ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Historische Vereniging Haerlem

De Historische Vereniging Haerlem is opgericht in 1901 en heeft als doelstelling de geschiedenis van Haarlem levend te houden. Haarlem kent talrijke historisch belangrijke punten, zoals de Grote of Sint-Bavokerk, het stadhuis en de Vleeshal op de ...

                                               

Historische vereniging Oud Leiden

De Historische vereniging Oud Leiden is opgericht op 5 november 1902 door prof. dr. P.J. Blok en mr. dr. J.C. Overvoorde en richt zich op de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de Nederlandse stad Leiden en omstreken en op de besche ...

                                               

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is opgericht in 1981 en heeft als doelstelling de geschiedenis van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn levend te houden. De vereniging geeft eenmaal per kwartaal ...

                                               

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, sinds 2013 Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, is een geschiedkundig genootschap in de Nederlandse provincie Limburg, waarvan de wortels teruggaan tot de vroege negentiende ...

                                               

Historische vereniging Soest-Soesterberg

De Historische Vereniging Soest-Soesterberg is opgericht in 1980 en heeft als doelstelling de geschiedenis van Soest en Soesterberg levend te houden. De vereniging geeft eenmaal per kwartaal een periodiek uit met de naam Van Zoys tot Soest en ond ...

                                               

Tussen Vecht en Eem

De Stichting Tussen Vecht en Eem is een samenwerkingsverband van bijna 40 lokale en regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied in Het Gooi. De stichting wil de kennis op historisch gebied verspreiden en de cultuurhistorische en kar ...

                                               

Vereniging Oud Hoorn

J.C. Kerkmeijer schreef in december 1916 in een ingezonden brief bij een krant, dat hij zich zorgen maakte over de verloedering van monumenten binnen de stad Hoorn. Op 6 juni 1917 kwam een groep met Kerkmeijer samen voor de oprichtingsvergadering ...

                                               

Vereniging Oudheidkamer Twente

De Vereniging Oudheidkamer Twente is een vereniging die zich inzet voor onderzoek naar de historie van de Nederlandse regio Twente. Doel van de oprichting in 1905 was het verzamelen en toegankelijk maken van de streekcultuur en geschiedenis, en h ...

                                               

Westfries Genootschap

Het Westfries Genootschap is een regionale historische vereniging uit de Nederlandse regio West-Friesland die zich inzet om het West-Friese cultuurgoed te bewaren. Het kantoor is sinds 1972 gevestigd in het Timmermansgildehuis in Hoorn. De vereni ...

                                               

Fipronilcrisis

De fipronilcrisis of de eiercrisis is een voedselschandaal dat aan het licht kwam in 2017. Kippeneieren en afgeleide producten in 45 landen bleken het voor de mens schadelijke insecticide fipronil te bevatten. Het feit dat deze voor mensen toxisc ...

                                               

Hogerhuis-zaak

De Hogerhuis-zaak was een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield. De kwestie verwierf nationale faam nadat de advocaat en socialistische voorman Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische Arbeid ...

                                               

Van Imhoff (schip, 1914)

De Van Imhoff was een Nederlands koopvaardijschip van de rederij Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat in de Tweede Wereldoorlog door een Japans gevechtsvliegtuig tot zinken werd gebracht. Meer dan 400 Duitse geïnterneerde burgers verdronken.

                                               

Cassard-expeditie

De Cassard-expeditie was een kaapvaart van de Franse marinekapitein Jacques Cassard in 1712, tijdens de Spaanse Successieoorlog. Tijdens de reis viel hij Kaapverdie en tal van eilanden en landen in het Caribisch gebied aan die hij veroverde en pl ...

                                               

Saladoïde cultuur

De Saladoïde cultuur was de eerste cultuur in het noorden van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied die aardewerk vervaardigde. Het was ook de eerste cultuur in deze regio die zich op landbouw baseerde. Voordien, in wat de Archaïsche periode genoe ...

                                               

Johannes de Veer (1789-1872)

Johannes de Veer was 1837-1854 de laatste gouverneur van Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten voordat in 1845 de bovenwindse eilanden aan de gouverneurs van Curaçao ondergeschikt gemaakt werden. Hij volgde Theophilus George Groebe op die de post ...

                                               

Verkiezingen in Nederland

In Nederland vinden periodiek verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschappen. In Caribisch Nederland, dat geen ...

                                               

Aanduiding

De Nederlandse Kieswet stelt regels voor de aanduiding van een politieke groepering op een kandidatenlijst voor verkiezingen. Op ieder moment kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een aanduiding laten registreren bij het centraal ste ...

                                               

Kiesraad

De Kiesraad is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd in Den Haag. De Kiesraad adviseert de regering en het parlement in wetgevende en uitvoeringstechnische zaken betreffende het kiesrecht en verkiezingen. Hij treedt tevens op als c ...

                                               

Kieswijzer

Een kieswijzer vat de standpunten van politieke partijen ten aanzien van bepaalde onderwerpen samen. Het doel is de kiezers te ondersteunen bij hun besluitvorming. Een kieswijzer kan uitgevoerd zijn als gedrukte tabel, maar ook als computerprogra ...

                                               

Lijst van Nederlandse gemeenten per kiesdistrict (1895-1918)

Nederland kende in de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw, tot de invoering van het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918, een enkelvoudig districtenstelsel. Iedere kiezer koos één afgevaardigde in zijn of haar kiesdistr ...

                                               

Lijstverbinding

Een lijstverbinding is een electorale alliantie waarbij politieke partijen akkoord gaan dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die ond ...

                                               

Nationaal Kiezersonderzoek

Het Nationaal Kiezersonderzoek wordt sinds 1971 gehouden rond de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. In dat jaar besloten alle leerstoelhouders politicologie in Nederland samen te werken bij het verzamelen van relevante gegevens over kiesgedrag ...

                                               

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is in Nederland een schriftelijke verklaring van een persoon die de deelname van een nieuwkomende politieke partij aan verkiezingen ondersteunt. De ondersteuningsverklaring dient op het gemeentehuis te worden verwerkt ...

                                               

Pauw & Jinek: De Verkiezingen

Pauw & Jinek: De Verkiezingen is een Nederlands tv-programma van de omroepen KRO-NCRV en BNNVARA uitgezonden bij de publieke omroep NPO. Dit programma, gepresenteerd door Jeroen Pauw en Eva Jinek, wordt gemaakt rondom verkiezingstijd. Tijdens dez ...

                                               

Wat kiest Nederland?

De Zomer van 4: Wat kiest Nederland? is een praatprogramma over politiek dat uitgezonden wordt door RTL 4. In tegenstelling tot de andere programmas in de reeks van De Zomer van 4: namelijk: VI Oranje, Tour du Jour en De Spelen gaat Wat kiest Ned ...

                                               

Wij vertrouwen stemcomputers niet

Wij vertrouwen stemcomputers niet is een Nederlandse actiegroep met als doel dat alle verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement zo verlopen dat iedere burger in principe toezicht kan houden op een eerl ...

                                               

Ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk

Het Ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk was een ministerie van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd in Londen opgericht bij Koninklijk Besluit van 21 mei 1942 ten tijde van kabinet ...

                                               

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk was een Nederlands ministerie dat in 1965 werd opgericht als opvolger van het ministerie van Maatschappelijk werk. Het ministerie van CRM stond in Rijswijk. Een van de eerste ministers ...

                                               

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was een Nederlands ministerie. Het hield zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, ...

                                               

Ministerie van Marine

Het ministerie van Marine is een voormalig Nederlands ministerie. Het ministerie heeft bestaan van 1815 tot 1825, van 1843 tot 1928 en van 1941 tot 1959. Het ministerie was verantwoordelijk voor de verdediging van de zee en de daarvoor benodigde ...

                                               

Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid

Het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid was tussen 1923 en 1932 een Nederlands ministerie. Het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II besloot in 1923 tot de instelling van dit ministerie. Daarbij kwam het beleidsterrein landbouw van het Ministe ...

                                               

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw was tussen 1923 en 1932 een Nederlands ministerie. Het kwam voort uit het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat landbouw overnam van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. In 1932 werd ...

                                               

Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

Het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid was in 1932 en 1933 een Nederlands ministerie. Voor 1932 luidde de naam van dit Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. In 1933 verrees het Ministerie van Sociale Zaken en ging de rest van het m ...

                                               

Ministerie van Handel en Nijverheid

Het Minsterie van Handel en Nijverheid is een voormalig Nederlands ministerie dat bestond tussen 1945 en 1946. Het was de voortzetting van het ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw, waarvan echter het beleidsterrein landbouw was afgesplit ...

                                               

Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw

Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw was een Nederlands ministerie dat bestond tussen 1944 en 1945. Het ministerie was de voortzetting van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart dat in 1944 ook verantwoordelijk werd voo ...

                                               

Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart is een voormalig Nederlands ministerie. Het ministerie heeft bestaan in de periode tussen 1935 en 1937 en nadien weer in de periode tussen 1940 en 1944. Het ministerie ontstond in 1935 als voor ...

                                               

Ministerie van Landbouw en Visserij

Het Ministerie van Landbouw en Visserij was een Nederlands ministerie voor de beleidsterreinen landbouw en visserij en verwante beleidsterreinen. Het ministerie droeg deze naam in de periodes 1935-1944 en 1959-1989. Na de Tweede Wereldoorlog, in ...

                                               

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij was tussen 1989 en 2003 een Nederlands ministerie. In 1989 besloot het kabinet-Lubbers III dat de naam van het Ministerie van Landbouw en Visserij dat in 1982 de hoofdverantwoordelijkheid kree ...

                                               

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

Het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel was tussen 1905 en 1923 een Nederlands ministerie. In 1905 besloot het kabinet-De Meester tot instelling van dit ministerie voor handel, nijverheid en landbouw. Voorloper was het Ministerie van Wa ...

                                               

Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was tussen 1945 en 1959 een Nederlands ministerie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het ministerie als naam Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en Ministerie van Landbouw en ...

                                               

Ministerie van Maatschappelijk werk

Het Ministerie van Maatschappelijk werk was een Nederlands ministerie dat van 1952 tot 1965 heeft bestaan. Het ministerie werd in 1952 opgericht, onder andere in verband met de verdeling van de ministersposten over de coalitiepartijen. Het minist ...

                                               

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen was tussen 1965 en 1994 een Nederlands ministerie. Het ontstond uit het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nadat de beleidsterreinen cultuur en kunsten waren ondergebracht bij het in 1 ...

                                               

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was tussen 1918 en 1965 een Nederlands ministerie. Het werd in 1918 door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I opgericht met als beleidsterreinen onderwijs, het wetenschapsbeleid en cultuur. De ...

                                               

Ministerie van Openbare Werken (Nederland)

Het Ministerie van Openbare Werken was een Nederlands ministerie dat in 1945 enige maanden onder die naam heeft bestaan. In 1945 werd het ingesteld door het kabinet-Schermerhorn-Drees. Het ministerie droeg verantwoordelijkheid voor volkshuisvesti ...

                                               

Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw

Het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw was tussen 1945 en 1947 een Nederlands ministerie. Het werd in 1945 opgericht als voortzetting van het enige maanden daarvoor ingestelde Ministerie van Openbare werken. De toevoeging Wederopbouw m ...

                                               

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid was tussen 1951 en 1971 een Nederlands ministerie. Voorloper van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid was het Ministerie van Sociale Zaken Beleidsterreinen van SZV waren arbeidsbe ...

                                               

Ministerie van Verkeer

Het Ministerie van Verkeer was een Nederlands ministerie in de periode 1946-1947. Kabinet-Beel I stelde dit ministerie in als voortzetting van het ministerie van Verkeer en Energie. Energie kwam te vallen onder het Ministerie van Economische Zake ...

                                               

Ministerie van Verkeer en Energie

Het Ministerie van Verkeer en Energie was in 1945 en 1946 een Nederlands ministerie. In juni 1945 besloot het Kabinet-Schermerhorn-Drees dit ministerie in te stellen als voortzetting van het Ministerie van Waterstaat. Minister was Steef van Schai ...

                                               

Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid was tussen 1956 en 1965 een Nederlands ministerie. Het werd in 1956 opgericht als opvolger van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Met de opname van de term bouwnijverheid wild ...

                                               

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was een Nederlands ministerie dat in 1965 werd ingesteld door het kabinet-Cals. Het ministerie was de opvolger van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Door ruimtelijke ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →