ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Jacob Eduard van Heemskerck van Beest

Van Heemskerck, lid van de familie Van Heemskerck, was een zoon van luitenant-kolonel en kapitein-ter-zee jhr. Dirk van Heemskerck van Beest 1779-1845 en diens derde echtgenote Lucia Onno Zwiera van Ingen 1796-1870. Hij trouwde in 1852 met Geertr ...

                                               

Willem Hendrik van Heemstra (1696-1775)

Van Heemstra was een zoon van Schelto van Heemstra en Catharina van Scheltinga 1666-1724. Zijn vader was kapitein van de infanterie en vanaf 1702 was hij huisonderwijzer van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Later werd hij burgemeester van Bol ...

                                               

Willem Hendrik van Heemstra (1779-1826)

Willem Hendrik was een telg uit de adellijke familie Van Heemstra. Hij was een Orangistische Friese landedelman, militair en bestuurder, die vier jaar lid was van de Tweede Kamer. Hij was in 1799 vrijwilliger in het Engelse leger bij de inval in ...

                                               

Gustaaf Vincent Willem van Hemert tot Dingshof

Van Hemert tot Dingshof werd in 1876 in Den Haag geboren als zoon van de legerkapitein Gustaaf Adolf Willem Carel baron van Hemert tot Dingshof en Cornelia barones van Hemert tot Dingshof. Hij werd per Koninklijk Besluit d.d. 6 februari 1907 beno ...

                                               

Guus van Hemert tot Dingshof

Gustaaf Adolf Willem Carel baron van Hemert tot Dingshof was een Nederlands politicus. Hij was burgemeester van verschillende gemeentes en namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van Hemert t ...

                                               

Paulus Zeger Junius van Hemert

Van Hemert was lid van de familie Junius van Hemert een zoon van jhr. mr. Willem Joannes Junius van Hemert, heer van Nieuwerkerk 1790-1858, lid van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer, en van Elisabeth Jacoba Lucia Reitz 1789-1853; hij was een ...

                                               

Willem Joannes Junius van Hemert

Van Hemert was lid van de familie Junius van Hemert een zoon van rechter mr. Joannes Junius van Hemert 1762-1839 en Pieternella Tierens 1760-1855; vader en zoon verkregen bij akte in 1806 wijziging van hun voornaam Junius naar deel van de geslach ...

                                               

Anton Johan Adriaan van Herzeele

Anton Johan Adriaan baron van Herzeele is vooral bekend geworden als mecenas van de dichter Pieter Cornelis Boutens.

                                               

Ernest van Heurn

Lodewijk Willem Ernest van Heurn is een Nederlands kinderchirurg en gewoon hoogleraar kinderchirurgie aan de Universiteit van Amsterdam.

                                               

Alexander van der Heyden van Doornenburg

Alexander Johan Ernest Egon Canisius baron van der Heyden van Doornenburg, heer van Doornenburg was een Nederlands burgemeester en militair.

                                               

Otto Carel Holmberg de Beckfelt

Couperus lijkt de roman van Daum te hebben gelezen. In 1887, even na verschijning van Daums roman, begint Couperus aan zijn roman Eline Vere. De hoofdpersoon uit deze roman heeft een oom, Daniel, in Brussel wonen; die oom is getrouwd met "zijn jo ...

                                               

Gustaaf Willem Hendrik van Imhoff

Van Imhoff, zoon van de eerste gouverneur van Groningen, Gustaaf Willem baron van Imhoff en Anna Judith barones Sloet tot Twee Nijenhuisen, studeerde evenals zijn vader rechten aan de universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1824. Hij ...

                                               

Hendrik Ferdinand van In- en Kniphuisen

Hendrik Ferdinand baron van In- en Kniphuisen, heer van Ulrum, was een Nederlands edelman en politicus.

                                               

Eric van Ingen

Van 1938 tot 1941 studeerde hij aan de toneelschool in Amsterdam. Vervolgens werd hij aangenomen bij het Residentie Toneel, waar hij bleef tot 1947, afgezien van een onderduikperiode tijdens de Duitse bezetting. Daarna maakte hij deel uit van Het ...

                                               

Anthony Pieter Hendrik van Ittersum

Anthony Pieter Hendrik baron van Ittersum was een Nederlandse burgemeester. Van Ittersum was lid van de familie Van Ittersum een zoon van Lodewijk Arend baron van Ittersum 1779-1812 en Johanna Sepina Boldewina Adriana van de Merwede 1778-1857. Hi ...

                                               

Jan Willem Cornelis van Ittersum

Van Ittersum, zoon van Lodewijk Arend baron van Ittersum en Johanna Sippena Boldewina Adriana van Merwede, werd eind 1840 benoemd tot directeur van het postkantoor in Groningen. Bij besluit van 1 november 1847 werd hij benoemd tot burgemeester va ...

                                               

Jan Willem Janssens

Jan Willem Janssens, was een patriot en Nederlands minister onder Lodewijk Napoleon en soeverein vorst Willem. Hij was gouverneur van de Bataafse Kaapkolonie met de rang van luitenant-generaal, van 1803 tot 1806, hierna werd de Kaap overgenomen d ...

                                               

Joost Jarges

Jarges was een lid van de familie Jarges een zoon van generaal-majoor Coppen Jarges 1727-1792 en Anna Maria Hijma Juiliana Lewe 1729-1792, lid van de familie Lewe. Hij bleef ongehuwd. Jantzon studeerde rechten te Groningen van 1777 tot 1783 en pr ...

                                               

Guillaume Dominique Aloys Kerens de Wolfrath

Guillaume Dominique Aloys Kerens de Wolfrath was een Nederlands edelman en politicus. Guillaume Dominique Aloys Kerens werd in 1775 in de Zuidelijke Nederlanden geboren als zoon van de advocaat en raadsheer Andreas Kerens en Isabella Agnes van Ro ...

                                               

Guillaume Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wylré

Guillaume Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wylré was een Limburgs landeigenaar en politicus. Guillaume Kerens de Wylré was een telg uit het adellijke geslacht Kerens. Hij was een zoon van landeigenaar, schout en burgemeester Franciscus Xa ...

                                               

Guillaume Jean Gérard Klerck

Jhr. Guillaume Jean Gérard Klerck was een Nederlandse minister. Klerck, lid van de familie Klerck, begon zijn loopbaan als genie-officier en adviseur voor de aanleg van spoorwegen. Hij was in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg kortst ...

                                               

Frits de Kock

Frederik Lodewijk Willem de Kock was een Nederlands hoffunctionaris en politicus. De geboren jonkheer verkreeg op 3 mei 1881 de adellijke titel van baron.

                                               

Johan Kraijenhoff

Jonkheer Johan Kraijenhoff was een Nederlands officier der genie en behoorde tot het geslacht Krayenhoff. Zijn naam wordt ook wel als "Krayenhoff" geschreven.

                                               

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff

Cornelis Rudolphus Theodorus baron Krayenhoff, ook Kraijenhoff was een Nederlands natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en tegen wil en dank korte tijd Nederlands minister van Oorlog.

                                               

Frits van Kretschmar

Jhr. Frederik Gerhard Lodewijk Oswald van Kretschmar van Veen, 14 januari 2019) was een Nederlands kunsthistoricus en directeur van het Iconografisch Bureau.

                                               

Raymonde de Kuyper

De Kuyper geniet de meeste bekendheid van Villa Achterwerk, waar zij als Roos met haar mannen het programma aan elkaar praatte. Vaak waren het kortere fragmentjes, maar soms waren er ook langere sketches bij. Centraal stonden altijd de roze koeke ...

                                               

Apollonius Jan Cornelis Lampsins

Apollonius Jan Cornelis baron Lampsins, Baron van Tobago en heer van Swieten, was een telg uit de Zeeuwse redersfamilie Lampsins. Zijn vader was Johan Cornelis Lampsins, en zijn moeder was Margaretha Sautijn. De patriottische politici Gerrit de G ...

                                               

Jan de Lange

Johannes Hendrikus de Lange, was een Nederlands ondernemer en veroordeeld moordenaar. De familie De Lange werd in 1752 in de Deense adelstand verheven. In 1997 werd de vader van De Lange ingelijfd in de Nederlandse adel met het predicaat van jonk ...

                                               

Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht

Jhr.mr. dr. Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht was een Nederlands politicus uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Van Leyden, lid van de familie Van Leyden, was de zoon van een rijke patriot, met grote culturele en wetenschapp ...

                                               

James van Lidth de Jeude

Jhr. drs. James van Lidth is een lid van de deels adellijke familie Van Lidth de Jeude een zoon van huisarts jhr. dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude 1914-1970 en Frederika Johanna Maria Dubois 1913-2002. Hij is een broer van huisarts en hockey ...

                                               

Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude

Van Lidth de Jeude, lid van het geslacht Van Lidth de Jeude, studeerde aan de Polytechnische School te Delft. In 1903 trad hij in dienst van Rijkswaterstaat. Van 1925 tot 1935 was hij lid van de gemeenteraad van Baarn. Hij werd in 1935 minister v ...

                                               

Otto Napoleon de Loë-Imstenraedt

Otto Napoleon Maximiliaan Hubertus Maria baron de Loe-Imstenraedt, heer van Mheer, Terworm en Sint-Pieters-Voeren was een Nederlands burgemeester.

                                               

Edmond Assuerus de Loë

Gerhard Anton Edmond Assuerus Clemens August des H.R. Rijksbaron von Loe-Imstenraedt, heer van Wissen, Konradsheim, Mheer en Imstenrade was een Pruisisch officier een Frans senator.

                                               

Frans de Loë-Imstenraedt

Franciscus Carolus Antonius baron de Loe-Imstenraedt, heer van Mheer, Imstenraedt en Sint-Martens-Voeren, was van oktober 1830 tot april 1831 de eerste gouverneur van de Belgische provincie Limburg na de revolutie van 1830 en Belgisch senator en ...

                                               

Francisco Lopes Suasso

Don Francisco Lopes Suasso, Baron dAvernas le Gras was een bankier en financier van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij was binnen de Sefardische gemeenschap ook bekend als Abraham Israel Suasso.

                                               

Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt was een Friese jonkheer, avonturier, socialite - een van de eerste orientalisten in Nederland. Hij vertrok op 28-jarige leeftijd vanuit Parijs, via Rusland en de Kaukasus naar het Midden-Oosten, voor een persoon ...

                                               

Paul Therèse van der Maesen de Sombreff

Paul Therèse van der Maesen de Sombreff was Nederlandse jonkheer en politicus. Hij was onder meer Thorbeckiaans Tweede Kamerlid. Van der Maesen de Sombreff, lid van de familie Van der Maesen de Sombreff, was een Limburgse gedeputeerde, die in 186 ...

                                               

Reneke de Marees van Swinderen (1860-1955)

De Marees van Swinderen doorliep het gymnasium te Groningen en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen aldaar rechten, welke studie in 1886 afgesloten werd met een dissertatie over het Suezkanaal Groningen, 1886. Hij werd vervolgens diplomaa ...

                                               

Maurits von Martels

Jhr. Maurits Rolof Hubertus Marie von Martels is een Nederlands politicus en melkveehouder. Namens het Christen-Democratisch Appèl was hij van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

                                               

Constant Martens

Jhr. Jacob Constantijn Martens was de laatste telg van het geslacht Martens en legataris van onder andere de kunstcollectie van zijn geslacht.

                                               

Frederik van Massow

mr. Frederik van Massow was tot 1837 een lid van de Nederlandse adel een van de weinige personen die sinds 1816 uit de adel zijn geroyeerd.

                                               

Johannes Anthony Boreel de Mauregnault

Jhr. Johannes Anthony Boreel de Mauregnault was een Nederlands nationaalsocialistisch politiek activist.

                                               

André Charles Membrede

André Charles Membrede, ook wel Membrède, was een Nederlands-Frans jurist en politicus. Hij was onder andere lid van het Franse Lagerhuis, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeester van Maastricht en gouverneur van Antwerpen ...

                                               

Rudolf de Mepsche

Rudolf de Mepsche was een Groninger jonker. Hij was heer van Faan en later ook drost van Westerwolde. Hij is vooral bekend geworden vanwege de aanklachten wegens sodomie tegen een grote groep mannen in zijn rechtsgebied.

                                               

Bernard van Merlen

Van Merlen was een lid van de familie Van Merlen een zoon van de in de slag bij Waterloo gesneuvelde generaal-majoor Jean Baptiste van Merlen 1773-1815 en Reina Gesina Star Lichtenvoort 1768-1841. Hij trouwde in 1827 met Gerrigje Adriana van Ever ...

                                               

Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1782-1841)

Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, heer van Streefkerk en Nieuw-Lekkerland, bijgenaamd De Klok was een Nederlands ambtenaar en later minister van Staat. Jean de Mey van Streefkerk studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool t ...

                                               

Johan Hendrik Mello Mollerus van Westkerke

Johan Hendrik Mello baron Mollerus van Westkerke was een Nederlands burgemeester en commissaris des Konings/der Koningin. Mollerus, lid van de familie Mollerus, werd geboren als zoon van Hendrik Mello baron Mollerus, heer van Westkerke en Wulpend ...

                                               

Melline Mollerus

Mollerus is lid van de familie Mollerus. Na het behalen van haar vwo-diploma studeerde Melline Mollerus een jaar aan de Kunstacademie. Hierna doorliep zij de Academie voor Kleinkunst. Na 11 jaar in theaters te hebben gespeeld, presenteerde zij ei ...

                                               

Willem Jan Mulert tot de Leemcule

Willem Jan baron Mulert tot de Leemcule was een zoon van Joachim Ernst Mulert tot de Leemcule en Adriana Petronella, rijksgravin van Nassau, vrouwe van Bergen en Cortgene, een dochter van Wigbold Adriaan van Nassau en Hester van Foreest. Hij werd ...

                                               

Karel Willem Lodewijk de Muralt

Karel Willem Lodewijk de Muralt, heer van Vlijmen, was een Nederlandse jonkheer en burgemeester van Ter Aar van 1897 tot 1935.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →