ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87                                               

Ad Bos Collectief

Het Ad Bos Collectief was een Nederlandse politieke partij. De partij werd opgericht op 10 augustus 2006 door Ad Bos, die bekend werd door zijn rol als klokkenluider in de bouwfraude-zaak. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 deed het Ad Bos Coll ...

                                               

Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond

Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond was een Nederlandse politieke partij die tussen 1932 en 1934 bestond. De ANFB scheidde zich op 29 juni 1932 af van de al bestaande groep De Bezem, die ook een gelijknamig blad uitgaf. De Leider van het ANFB ...

                                               

Algemeene Staatspartij

De Algemeene Staatspartij ook De Algemeene Staatspartij tot behartiging van de belangen van het Nederlandsche Volk was een Nederlandse politieke partij tussen oktober 1913 en 1921. Het orgaan van de partij was De Staatsburger.

                                               

Anti Werkloosheid Partij

De Anti Werkloosheid Partij was een Nederlandse politieke partij. De partij werd in 1989 opgericht door en voor langdurig werklozen met drie doelstellingen: de herverdeling van arbeid, gratis openbaar vervoer, en democratisering op staatkundig ge ...

                                               

ANVO

De Algemeene Nederlandsche Vrouwen Organisatie was een Nederlandse feministische politieke vrouwenpartij in de periode 1919-1924. De ANVO vond haar oorsprong in een twistpunt binnen de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. In 1916 had zich een groep ...

                                               

Binding Rechts

In 1968 vond een scheuring plaats in de Boerenpartij, waarbij vier fractieleden onder leiding van Evert Jan Harmsen de partij verlieten en verdergingen als Groep Harmsen. In 1971 nam deze groepering onder de naam Binding Rechts deel aan de Tweede ...

                                               

Bond van Christen-Socialisten

De Bond van Christen-Socialisten was een Nederlandse politieke partij met christelijk-marxistische beginselen, opgericht in 1907. De BCS wees het kapitalisme af, was tegenstander van particulier bezit en aanvaardde het principe van de klassenstri ...

                                               

Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs

De Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs was een Nederlandse anti-stalinistische communistische organisatie die bestond van 1924 tot 1927. Oprichters van de bond waren onder anderen Henriette Roland Holst en Jacques de Kadt.

                                               

Christelijk Democratische Federatie

De Christelijk-Democratische Federatie is een voormalige Nederlandse politieke partij. Het was een fusiepartij die in 1924 ontstond uit een samenwerking tussen de Christelijke Volkspartij, de Christelijk-Sociale Partij en de Christelijk-Democrati ...

                                               

Christelijk Nationale Actie

In 1934 werd binnen de Anti-Revolutionaire Partij ARP een vereniging van verontruste Hervormd-Gereformeerden opgericht. De ARP bestond voornamelijk uit leden van de Gereformeerde Kerken, terwijl Hervormd-Gereformeerden een minderheid vormden binn ...

                                               

Christelijke Volkspartij (Nederland)

De Christelijke Volkspartij was een Nederlandse christelijk-sociale partij, ontstaan in 1920 uit een scheuring in de Bond van Christen-Socialisten. In 1926 ging de partij op in de CDU. De partij kreeg 1556 stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezin ...

                                               

Christen-Democraten Unie

De Christen-Democraten Unie was een Nederlandse politieke partij die van 1964 tot 1982 heeft bestaan. De partij moet niet worden verward met de Christelijk-Democratische Unie die in 1946 is opgegaan in de PvdA). Ideoloog van de partij was tot 196 ...

                                               

Communistische Partij Holland-Centraal Comité

De Communistische Partij Holland-Centraal Comité, ook bekend als de CPH-Wijnkoop, was een communistische partij die in 1926 werd opgericht als een afsplitsing van de Communistische Partij Holland. De partij haalde bij de verkiezingen in 1929 één ...

                                               

Continue Directe Democratie Partij

De Continue Directe Democratie Partij was een in 2005 door Rob Verboom opgerichte politieke partij. De partij is opgericht uit onvrede over het gebrek aan democratie na de verkiezingen. De partij was verkiesbaar in 13 kieskringen tijdens de Tweed ...

                                               

Corporatieve Concentratie

De Corporatieve Concentratie was in de periode 1933-1934 een Nederlandse fascistische politieke organisatie. In september 1933 begonnen Jan Baars, F.C. Gerretson, Wouter Lutkie, Jos Mineur en anderen samen te werken in een verband dat de naam Cor ...

                                               

De Bezem

De Vereeniging De Bezem was tussen 1928 en 1932 een Nederlandse fascistische politieke organisatie. Zij werd op 15 december 1928 te Utrecht opgericht door Hugo Sinclair de Rochemont. De organisatie kwam voort uit het gelijknamige weekblad, dat on ...

                                               

De Nieuwe Partij

De Nieuwe Partij was een politieke partij in Nederland. De partij werd in mei 1993 formeel opgericht, met het doel om aan de Tweede Kamerverkiezingen 1994 deel te nemen. Onder de naam Partij voor Maatschappelijke Vernieuwing bestond de partij al ...

                                               

DeConservatieven.nl

DeConservatieven.nl was een afsplitsing van de Lijst Pim Fortuyn LPF. Winny de Jong en Cor Eberhard werden bij een interne ruzie uit de partij gezet. Hierop vormden zij de fractie Groep De Jong. DeConservatieven.nl deed mee met de Tweede Kamerver ...

                                               

Democratische Partij (Nederland)

De Democratische Partij was een links-liberale Nederlandse politieke partij die bestond tussen 13 november 1921 en 1932, en daarna tot 1937 onder de namen Algemeene Democratische Unie, Algemeen Democratisch Verbond en Nationaal Radicaal Verbond A ...

                                               

Duurzaam Nederland

Duurzaam Nederland was een Nederlandse politieke partij, die werd opgericht in 2002 als afsplitsing van Leefbaar Nederland. Duurzaam Nederland wilde het milieu en de democratie versterken. Duurzaam Nederland was van 2006 tot 2010 met één zetel ve ...

                                               

Een Computer Voor Iedereen

Een Computer Voor Iedereen was een Nederlandse politieke partij. Een Computer Voor Iedereen, of de Computerpartij, kondigde in 2003 aan mee te willen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Utrecht. Er werden echter niet genoeg ...

                                               

Europa Transparant

Europa Transparant nam niet meer deel aan de Europese Parlementsverkiezingen van 2009.

                                               

Europa Voordelig! & Duurzaam

De Europa Voordelig! & Duurzaam was een Nederlandse politieke partij. Europa Voordelig! & Duurzaam deed mee aan de Europese Parlementsverkiezingen 2009 en de lijsttrekker is Frank Neumann. Op de lijst staan vijf kandidaten. Ze haalden de kiesdrem ...

                                               

Europese Klokkenluiders Partij

De Europese Klokkenluiders Partij is een politieke partij die meedeed aan de Europese Parlementsverkiezingen 2009. De partij wist 0.5 % van de stemmen te behalen. Er zijn drie lijsttrekkers, te weten Joeri Wiersma, Engel Vrouwe en Harm Wiersma. D ...

                                               

Evangelische Partij Nederland

De Evangelische Partij Nederland was een Nederlandse politieke partij. De partij werd in april 2010 opgericht door Yvette Laclé en nam in 7 van de 19 kieskringen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010. Laclé was de lijsttrekker bij de ...

                                               

Friesche Volkspartij

De Friesche Volkspartij was een federatie van leden en afdelingen van de Sociaal-Democratische Bond, Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond die bestond van 1886 tot ongeveer 1900 in Friesland. De Fri ...

                                               

Frysk Fascisten Front

Het Frysk Fascisten Front is een Friese politieke partij die in mei 1933 in het leven werd geroepen door R.P. Sybesma en J.M. van der Goot. De enige tot nu toe bekende activiteit van deze fascistische organisatie is de beginselverklaring, vergeze ...

                                               

God Met Ons

God Met Ons was een Nederlandse conservatief-katholieke politieke partij die actief was van circa 1980 tot 1990. De partij werd opgericht door Tine Cuijpers-Boumans die tussen 1970 en 1972 de Nieuwe Roomse Partij NRP leidde en daarna kort actief ...

                                               

Groen Progressief Akkoord

Onder de naam Groen Progressief Akkoord namen de Communistische Partij van Nederland, de Politieke Partij Radikalen, Pacifistisch Socialistische Partij en de Groene Partij Nederland gezamenlijk deel aan de Europese verkiezingen in 1984. Het GPA b ...

                                               

Groen Vrij Internet Partij

De partij werd in 2006 opgericht en had als belangrijkste programmapunten een liberaler drugsbeleid door decriminalisatie van cannabis een democratischer politiek bestel door directe democratie via het internet. Ze beoogde geen traditionele parti ...

                                               

Groene Partij Nederland

De Groene Partij Nederland heeft alleen bestaan als een papieren constructie met het doel de groene politieke beweging in Nederland te binden aan de Politieke Partij Radikalen. Feitelijke oprichting van een partij met deze naam heeft niet plaatsg ...

                                               

Groep Lopes

                                               

Grondpartij

De Grondpartij, ook wel Groep Stoffel was een Nederlandse politieke partij die in 1908 werd opgericht. Doelstelling van de partij was nationalisatie van particulier grondbezit om een meer rechtvaardige verdeling van kapitaal te bereiken. Tot de p ...

                                               

Heel Nederland

Heel Nederland was een Nederlandse politieke partij. De partij Heel Nederland Heel NL werd opgericht in juni 2008 door Daisha de Wijs en Sander de Wijs en nam in 12 kieskringen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen 2010. Bij deze verkiezingen was ...

                                               

Huiseigenarenpartij

De Huiseigenarenpartij was een Nederlandse politieke partij die zich, zoals de naam al doet vermoeden, richtte op de belangen van huiseigenaren en -verhuurders. De partij werd opgericht circa 1921, het initiatief ging uit van leden van de Nederla ...

                                               

Katholiek Democratische Bond

                                               

Roomsch Katholieke Arbeiderspartij

De Katholiek Democratische Partij was een Nederlandse politieke partij die bestond tussen 30 september 1934 en februari 1939. De KDP ontstond uit een fusie tussen de Roomsch-Katholieke Volkspartij RKVP en de Katholiek Democratische Bond KDB. De K ...

                                               

Katholiek Nationale Partij

De Katholiek Nationale Partij ontstond op 11 december 1948 in Nederland als voortzetting van de lijst-Welter. Deze lijst behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1948 één zetel. De partij keerde zich tegen het kabinetsbeleid inzake Nederlands ...

                                               

Katholieke Politieke Partij

De Katholieke Politieke Partij was een Nederlandse politieke partij die is ontstaan als afscheuring van het Christen-Democratisch Appèl en actief was tussen 1995 en 1998. De partij heeft nooit kamerzetels behaald.

                                               

Kern&Punt

Kern&Punt is een voormalige Nederlandse lokale politieke partij uit de Noord-Brabantse gemeente Sint Anthonis. De partij was sinds 2002 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Sint Anthonis en werd in 2009 samengevoegd met Welzijn Voor Iedere ...

                                               

Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement

Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement is een politieke vereniging die bestond van 1922 tot 1925. De vereniging streefde naar vertegenwoordiging in het Nederlandse parlement. De vereniging streed voor waarheid, vrijheid en recht en verzet ...

                                               

Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland

De Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, of Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland, afgekort KEN was een maoïstische splinterpartij, opgericht in januari 1970 als voortzetting van het Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland.

                                               

Kommunistische Kring Breda

De Kommunistische Kring Breda, afgekort KKB was een communistische groep uit Breda die bestond van 1972 tot 1978. De KKB was opgericht in augustus 1972 door een aantal leden van de KEN uit Noord-Brabant uit onvrede met de gedwongen verhuizing naa ...

                                               

Leefbaar Europa

Leefbaar Europa was een Nederlandse politieke partij die meedeed aan de Europese Parlementsverkiezingen in 2004. De partij wilde het "leefbare" gedachtegoed ook in het Europees Parlement naar voren brengen. De partij was gelieerd aan Leefbaar Ned ...

                                               

Leefbaar Nederland (1981-1986)

Leefbaar Nederland was tussen maart 1981 en augustus 1986 een Nederlandse politieke partij. Onder leiding van Winand Leschot nam de partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen in 1981, 1982 en 1986 en behaalde nooit een zetel. In 1979 deed Lescho ...

                                               

Leefbaar Zuid-Holland

Leefbaar Zuid-Holland was van 2002 tot eind 2010 een Nederlandse provinciale politieke partij in Zuid-Holland. De partij had als ambitie om de vele verschillende lokale partijen in de provincie te vertegenwoordigen op provinciaal niveau. Bij de P ...

                                               

Liberale Staatspartij (1963)

De Liberale Staatspartij was een Nederlandse politieke partij, geleid door Rolly ridder van Rappard, bedoeld als heroprichting van de vooroorlogse Liberale Staatspartij. Rappard keerde zich tegen de VVD, stellende dat de vereniging van linkse en ...

                                               

Lijst 14

Lijst 14 was in 2006 een bundeling van Nederlandse politieke partijen, maatschappelijke instellingen en onafhankelijke personen die met een gezamenlijke kandidatenlijst deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen 2006. Initiatiefnemer en coördinator ...

                                               

Lijst 17

Lijst 17 was een Nederlandse politieke partij die was voortgekomen uit het BNN-programma Lijst 0. De afkorting LEF in de verenigingsnaam staat voor Liberté, Egalité, Fraternité. De afkorting verwijst hiermee naar de drieslag die tijdens de Franse ...

                                               

Limburgsche Federatie

De Limburgsche Federatie was een politieke partij actief in de provincie Limburg. De partij deed in 1933 zonder succes mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →