ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81                                               

Moedernegotie

De moedernegotie was de handel met de landen rond de Oostzee die door kooplieden uit Amsterdam vanaf de Late Middeleeuwen werd gedreven. Deze handel vormde de voornaamste bron van de welvaart in Amsterdam, waardoor de stad zich kon ontwikkelen va ...

                                               

Plan van de Arbeid

Het Plan van de Arbeid pakte de economische crisis in de jaren 30 aan vanuit sociaaldemocratische hoek. Het Belgische plan steunde vooral op nationaliseringen terwijl de Nederlandse economie werd gestimuleerd door onder meer grote publieke werken.

                                               

Rijksdienst voor de Werkverruiming

De Rijksdienst voor de Werkverruiming was van 1939 t/m 1945 een onder het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken ressorterend overheidsinstituut dat zich richtte op het creeren van werkgelegenheid.

                                               

Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden

Het Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden verscheen van 1851 tot 1868 en werd uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken. Deze publicatie is ter vervanging van het jaarboekje van Lobatto. In het voorbericht van de ...

                                               

Tientje van Lieftinck

De naam van de Nederlandse oud-minister van Financien Piet Lieftinck is voor veel mensen nog steeds bekend door het tientje van Lieftinck. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, op 26 september 1945, kregen alle Nederlanders tien gulden tijdens de grote ...

                                               

Tiërcering

De tiercering was een op 9 juli 1810 door keizer Napoleon opgelegde reductie van de rente op de Nederlandse staatsschuld. Door de economische problemen en oorlogsomstandigheden was de betaling van deze rente een niet langer door de schatkist te d ...

                                               

Tulpenmanie

De tulpenmanie was een hausse in de tulpenhandel in Holland en Utrecht die rond 1634 opkwam en waaraan begin februari 1637 een abrupt einde kwam. Het verschijnsel wordt ook tulpenwoede, tulpengekte, bollengekte, dwaze tulpenhandel en bollenrazern ...

                                               

Frankische Rijk

Het Frankische Rijk was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Het Frankische Rijk werd bestuurd door het rijk in subkoninkrijken onder te verdelen, een strategie die de ...

                                               

Abul-Abbas

Abul-Abbas, ook wel Abul Abaz of Abulabaz genoemd, was een Indische olifant die in 797 door Haroen ar-Rashid werd geschonken aan Karel de Grote. De naam en de activiteiten van de witte olifant binnen het Karolingische rijk staan beschreven in de ...

                                               

Akener koningspalts

De Akener koningspalts was een verzameling van gebouwen, met vooral een politieke- en religieuze functie. Deze palts werd in opdracht van Karel de Grote gebouwd en in gebruik genomen als het voornaamste machtscentrum van het Karolingische Rijk. D ...

                                               

Alemannen

De Alemannen vormden een verbond van Germaanse volkeren De kern bestond uit Sueven, met als machtigste stam de Semnonen. Veel delen van andere volken sloten zich bij dit verbond aan en dan met name jonge krijger-plunderaars. Hun naam wijst op een ...

                                               

Annales Laureshamenses

De Annales Laureshamenses zijn Karolingische annalen uit de periode 785 tot 803. Deze annalen vormen de belangrijkste historische bron over de kroning van Karel de Grote tot keizer. Ze worden bewaard in de Nationale bibliotheek van Oostenrijk. Ze ...

                                               

Annales regni Francorum

De Annales regni Francorum zijn annalen van de Frankische koningen over de periode 741 tot 829. Ze behoren, met de Annales Laureshamenses, de Annales Bertiniani en de Annales Fuldenses tot de belangrijkste bronnen voor de politieke en militaire g ...

                                               

Aquitanië

Aquitanie was een administratieve regio in het zuidwesten van Frankrijk, met als hoofdstad Bordeaux. Op 1 januari 2016 is de regio samen met Poitou-Charentes en Limousin opgegaan in Nouvelle-Aquitaine. In het verleden was Aquitanie achtereenvolge ...

                                               

Babenbergse vete

De Babenbergse vete was een gewelddadig conflict dat in het begin van de 10e eeuw in het Oost-Frankische Rijk werd uitgevochten door de twee machtigste geslachten in het hertogdom Franken. Tegen elkaar stonden de Babenbergers en de Konradijnen. O ...

                                               

Biest (plein)

Een biest is een benaming voor een type plein uit de Frankische tijd. De naam zou afgeleid zijn van bies en betekent dus "plaats waar veel biezen groeien". Dit werd later dan veralgemeend tot "Centraal plein met dierendrinkplaats". Ook vandaag no ...

                                               

Bloedraad van Cannstatt

De Bloedraad van Cannstatt vond in 746 plaats toen Carloman de gehele adel van de Alemannen op een bijeenkomst in Cannstatt uitnodigde. Volgens de Annales Mettenses, de Annales Petaviani een verhaling door Childebrand liet Carloman meerdere duize ...

                                               

Capitulatio de partibus Saxoniae

De Capitulatio de partibus Saxoniae van 782 is een wet, uitgevaardigd door Karel de Grote die bedoeld was om het land van de heidense Saksen voorgoed aan de Franken te onderwerpen door het gedwongen te kerstenen. Onder deze wet stond de doodstraf ...

                                               

Deling van het Frankische Rijk

Het eenheidsrijk dat Karel de Grote zich in de tweede helft van de 8e eeuw veroverd had, zou slechts één generatie standhouden en daarna aan broedertwisten ten onder gaan. Uit de breuk ontstonden in eerste instantie het Oost-, het West- en het Mi ...

                                               

Edict van Pîtres

Het Edict van Pîtres werd in 864 door Karel de Kale uitgevaardigd en is de laatste succesvolle poging van een Karolingisch vorst om sociale en monetaire hervormingen door te voeren. De Karolingische koningen hadden hun best gedaan om woeker tegen ...

                                               

Eed van Straatsburg

De Eed van Straatsburg is de plechtige bevestiging van de alliantie tussen de halfbroers Lodewijk de Duitser en Karel de Kale tegen hun broer en keizer Lothar, die door henzelf en hun legers werd uitgesproken op 14 februari 842 en opgetekend in e ...

                                               

Franken (volk)

De Franken waren een federatie van reeds eerder bekende Germaanse stammen, die rond het midden van de 3e eeuw na Christus tot stand kwam. Wellicht verbonden deze stammen zich onder Saksische druk nabij de limes langs de Rijn van het Romeinse Rijk ...

                                               

Frankische Burgeroorlog

De Frankische Burgeroorlog van 715 tot 718 brak uit na de dood van hofmeier Pepijn van Herstal op 16 december 714 en werd gestreden tussen Theudoald, zijn kleinzoon en beoogde opvolger, tezamen met zijn weduwe Plectrudis enerzijds en anderzijds z ...

                                               

Fries-Frankische oorlogen

De Fries-Frankische oorlogen waren meerdere gewapende conflicten in de vroege middeleeuwen van het Frankische Rijk tegen het Friese koninkrijk. De inzet van deze conflicten, die afgewisseld werden met perioden van vrede, betrof meestal de beheers ...

                                               

Galswintha

Koningin Galswintha of Galeswintha was de dochter van Athanagild, de Visigotische koning van Hispania en zijn vrouw Goiswintha. Galswintha was de zuster van Brunhilde, de koningin van Austrasie, en de tweede vrouw van Chilperic I, de Merovingisch ...

                                               

Geschiedenis van Oost-Vlaanderen

Vlaanderen, Vlaming en Vlaams zijn afgeleid van flâm, een Ingveoonse vorm van het Germaanse flauma en dit betekent "overstroomd gebied". Deze etymologie lijkt de enige die taalkundig mogelijk is en klopt geografisch uitstekend. Deze betekenis is ...

                                               

Karantanië

Karantanie was een vorstendom in het zuiden van het huidige Oostenrijk en het noorden van het huidige Slovenie, dat bestond van 623 tot 745; de naam Karinthie stamt hier vanaf en is nog steeds de naam van de Oostenrijkse deelstaat Karinthie. Over ...

                                               

Karolingisch

Met Karolingisch duidt men een periode aan die tijdens de regering van Karel de Grote werd ingezet. Grofweg van de achtste eeuw tot en met de tiende eeuw van onze jaartelling. Karel zette actief een nieuwe bloeiperiode in gang op het gebied van w ...

                                               

Karolingische bouwkunst

De Karolingische bouwkunst is de bouwkunst die behoort tot de periode van de Karolingische renaissance. De bouwstijl was dominant in Noord-Europa in de late 8e eeuw en de 9e eeuw, toen de Karolingen heersten in Europa. Het was een poging om de Ro ...

                                               

Karolingische kunst

Met Karolingische kunst worden kunst en kunstvoorwerpen in West-Europa bedoeld uit de achtste en negende eeuw. Karel de Grote zorgde niet alleen voor staatkundige maar ook voor culturele eenheid. Tijdens zijn heerschappij werd er terug gerefereer ...

                                               

Karolingische renaissance

De Karolingische renaissance was een periode van vernieuwing van de cultuur en het onderwijs die zich in de achtste en negende eeuw in het West-Europa van de Karolingische keizers manifesteerde. Het initiatief ging vooral uit van het koninklijk h ...

                                               

Karolingische rijk

Het Karolingische rijk is genoemd naar Karel Martel. Het is ontstaan uit het Merovingische rijk, waarvan de hofmeiers in de loop van de 8e eeuw de gezaghebbende leiders waren geworden. In 751 zette Pepijn III de Korte de laatste Merovingische sch ...

                                               

Karolingische Successieoorlog

De Karolingische Successieoorlog woedde in brede zin van 830 tot 843, in enge zin, van de dood van keizer Lodewijk de Vrome in 840 tot het Verdrag van Verdun in 843, de opsplitsing van het Frankische Rijk.

                                               

Koningsgoed

Koningsgoed is onroerend goed dat ten behoeve van een Frankische koning werd geexploiteerd. De zeggenschap over een rijks- of koningsgoed viel in het Frankische Rijk rechtstreeks onder de koning. Vele allodiale goederen vinden hun oorsprong in ee ...

                                               

Liber historiae Francorum

Liber historiae Francorum werd in het Latijn geschreven tijdens de regering van de Merovingische koning Theuderik IV. Gewoonlijk wordt het gedateerd in het jaar 727. Vroeger werd het boek Gesta Francorum genoemd. De auteur is onbekend, maar het z ...

                                               

Mahlstatt

Mahlstatt of Malstätte, ook Malberg genoemd, was de naam die bij de Germanen, in het bijzonder de Franken, aan de ontmoetingsplaats van een gerecht op een heuvel werd gegeven. Ten laatste vanaf 568, toen koning Gontram van Bourgondie een Malberg ...

                                               

Merovingische kunst

Merovingische kunst is een samenvattende benaming voor de kunst in de door de Franken bewoonde gebieden ten tijde van de koningen uit het geslacht der Merovingen. De kunst uit deze periode vertoont geen homogeen karakter, omdat invloeden van buit ...

                                               

Midden-Francië

Het Middenrijk, Midden-Francie of het Rijk van Lotharius was het deel van het Karolingische rijk dat aan Lotharius I viel na de dood van zijn vader Lodewijk de Vrome. De rijksdeling kwam tot stand bij het Verdrag van Verdun. Lotharius werd toen t ...

                                               

Neustrië

Neustrie was het noordwestelijke deel van het Frankische Rijk. De naam ontstond in 486 toen de Merovingische koning Clovis dit gebied als nieuw land op Syagrius de zoon van Aegidius veroverde. Anderen houden het er op dat het land naar Noviodunum ...

                                               

Omajjaden-invasie van Gallië

De Omajjaden-invasie van Gallie was een invasie in Gallie door de Omajjaden of in de volksmond de Moren. De inval vond plaats tussen 719 en 759. De Franken zullen er uiteindelijk in slagen de Arabieren terug te dringen over de Pyreneeen.

                                               

Oost-Frankisch Rijk

Het Oost-Frankische Rijk, of Oost-Francie, was een vroeg-middeleeuws koninkrijk in Centraal-Europa. Het Oost-Frankische Rijk ontstond in 843, toen het Frankische Rijk volgens het verdrag van Verdun werd opgedeeld door de drie overlevende zonen va ...

                                               

Ordinatio Imperii

De Ordinatio Imperii uit 817 is de ordening van het Frankische rijk die keizer Lodewijk de Vrome voor na zijn dood voorzag. Hij wilde vóór alles de eenheid van het Rijk bewaren, maar diende hiervoor het gewoonterecht te omzeilen dat in de verdeli ...

                                               

Palts (verblijfplaats)

Een palts is een niet verdedigbare koninklijke verblijfplaats in een geheel van residenties dat als een netwerk over het Frankenrijk en later het Duitse Rijk verspreid lag. Het woord is afgeleid van het Latijnse palatium.

                                               

Fibula van Rosmeer

De schijffibula van Rosmeer is een Merovingische gouden fibula en werd in 1969 gevonden tijdens opgravingen van een Merovingisch grafveld in de Belgische plaats Rosmeer. In de 6e- en 7e-eeuwse christelijke Merovingische graven kwamen opvallend ve ...

                                               

Saksenoorlogen

De Saksenoorlogen zijn een reeks oorlogen tussen het Frankische rijk van Karel de Grote en de Saksen. Het conflict begon met de veldtocht van Karel de Grote tegen de Saksen in de zomer van 772.

                                               

Sceatta

De sceatta is een zilveren munt die tussen circa 650 en 755 in gebruik is geweest en die in Engeland, Friesland en Jutland werd gemunt. Sceatta komt van een oud woord voor rijkdom waar het Nederlandse schat mee verwant is. Na de val van het Romei ...

                                               

Spaanse Mark

De Spaanse Mark was een bufferzone gecreeerd door Karel de Grote in 795 tussen de provincie Septimanie van het Frankische Koninkrijk, als defensieve barrière tegen de Omajjaden van Andalusie. In bredere zin, verwees het naar een groep vroege Iber ...

                                               

Talisman van Karel de Grote

De Talisman van Karel de Grote is een gouden talisman in karolingische stijl, bezet met parels en rode en groene stenen, wellicht robijnen of spinellen en smaragden. De gouden keten is van latere datum, maar de talisman zelf stamt uit de 9e eeuw. ...

                                               

Vaas van Soissons

De Vaas van Soissons was waarschijnlijk een kostbaarheid, behorend tot het liturgische vaatwerk van de bisschopskerk in Reims, die werd buitgemaakt door plunderende Frankische krijgers nadat de Frankische koning Clovis I in 486 de Romeinen had ve ...

                                               

Verdrag van Bonn (921)

Het Verdrag van Bonn, dat zichzelf als een "vriendschapsverdrag" omschreef, was een op 7 november 921 getekend verdrag tussen Karel de Eenvoudige en Hendrik de Vogelaar in een minimalistische ceremonie aan boord van een schip in het midden van de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →