ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 79                                               

Étienne Jacques Travers

Étienne Jacques Travers, baron van Jever, ook wel Steven Jacob Travers genoemd, was een generaal in dienst van het Franse koninkrijk, de Franse republiek, het Koninkrijk Holland, het Eerste Franse Keizerrijk van Napoleon en het Verenigd Koninkrij ...

                                               

Richard Trench

Richard Le Poer Trench was een Iers en Brits politicus die behoorde tot de Britse adel en ook tot de Nederlandse adel als Markies van Heusden.

                                               

Scato Laman Trip

Scato Laman Trip werd geboren op 6 juni 1843 in Groningen. Hij promoveerde in 1868 in zijn geboorteplaats in de rechten op het proefschrift Beschouwingen over het toezicht op inrichtingen van nijverheid. In hetzelfde jaar ging hij aan de slag bij ...

                                               

Jan van Hoogenhouck Tulleken

Van Hoogenhouck Tulleken was lid van het adellijke geslacht Tulleken een zoon van de jurist Ambrosius Tulleken 1728-1784, schepen en raad in de vroedschap van Middelburg, en Susanna Margaretha van Hoogenhouck 1727-1791. In 1822 verkreeg hij de na ...

                                               

Lubbert Torck

Lubbert Torck, lid van de oud-adellijke familie Torck, was militair gouverneur van Grave tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden in 1586. Negen jaar lang was de stad in handen van de opstandelingen geweest, toen de prins van Parma probe ...

                                               

Benedictus van den Velden

Jhr. Benedictus van den Velden was een Nederlands jurist en vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden.

                                               

Paulus Anton van den Velden

Paulus Anton van den Velden was een Nederlands jurist, kunstverzamelaar, ambtenaar en secretaris van de Hoge Raad van Adel.

                                               

Johan Gijsbert Verstolk van Soelen

Verstolk van Soelen, lid van de familie Verstolk, was een zoon van Aert Johan Verstolk, heer van Soelen en Aldenhaag 1745-1786, handelaar in meekrap, schepen van Rotterdam, en Maria Elisabeth Hoffman 1751-1830. Zijn vader kocht in 1775 het kastee ...

                                               

Arnold Vrijthoff

Vrijthoff was een lid van de familie Vrijthoff een zoon van bankier jhr. Pierre François Emile Vrijthoff 1836-1890 en Anna Theodora Martina Hogerwaard 1832-1915. Hij was de laatste mannelijke telg van het adellijke geslacht Vrijthoff. Hij trouwde ...

                                               

Antoine Warin

Antoine Warin was een Nederlands rechter en politicus. Warin was een van de meest oppositionele Tweede Kamerleden uit de tijd van Willem I. Hij was rechter in Amsterdam en de zoon van een prinsgezinde Amsterdamse regent Nicolaes Warin. Als voorst ...

                                               

Georg de Weichs de Wenne

Georg Sigismund Clemens Franz Josef Maria baron de Weichs de Wenne, heer van Wenne is het hoofd van het Nederlandse adellijke geslacht De Weichs de Wenne en van het Duitse adellijke geslacht Von Weichs.

                                               

Clement Maria Alexander Augustinus Wenzeslaus Nereus de Weichs de Wenne

Clement Maria Alexander Augustinus Wenzeslaus Nereus baron de Weichs de Wenne, heer van Wenne, Reiste, Hinter-Eichholz, Geysteren, Spraland en Schinnen was een Nederlands politicus een Limburgse landeigenaar uit een oorspronkelijk Beierse adellij ...

                                               

Sophie von Weiler

Jkvr. Sophie Pauline von Weiler is een voormalig hockeyinternational. Zij speelde in de periode 1978-1988 in totaal 154 interlands voor het Nederlands dameshockeyteam. Von Weiler, lid van de familie Von Weiler, behaalde op de Olympische Spelen va ...

                                               

Adriaan Pieter Wesselman van Helmond

Wesselman was lid van de adellijke familie Wesselman. Hij was een zoon van jhr. Emile Adriaan Pieter Wesselman van Helmond 1864-1937 en jkvr. Gualteria Anna de Jonge van Zwijnsbergen 1881-1950. Hij trouwde in 1947 met jkvr. Pauline Christine Grev ...

                                               

Willem van Westreenen van Tiellandt

Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt, heer van Tiellandt was de stichter van het museum Meermanno-Westreenianum.

                                               

Hendrik Ludolf Wichers

Hendrik Ludolf Wichers was kortstondig minister van Justitie in het Kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius. Eerder had hij rechterlijke functies in Nederlands-Indie vervuld. Wichers bracht de eerste Vreemdelingenwet tot stand. Na zijn ministerschap ...

                                               

Hendrikus Octavius Wichers

Hendrikus Octavius Wichers was een liberaal minister en Tweede Kamerlid. Wichers was de zoon van de Minister van Justitie en lid van de Raad van State Hendrik Ludolf Wichers. Hendrikus koos echter voor de officiersopleiding bij het Koninklijk Ins ...

                                               

Johanna Maria van Winter

Johanna Maria van Winter is een Nederlandse historica, grafiekverzamelaar en emeritus hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de Gelderse geschiedenis en de middeleeuwse keuken met haar gebruik v ...

                                               

Pieter Jan van Winter

Prof. jhr. dr. Pieter Jan van Winter was een lid van de adellijke familie Van Winter een zoon van jhr. Pieter Jacob van Winter, notaris te Woerden en Clasina Proper. Hij huwde tweemaal en kreeg drie dochters, onder wie Johanna Maria van Winter, d ...

                                               

Daniel de Blocq van Haersma de With

De With was een telg uit het geslacht De With een zoon van de militair en bestuurder Jan Minnema de With 1762-1820 en Catharina van Haersma 1764-1828, dochter van Daniel de Blocq van Haersma. Hij trouwde in 1820 met Adriana Heringa 1764-1828, ook ...

                                               

Jan Minnema van Haersma de With (1878-1965)

Jhr. Jan Minnema van Haersma de With, heer van de beide Pollen en Nijenbeek was een diplomaat, politicus, rentmeester en tekeningen- en prentenverzamelaar.

                                               

Everardus Wittert van Hoogland (1875-1959)

Everardus Bonifacius François Frederik baron Wittert van Hoogland, heer van Hoogland, Emiclaer, Langenoorth en Bloemendaal, was een van de voormannen van de katholieke sociale beweging en binnen de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen.

                                               

René Wittert van Hoogland

Jonkheer mr. Reyndert Willem Carel Godard Adriaan Wittert van Hoogland was een Nederlands luchtmachtofficier. Voor zijn oorlogsvluchten als ondercommandant van het Nederlands-Indisch Bomber squadron dat in Australie was gestationeerd werd hij ond ...

                                               

Willem von Wrangel auf Lindenberg

Wrangel was een lid van de familie Wrangel een zoon van Karl Heinrich Friherre von Wrangel auf Lindenberg 1761-1821, kapitein in Statendienst, en Angenitta Koentz 1781-1851. Hij trouwde in 1860 met jkvr. Frederika Suzanna Louise Henriette Nederme ...

                                               

Christine Wttewaall van Stoetwegen

Christine Wilhelmine Isabelle Wttewaall van Stoetwegen was een Nederlandse politica. Voor de Christelijk-Historische Unie was zij jarenlang lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De achternaam Wttewaall wordt uitgesproken als uutewaal.

                                               

Henri Wttewaall van Stoetwegen

Wttewaall van Stoetwegen studeerde rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre te Deventer van 9 november 1829 tot 1830. Vervolgens studeerde hij van 23 juni 1830 tot 20 maart 1834 Romeins en hedendaags recht aan de Universiteit Leiden. Hij prom ...

                                               

Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg

Het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg is een archeologisch museum, gelegen in de Zeeuwse stad Aardenburg in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. In het museum zijn vele voorwerpen te bezichtigen uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen ...

                                               

Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is een archeologiemuseum in Nederland, gevestigd in het pand Oude Turfmarkt 127 te Amsterdam. Het museum is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, en behoort met zijn omvangrijke en gevarieerde verzameling tot ...

                                               

AMZ-cyclus

De AMZ-cyclus is een vaste procedure binnen de archeologische monumentenzorg in Nederland. De cyclus is verankerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie als een verplicht werkproces voor archeologen. De cyclus omvat drie stadia, namelijk in ...

                                               

ARC (archeologie)

Het ARC, voluit Archaeological Research & Consultancy, was een van de grootste archeologische onderzoeks- en adviesbureaus in Nederland. Het ARC vond zijn oorsprong in de Rijksuniversiteit Groningen, maar werd net als andere archeologische uitvoe ...

                                               

Archeodienst

Archeodienst was een Nederlands archeologisch onderzoeksbedrijf. Het bureau werd ingehuurd door een verscheidenheid aan instanties, vaak voortkomend uit de verplichting aan opdrachtgevers van bouwwerken om archeologisch onderzoek te laten uitvoer ...

                                               

Archeologisch Diensten Centrum

Het Archeologisch Diensten Centrum, afgekort als ADC, is een van de grootste archeologische bedrijven van Nederland een verzelfstandigd overheidsbedrijf. Het ADC werd in 1998 opgericht door onder meer Roel Brandt, die tot 2001 directeur zou blijv ...

                                               

Archeologische monumentenzorg

De archeologische monumentenzorg is een onderdeel van de monumentenzorg in Nederland en is specifiek gericht op een zorgvuldige omgang met resten van menselijke oorsprong in de bodem. Het meest zichtbaar zijn de archeologische opgravingen, maar d ...

                                               

BAAC

BAAC bv is een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau op het vlak van archeologie, cultuurhistorie en bouwhistorie en monumentenzorg. Er zijn vestigingen in Den Bosch, Deventer en Gent. BAAC is in 1999 ontstaan als samenwerkingsverband van bouwhi ...

                                               

Archeologie Deventer

Archeologie Deventer is sinds 1999 de archeologische dienst van de Nederlandse gemeente Deventer. De dienst, samen met de diensten van Zwolle en Zutphen de belangrijkste stadsarcheologische dienst van Oost-Nederland, voert archeologische onderzoe ...

                                               

Museum Dorestad

Museum Dorestad is een geschiedkundig museum in de Utrechtse stad Wijk bij Duurstede, Nederland. Het museum is gewijd aan de archeologische opgravingen van Dorestad en de geschiedenis van Wijk bij Duurstede. De collectie van het museum bevat onde ...

                                               

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, afgekort als KNA, is de belangrijkste richtlijn voor archeologisch onderzoek in Nederland. De richtlijn werd opgesteld door het College voor de Archeologische Kwaliteit onder leiding van voorzitter Roel ...

                                               

Nationale Referentiecollectie

De Nationale Referentiecollectie is de verzamelnaam voor twee projecten met als doel kennis over archeologische vondsten beter te ontsluiten. De twee projecten zijn het RNA-project en het NTR-project. Deze projecten beogen de ontsluiting van het ...

                                               

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis

De Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis, voorheen Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis, afgekort NJBG, is een vereniging voor en door jongeren in de leeftijdscategorie van 9 tot 26 jaar die geschiedenis en archeologie als ...

                                               

Opgravingsvergunning

Een opgravingsvergunning is een door de Nederlandse rijksoverheid verstrekte toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als uitvoeringsorgaan namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in Nederland archeologisch vel ...

                                               

RAAP

RAAP, voorheen bekend als RAAP Archeologisch Adviesbureau, is een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau dat archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek verricht in Nederland en Vlaanderen. Het is het oudste nog bestaande financieel onafhankelij ...

                                               

Reuvensdagen

De Reuvensdagen is de benaming van het jaarlijkse congres voor de archeologische vakwereld in Nederland en tevens het grootste congres voor de archeologie in de Lage Landen. Het congres werd genoemd naar Caspar Reuvens 1793-1835, de eerste hoogle ...

                                               

Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof is een museum in de stad Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland. Dit museum bestaat sinds 1998 en is ontstaan uit het samengaan van het Museum G.M. Kam voor archeologie en de Commanderie van St. Jan voor oude en moder ...

                                               

Regionaal Historisch Centrum

Een Regionaal Historisch Centrum is de algemene naam van een cultuurhistorische instelling die via het beheer en beschikbaar stellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen. Vaak komt ...

                                               

Archief Eemland

Het Archief Eemland, in de Nederlandse provincie Utrecht, is het Regionaal Historisch Centrum voor Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest, Woudenberg en het waterschap Vallei en Eem. Het fungeert tevens als documentatie-centrum voor ...

                                               

Archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie

Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie is het bedrijfsarchief van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Het is vrijwel geheel bewaard gebleven en is toegankelijk voor het publiek. Het archief van de Middelburgsche Commercie Compag ...

                                               

Archief- en Documentatiecentrum

Het Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland of ADC is het archief en documentatiecentrum van onder andere de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een van de drie archieven die in Kampen te vinden zijn. De andere twee z ...

                                               

Archiefwet

De Archiefwet is een Nederlandse wet uit 1995 die het beheer en de toegang van overheidsarchieven regelt. De eerste versie van deze wet stamt uit 1918. Het Archiefbesluit, waar enkele onderdelen van de Archiefwet 1995 nader zijn uitgewerkt, is he ...

                                               

Archivariaat

Een archivariaat is een samenwerkingsverband van meerdere archieven, waarbij elk archief zijn eigen archiefbewaarplaats aanhoudt. Gezamenlijk hebben zij één of meerdere archivarissen, die doorgaans op verschillende dagen van de week in de verschi ...

                                               

The Black Archives

The Black Archives is een archief rond zwart erfgoed, gevestigd in Amsterdam. Het bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die de nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. Het wordt geleid door het New ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →