ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Ernest dOlne

Josephus Ernestus Hubertus Wilhelmus baron dOlne, 9 april 1891) was een Nederlands grootgrondbezitter en politicus.

                                               

Felix Ortt

Felix Louis Ortt, civiel ingenieur van opleiding en waterstaatkundige van beroep, was een van de belangrijkste theoretici van het christenanarchisme in Nederland. Als hij met één woord getypeerd moet worden, zou dit waarschijnlijk filosoof zijn. ...

                                               

Willem van Pallandt

Frederik Jacob Willem baron van Pallandt, heer van Keppel en Rosendael was een Nederlands burgemeester.

                                               

Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke

Marinus Cornelis Paspoort, heer van Grijpskerke en Poppendamme was een Nederlands jonkheer, advocaat en politicus voor de Liberalen.

                                               

Carel Cypriaan Gerard de Pesters

De Pesters was een telg uit het geslacht De Pesters een zoon van jhr. mr. Jan Everard de Pesters, heer van Cattenbroek 1802-1879 en Jacoba Margaretha van Hengst 1809-1875. Hij studeerde af aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Theses ju ...

                                               

Frederik Hendrik de Pesters

De Pesters was een telg uit het geslacht De Pesters een zoon van jhr. mr. Jan Everard de Pesters, heer van Cattenbroek 1802-1879 en Jacoba Margaretha van Hengst 1809-1875. Hij studeerde af in 1865 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift D ...

                                               

Louis Libert Guillaume Marie de Villers de Pité

Jhr. Louis Libert Guillaume Marie de Villers de Pité was een Nederlands politicus. Hij was onder andere Provinciaal Statenlid en Eerste en Tweede Kamerlid. De Pité was ruim vijftig jaar eigenaar en bewoner van kasteel Oost, dat hij in neoclassici ...

                                               

Jozef Jan Pompe van Meerdervoort

Jozef Jan Pompe van Meerdervoort was een Nederlands rechter en politicus. Pompe van Meerdervoort, telg uit het geslacht Pompe van Meerdervoort, was een rechter van antirevolutionairen huize die in de jaren tachtig van de negentiende eeuw en tijde ...

                                               

Abraham Pompe van Meerdervoort

Pompe was lid van de Dordrechtse regentenfamilie Pompe van Meerdervoort een zoon van Pieter Cornelis Pompe van Meerdervoort 1721-1772 en Emerentia Johanna van de Brandeler 1724-1788. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 21 juli 1818 verheven in de ...

                                               

Reinier Frederik van Raders

Reinier Frederik baron van Raders was een Nederlands koloniaal bewindsman. Van Raders trad op elfjarigen leeftijd als stuurmansleerling in s lands dienst; kort daarna bij de landmacht overgeplaatst, werd hij naar Sint Maarten gedetacheerd en op 2 ...

                                               

Jan Cornelis Reijnst

Jan Cornelis Reijnst was een Nederlands koloniaal ambtenaar die, na een carrière in de centrale administratie in Nederlands-Indie en als resident op Sumatra, zijn loopbaan afsloot als vicepresident van de Raad van Indie. In de jaren 1844-1845 bek ...

                                               

Adrien Jonathan Rethaan Macaré

Adrien Jonathan Rethaan Macaré was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

                                               

Willem Frederik Rochussen

Willem Frederik Rochussen was een Nederlands jurist, diplomaat en politicus. Jhr. mr. Willem Frederik Rochussen was een negentiende-eeuws minister en staatsraad, intelligente zoon van de vooraanstaande staatsman J.J. Rochussen. Hij maakte als dip ...

                                               

Leonard Roelvink

Hij werd in 1833 geboren als een zoon van Arnoldus Florentinus Roelvink en Elsabe Maria Theodora ten Cate. Hij trouwde op 14 november 1870 te Winterswijk met Christine Paschen. Zij was een dochter van Herman Hendrik Paschen en Maria Geertruid Wil ...

                                               

Charles Ruijs de Beerenbrouck

Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck was een Nederlandse politicus van rooms-katholieken huize. Hij bekleedde diverse ministerschappen, was drie keer minister-president en twee keer voorzitter van de Tweede Kamer. Daarnaast was hij ond ...

                                               

Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck

Jhr. Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck was een rooms-katholiek politicus en bestuurder aan het einde van de negentiende eeuw. Hij was een dominerend lid van de rechterzijde en rechter in Maastricht, die vanaf 1880 als afgevaardigde ...

                                               

Hendrik Alexander Ruysch

Ruysch was een der opvarenden op de vloot van Viceadmiraal Johan Zoutman en nam deel aan de Slag bij de Doggersbank. In 1810 werd hij door koning Lodewijk van Holland verheven tot baron. In 1830 werd hij benoemd tot viceadmiraal. Ruysch was ridde ...

                                               

Sweder Schele

Sweder Schele was een Overijssels/Westfaalse edelman die vooral bekend is geworden dankzij zijn familiekroniek. Hierin beschrijft hij niet alleen zijn familiegeschiedenis, maar ook de gebeurtenissen van zijn tijd, waaronder de regionale gevolgen ...

                                               

Radboud Herman Schele

Radboud Herman Schele, Heer van Welbergen en Vennebrugge, Drost van IJselmuiden was een geleerde en staatsman. Rabo H. Schele werd geboren op Weleveld, zoon van Sweder II Scheele van Weleveld en Anna Brawe ten Campe-Dijkhuis uit een tweede huweli ...

                                               

Frans Julius Johan van Scheltinga

Frans Julius Johan was een zoon van Cornelis van Scheltinga, Volmacht ten Landsdage namens Schoterland, en Cecilia Johanna van Eysinga, dochter van Frans Julius Johan Heringa van Eysinga, grietman van Rauwerderhem. Zijn vader Cornelis was de stam ...

                                               

Martinus van Scheltinga (1656-1726)

Van Scheltinga was een zoon van Livius van Scheltinga 1632-1670, grietman van Achtkarspelen, en Wisck van Kinnema 1633-1668. Zijn vader was een zoon van Lieuwe van Scheltinga, advocaat aan het Hof van Friesland, en Anna de Blocq. Livius was griet ...

                                               

Martinus van Scheltinga (1666-1742)

Van Scheltinga was een zoon van Daniel de Blocq van Scheltinga 1621-1703 en Martha van Kinnema 1629-1708. Zijn vader was een zoon van Lieuwe van Scheltinga, advocaat aan het Hof van Friesland, en Anna de Blocq. Daniel was grietman van Schoterland ...

                                               

Martinus van Scheltinga (1736-1799)

Van Scheltinga was een zoon van Daniel de Blocq van Scheltinga, secretaris van Schoterland en later burgemeester van IJlst, en van Aletta Catharina Lycklama à Nijeholt. Daniel was een zoon van Martinus van Scheltinga en Amalia van Coehoorn. Alett ...

                                               

Martinus van Scheltinga (1744-1820)

Van Scheltinga was een zoon van Cornelis van Scheltinga, Volmacht ten Landsdage namens Schoterland, en Cecilia Johanna van Eysinga, dochter van Frans Julius Johan Heringa van Eysinga, grietman van Rauwerderhem. Cornelis was de stamvader van de Ko ...

                                               

Paul von Scherff

Jhr. Paul von Scherff was een telg uit het geslacht Von Scherff en de zoon van jhr. Friedrich von Scherff 1789-1869, geheimraad van koning Willem III der Nederlanden en gezant van Nederland aan het hof van Luxemburg. Von Scherff studeerde rechten ...

                                               

Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt

Jhr. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt was een Nederlands koloniaal bewindsman. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt was een zoon van Johann Heinrich Adolf von Schmidt auf Altenstadt en Janet Balnaevis. Hij werd i ...

                                               

Johannes Baptista Gerardus Maria de van der Schueren

Johannes Baptista Gerardus Maria ridder de van der Schueren was een Nederlands politicus. De van der Schueren was lid van de katholieke adellijke familie De van der Schueren een zoon van burgemeester Karel Adriaan Maria ridder de van der Schueren ...

                                               

Bertha thoe Schwartzenberg

Bertha Jacoba Gottliebe Koster-barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg was een Nederlandse beeldhouwer.

                                               

Theodore Emmanuel Serraris

Serraris was lid van de familie Serraris een zoon van jurist jhr. mr. Theodore Serraris 1842-1920 en Maria Josephina Vogelvanger 1844-1916. Hij trouwde in 1907 met Maria Philippine Ghislaine barones van Oldeneel tot Oldenzeel 1883-1959 met wie hi ...

                                               

Theodore Willem Serraris

Serraris was lid van de familie Serraris een zoon van burgemeester jhr. mr. Theodore Emmanuel Serraris 1875-1946 en Maria Philippine Ghislaine barones van Oldeneel tot Oldenzeel 1883-1959. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijm ...

                                               

Corinne Sickinghe

Jkvr. Cornélie Jeanne Louise Mathilde Sickinghe was een Nederlandse publiciste en oud-gouvernante van de prinsessen Beatrix en Irene.

                                               

Pieter Feyo Onno Rembt Sickinghe

Jhr. Pieter Feyo Onno Rembt Sickinghe was een Nederlands hofdienaar en directeur van het Koninklijk Huisarchief.

                                               

Johan Anne Singendonck

Jhr. mr. Johan Anne Singendonck was ruim vijfentwintig jaar griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal: van 1850 tot 1877. Hij was een antirevolutionair en behoorde tot de vriendenkring van Guillaume Groen van Prinsterer. Zijn vader, jhr. m ...

                                               

Johan Matthias Singendonck

Johan Matthias Singendonck, vrijheer van Dieden en heer van Maasacker, was een Nederlandse politicus.

                                               

Hector van Sminia (1763-1816)

Van Sminia was een zoon van Hobbe Baerdt van Sminia 1730-1813, grietman van Aengwirden, en Louise Albertine van Glinstra 1738-1800. Hector werd gedoopt op 21 december 1763 in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hector is een telg van de familie Van ...

                                               

Frans Smissaert

Smissaert was een telg uit het adellijke geslacht Smissaert een zoon van ontvanger jhr. Marinus Paulus Smissaert 1825-1900 en jkvr. Elisabeth Françoise Sophia van Rappard 1826-1904, telg uit het geslacht Van Rappard. Hij groeide op in Den Haag en ...

                                               

Willem Anne van Spaen la Lecq

Willem Anne baron van Spaen la Lecq, heer van Ringenberg en Hardestein, was een 18e-eeuws edelman, bestuurder, politicus en genealoog en de eerste president van de Hoge Raad van Adel.

                                               

Albertus Lourens van Spengler

Van Spengler was een zoon van rijksontvanger Jhr. Albertus Lourens van Spengler 1831-1896 en Anna Elisabeth Theodora Roselje 1847-1898. Hij trouwde met Heilwig Charlotte Ida Luden 1896-1985, van wie hij scheidde, en later met Elisabeth Kardoes 18 ...

                                               

Johannes Theodorus van Spengler

Johannes Theodorus van Spengler was een Nederlands luitenant-generaal en minister van Oorlog en Marine.

                                               

Willem Frederik van Spengler

Van Spengler was een zoon van rijksontvanger Jhr. Albertus Lourens van Spengler 1831-1896 en Anna Elisabeth Theodora Roselje 1847-1898. Hij trouwde met zijn verre nicht Jkvr. Charlotte Amėlie van Spengler 1880-1949 met wie hij drie kinderen kreeg ...

                                               

Cornelis Sprongh

Cornelis Sprongh, heer van Hoogmade, zoon van Tyman Sprongh en Beatrix van der Graft. De katholieke familie Spongh was zeer welvarend. Cornelis had zijn financiele positie nog eens versterkt door zijn huwelijk met de vermogende Maria Wittert van ...

                                               

Gustav Adolf Steengracht von Moyland

Gustav Adolf Steengracht von Moyland was een Duits diplomaat en nationaalsocialistisch politicus. Hij diende tussen 1943 en 1945 als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Adolf, lid van de Nederlandse adellijke familie Steengracht, studeerde r ...

                                               

Anthony Jan Lucas Stratenus

Anthony Johan Lucas baron Stratenus was Nederlands staatsman. Stratenus, lid van de familie Stratenus, was een diplomaat, die ruim een maand optrad als tijdelijke minister van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Thorbecke. Hij was de zoon va ...

                                               

Paul Strick van Linschoten

Paul Hubert Adriaan Johan Strick van Linschoten, heer van Linschoten, Polanen en Hekendorp, was een Nederlands politicus.

                                               

Gustaaf Adolf Strick van Linschoten

Jhr. mr. Gustaaf Adolf Strick van Linschoten was een Nederlandse burgemeester. Tussen 1946 en 1960 was hij burgemeester van de Nederlandse stad Zwolle.

                                               

Floris Willem van Styrum (1801-1873)

Van Styrum was lid van de regentenfamilie Van Styrum. Hij was een zoon van mr. Jan baron van Styrum 1757-1824 en Johanna Anna van Vollenhoven 1767-1846. Hij trouwde met jkvr. Albertine Sandberg 1824-1893. Uit dit huwelijk werden drie dochters en ...

                                               

Floris Willem van Styrum (1855-1929)

Van Styrum was lid van de regentenfamilie Van Styrum. Hij was een zoon van mr. Floris Willem baron van Styrum 1801-1873 en jkvr. Albertine Sandberg 1824-1893. Hij trouwde met Adriana van Heyst 1855-1929. Uit dit huwelijk werden twee zoons en zeve ...

                                               

Antonio Lopes Suasso

Antonio Lopes Suasso was een Hollands koopman en de rijkste Amsterdamse, Portugese jood uit zijn tijd. Hij woonde aan het eind van zijn leven in Den Haag. Suasso is grondlegger van de Nederlandse tak van de familie Lopes Suasso, die onder andere ...

                                               

André Testa

Testa studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was financieel directeur van het Loodswezen Koninklijke Marine en van 1979 tot 1995 eerst adjunctdirecteur en daarna directeur van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij NZH te ...

                                               

Louise Johanna Batiste Charlotte Theunissen Reijnst

Jkvr. Louise Johanna Batiste Charlotte Theunissen Reijnst was het enige lid van het geslacht Theunissen Reijnst. Zij werd in 1842 in de adelstand verheven.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →