ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75                                               

Habsburgse Nederlanden

De Habsburgse Nederlanden was een benaming voor de Lage Landen gedurende de tijd dat ze geregeerd werden door vorsten uit het huis Habsburg. Deze periode begon in 1482 en eindigde voor de Noordelijke Nederlanden in 1581 en voor de Zuidelijke in 1 ...

                                               

Hertogdom Beieren-Straubing

Het hertogdom Beieren-Straubing was een deelhertogdom van het hertogdom Beieren van 1349/53 tot 1425/29. Het omvatte delen van Neder-Beieren, maar ook de in de Lage Landen gelegen graafschappen Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland. Het herto ...

                                               

Hertogdom Bourgondië

Het hertogdom Bourgondie was tussen 918 en het einde van de vijftiende eeuw een in hoge mate zelfstandig gebied binnen het Koninkrijk Frankrijk. Het Hertogdom Bourgondie bereikte zijn hoogtepunt in het midden van de vijftiende eeuw, maar werd enk ...

                                               

Koninkrijk Holland

Het Koninkrijk Holland was de officiele naam van Nederland tussen 1806 en 1810. Het was een vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Napoleon stelde zijn derde broer, Lodewijk Napoleon Bonaparte, aan als koning van Holland.

                                               

Hertogdom Lotharingen

Het hertogdom Lotharingen was sinds de tiende eeuw een van de vijf stamhertogdommen, naast het stamhertogdom Saksen, het hertogdom Franken, het hertogdom Zwaben en het hertogdom Beieren binnen het Heilige Roomse Rijk. Het hertogdom Lotharingen om ...

                                               

Hertogdom Neder-Lotharingen

Het hertogdom Neder-Lotharingen was in de vroege middeleeuwen het noordelijke deel van het Middenrijk tussen Frankrijk en Duitsland. Als synoniem voor Neder-Lotharingen wordt al eens in het Nederlands Lotharijk en in het Frans Lothier gebruikt; i ...

                                               

Luiks vrijdorp

Een Luiks vrijdorp is een dorp dat in het bezit was van een van de zeven kapittels van Luik. De vrijdorpen waren door vorsten geschonken aan de kapittelkerken. Dit is in tegenstelling tot de goederen van het prinsbisdom Luik, die gewoonlijk door ...

                                               

Luikse Republiek

De Luikse Republiek was een korte staatkundige onderbreking van het Prinsbisdom Luik tijdens de Luikse Revolutie van augustus 1789 tot januari 1791. Hoewel de Franse Revolutie duidelijk de Luikse had beïnvloed, had deze laatste haar eigen oorzake ...

                                               

Landen van Overmaas

De Landen van Overmaas of Landen van Overmaze is de gezamenlijke historische benaming voor enkele gebieden die onder het ancien régime tot het hertogdom Brabant behoorden, en die ten oosten van het prinsbisdom Luik lagen, dus vanuit Brussel gezie ...

                                               

Vrije rijkssteden in de Nederlanden

Een vrije rijksstad of vrijstad stond niet onder de heerschappij van een heer en viel in principe enkel onder het gezag van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Vrije rijkssteden kunnen daarom als ministaatjes beschouwd worden. Meestal vielen z ...

                                               

Vier Crispelen

De Vier Crispelen of Dorpen van Overheide was een bestuurlijke en gerechtelijke eenheid tijdens het ancien régime. Ze bestond uit vier Loonse heerlijkheden, namelijk de stad Bree en de omliggende dorpen Gerdingen, Beek en Reppel. De grenzen van d ...

                                               

Deelgemeente (Nederland)

Een deelgemeente was tot 19 maart 2014 in Nederland de laagste bestuurslaag in een gemeente. In de Gemeentewet was geregeld dat een gemeentebestuur een aantal deelgemeenten kon instellen. Deelgemeenten konden een eigen volksvertegenwoordiging heb ...

                                               

Hertogdom Limburg (1839-1866)

Het hertogdom Limburg werd in 1839 opgericht als vervanging – en zeer gedeeltelijke voortzetting – van het historische hertogdom Limburg, dat tot 1795 had bestaan. Het omvatte het grondgebied van de huidige Nederlandse provincie Limburg.

                                               

Moord op Theo van Gogh

Filmmaker, columnist en regisseur Theo van Gogh werd op de ochtend van 2 november 2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat door Mohammed Bouyeri vermoord.

                                               

Aanslag op Centrumdemocraten in Kedichem op 29 maart 1986

De aanslag op Centrumdemocraten in Kedichem is een uit de hand gelopen protest door actievoerders bij een hotel in Kedichem, waar op 29 maart 1986 een bijeenkomst plaatsvond van leden van de Centrumpartij en de Centrum Democraten. Hierbij raakte ...

                                               

Schietincident met Rote Armee Fraktion in Kerkrade op 1 november 1978

Nederland vormde in de jaren zeventig een belangrijke schuilplaats voor de Rote Armee Fraktion RAF, met name voor de zogenaamde tweede generatie. Hoewel de RAF voor zover bekend geen acties op Nederlands grondgebied voor ogen had, heeft haar aanw ...

                                               

Aanslag op Koninginnedag 2009

De aanslag op Koninginnedag 2009 vond plaats op 30 april 2009, toen in Apeldoorn een auto inreed op een optocht waar ook de koninklijke familie deel van uitmaakte, met acht doden tot gevolg. De aanslag vond plaats rond 11.50 uur, tijdens de offic ...

                                               

Moord op Jan van Wely

De moord op Jan van Wely werd gepleegd op 14 maart 1616 op het Binnenhof in Den Haag, door de kamerheer van prins Maurits, Jean de Paris en door de adelborst van de lijfwacht van de prins, Jean de la Vigne. Jan van Wely, een voorname juwelier en ...

                                               

Moord op Pim Fortuyn

De moord op Pim Fortuyn was een daad die op 6 mei 2002 in Hilversum werd gepleegd door Volkert van der Graaf. Dit was negen dagen voor de parlementsverkiezingen waarbij voor de politieke partij van Pim Fortuyn, de LPF, een grote zege werd voorspeld.

                                               

Northwest Airlines-vlucht 253

Northwest Airlines-vlucht 253 was een passagiersvlucht tussen Schiphol en Detroit Metro Airport die op 25 december 2009 doelwit was van een mislukte aanslag door al Qaida. De vlucht werd uitgevoerd met een Airbus A330 van Northwest Airlines, in d ...

                                               

Aanslag door de IRA in Roermond op 27 mei 1990

De aanslag door de IRA in Roermond vond plaats op 27 mei 1990. Vier Australische toeristen werden op de markt in de Nederlandse stad Roermond onder vuur genomen, terwijl zij fotos maakten van het stadhuis van Roermond. Twee van hen, de 24-jarige ...

                                               

Aanslag op Richard Sykes

                                               

Moord op Willem van Oranje

                                               

Moord op de gebroeders De Witt

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 in Den Haag vermoord door leden van de plaatselijke schutterij. Beiden behoorden tot de bekendste Hollanders van hun tijd. De dubbele moord is een van de meest gedenkwaardige aans ...

                                               

Nederlandse adel

In Nederland is de adel of adelstand in 1848 staatsrechtelijk afgeschaft. Het Koninkrijk der Nederlanden kent nog wel personen met een adellijke titel. Het voeren van een adellijke titel of een predicaat is wettelijk beschermd. Anders dan in Belg ...

                                               

De Nederlandsche adel

De Nederlandsche adel, of Alphabetische naamlijst van familien en personen, wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven is een naslagwerk uit 1846 over de Nederlandse adel.

                                               

Filiatieregister

Het filiatieregister is een van de twee registers die de Hoge Raad van Adel bijhoudt als algemeen register van de Nederlandse adel. Het andere is het Wapenregister van de Nederlandse adel met kleurenafbeeldingen van de adellijke wapens en de name ...

                                               

Homologatie (adel)

Sinds 1 augustus 1999 kan inlijving alleen plaatsvinden conform de vermelde regels. Volgens deze vigerende regelgeving heeft eenmaal inlijving plaatsgevonden: voor een lid van de familie Prisse 2001 met de titel van baron bij eerstgeboorte.

                                               

Jaarboek van den Nederlandschen adel

Na deze uitgave verscheen een soortgelijke uitgave: Adelsarchief dat als ondertitel eveneens had Jaarboek van den Nederlandschen adel en vanaf 1900 verscheen. Van dit laatste seriewerk verschenen vier delen. Daarna kwam er het sinds 1903 bestaand ...

                                               

Nederlands Adelsboek

Het Nederlands Adelsboek, ook wel het Rode Boekje genoemd, is een in 1903 gestarte reeks, die van 1903 tot en met 1980 werd uitgegeven door N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon. Vanaf 1981 vormde de voormalige redactie de Raad van advies van h ...

                                               

Nederlandse Adelsvereniging

De Nederlandse Adelsvereniging, opgericht op 18 april 1899, heeft tot doel "de aaneensluiting te bevorderen van de leden van de Nederlandse adel tot bevestiging en versterking van zijn plaats in de maatschappij en tot steun van zijn hulpbehoevend ...

                                               

Reeks adelsgeschiedenis

A.J. Gevers, A.J. Mensema en Js. Mooijweer, De havezaten in het Land van Vollenhove en hun bewoners. Alphen aan den Rijn, 2004. Rob van der Laarse en Yme Kuiper Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732. Hilversum ...

                                               

Royement

De gedane verzoeken tot 1845 werden gedaan bij koninklijke dispositie. Het royement vanwege vreemde krijgsdienst gebeurde bij Koninklijk Besluit KB, dat vanwege een onterend vonnis van rechtswege. Het royement op verzoek in 1984 werd verleend bij ...

                                               

VJAN

De VJAN is opgericht in 1991 en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren van activiteiten voor jongeren van adel in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.

                                               

Werkgroep adelsgeschiedenis

De werkgroep verleent daarnaast medewerking aan de Reeks adelsgeschiedenis waarvoor een aantal redacteuren van het jaarboek belangrijke uitgaven leverde. Het tiende deel betrof de bundel Adel en Heraldiek in de Nederlanden, Identiteit en Represen ...

                                               

Johannes Baptista van Aefferden

Johannes Baptista Alexander Franciscus Josephus van Aefferden was een Zuid-Nederlandse edelman, die stamde uit een Noord-Nederlandse familie.

                                               

Dirk van Akerlaken

Dirk van Akerlaken was een Nederlands jonkheer, advocaat, bestuurder en politicus voor de Liberalen.

                                               

Pieter van Akerlaken (1792-1862)

Pieter van Akerlaken was een Nederlands conservatief politicus. Van Akerlaken was een lid van een Hoorns regentengeslacht, die na zijn rechtenstudie in Hoorn advocaat, gemeenteontvanger en raadslid was. In 1830 en mogelijk nog eerder werd hij bur ...

                                               

Jean Frederic Alewijn

Jhr. mr. Jean Fréderic Alewijn was een Nederlands advocaat en bestuurder. Hij was onder meer secretaris en later directeur van het Kabinet des Konings van koning Willem III der Nederlanden.

                                               

Hobbe Baerdt van Sminia (1730-1813)

Hobbe was een zoon van Jetze van Sminia 1703-1771, secretaris van de Staten van Friesland, en Wiskje van Haersma 1706-1786. Hobbe was een telg van de familie Van Sminia. Na grietman van de grietenij Aengwirden te zijn geweest, werd Van Sminia gri ...

                                               

Christiaan Bangeman Huygens

Jonkheer Christiaan Diederik Emerens Johan Bangeman Huygens was een Nederlands ambtenaar, bestuurder en edelman. Hij bekleedde vele hoge functies ten dienste van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en het Koninkrijk der Nederlanden.

                                               

Frédéric Auguste Alexandre de Beaufort-Spontin

Hij werd geboren als zoon van Charles Antoine graaf en markies van Beaufort-Spontin 1713 - 1753 en Marie Marguerite Dorothée Victoire gravin de Glymes, markiezin de Florennes en markiezin Courcelles 1732 - 1755. Hij trouwde in 1783 met Marie Léop ...

                                               

Bibi den Beer Poortugael

Maria Louisa Alexandra gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, 17 september 1964) is sinds 1 september 2014 de grootmeesteres van de koning.

                                               

Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913)

Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael was lid van de familie Den Beer Poortugael en zoon van Diederik Jacobus den Beer Poortugael en kleinzoon van Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael, was een Nederlands staatsman en militair ...

                                               

Joannes Baptista Burchardus de Bellefroid

Jhr. Joannes Baptista Burchardus de Bellefroid, heer van Mathena was een Nederlands generaal-majoor en gouverneur der Residentie.

                                               

Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede

Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede was een Nederlandse jonkheer en politicus. Van den Berch van Heemstede was een vermogende aristocraat die vijfentwintig jaar een vrij onopvallend katholiek Tweede Kamerlid was voor het district ...

                                               

Isaäc Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede

In 1837 kocht hij de voormalige ridderhofstad Heemstede en noemde zich daarna volgens oud gebruik "heer van Heemstede". Na zijn overlijden ging het over naar zijn zoon jhr. mr. Laurens van den Berch van Heemstede, heer van Heemstede 1856-1918. Na ...

                                               

Eltjo van Beresteyn

Jhr. Eeltjo Aldegondus van Beresteyn was een Nederlands jonkheer, bestuurder, politicus en genealoog. Hij was onder andere burgemeester van Veendam, lid van de Tweede Kamer, lid van de gemeenteraad van Den Haag en oprichter en eerste directeur va ...

                                               

Jules de Berlaymont

                                               

Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadsky

De Bieberstein Rogalla Zawadsky werd in 1796 in Tongeren geboren, uit een van oorsprong Pools adellijk geslacht, als een zoon van André Luc Ignace baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky en van Marie Barbe Eugène van der Meer. Hij begon zijn carriè ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →