuw eli ...

                                               

Nijhoffs Geschiedenislexicon

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en Belgie is een encyclopedie die tal van onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland en Belgie kort behandelt. Het boek werd samengesteld door H.W.J. Volmuller, in samenwerking met de redactie van de Grot ...

                                               

Lijst van oorlogen in de Lage Landen tot 1560

Dit is een lijst van premoderne oorlogen die in Lage Landen plaatsvonden tot 1560. Voor latere oorlogen in het noorden, zie Lijst van oorlogen van Nederland 1560–heden en Lijst van Nederlandse veld- en zeeslagen 1560–heden. Voor latere oorlogen i ...

                                               

Lijst van oorlogen in de zuidelijke Lage Landen (1560–1829)

Dit is een lijst van oorlogen die in de zuidelijke Lage Landen plaatsvonden van 1560 tot 1829. In tegenstelling tot de Noordelijke Nederlanden, waar een groep verenigde provincien en steden zijn onafhankelijkheid verklaarde in 1581 en de Republie ...

                                               

Prehistorie van de Lage Landen

De prehistorie van de Lage Landen beschrijft de periode vanaf ca. 250.000 v.Chr. tot het ogenblik dat de eerste geschriften opduiken in het gebied dat algemeen als de Lage Landen wordt aangeduid. Het gebied van deze Lage Landen zuid van de Nederr ...

                                               

Staten-Generaal van de Nederlanden

De Staten-Generaal van de Nederlanden was tussen 1464 en 1796 een college waarin afgevaardigden van de Provinciale Staten van de gewesten van de Nederlanden samenkwamen. Oorspronkelijk bestond de vergadering uit vertegenwoordigers van de Staten o ...

                                               

Tijdlijn van de Belgische Revolutie

De Tijdlijn van de Belgische Revolutie geeft in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen voor, tijdens en kort na de Belgische Revolutie uit 1830, waarbij de zuidelijke provincies zich afscheidden van het Koninkrijk der Nederlanden ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen

Deze tijdlijn is breder van opzet dan de Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis. De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederl ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Bourgondische tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Frankische tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Franse tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Habsburgse tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Prehistorie)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Spaanse tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Tijdlijn van de Lage Landen (Vroegmoderne Tijd)

De tijdlijn van de Lage Landen is een chronologische lijst van feiten en gebeurtenissen betreffende de Lage Landen, een gebied dat ongeveer de laagvlakte in Nederland, Belgie en sommige aangrenzende streken beslaat, gelegen rond de grote rivieren ...

                                               

Bourgondische Kreits

De Bourgondische Kreits was een van de tien kreitsen binnen het Heilige Roomse Rijk, te weten degene die vanaf 1512 de gewesten van de Habsburgse Nederlanden en de Franche-Comté omvatte. De eerste indeling in Kreitsen dateerde van 1500. In 1512 w ...

                                               

Zeventien Provinciën

De Zeventien Provincien was een term waarmee de Habsburgse Nederlanden tussen circa 1543 tot 1585 werden aangeduid. Nadat keizer Karel V in 1543 het hertogdom Gelre had ingelijfd, was er een min of meer aaneengesloten en afgerond geheel van lands ...

                                               

Antwerpse Republiek

De Antwerpse Republiek was de periode tussen 1577 en 1585, waarin de stad Antwerpen bestuurd werd door calvinistische opstandelingen, en zo deelnam aan de Nederlandse Opstand. De periode van 1577 tot 1585 staat daarom ook bekend als de calvinisti ...

                                               

Bourgondische tijd

De Bourgondische Nederlanden of Bourgondische tijd is de periode tussen 1384 en 1482 waarin een groot deel van de Lage Landen werd geregeerd door de hertogen van Bourgondie, die verschillende afzonderlijke gebieden bijeen voegden en tot een grote ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →