ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88                                               

Nederlands Blok

Het Nederlands Blok was een Nederlandse politieke partij van nationalistische strekking. De partij wordt door sommige politieke wetenschappers als extreemrechts aangeduid. Het Nederlands Blok werd op 17 augustus 1992 opgericht. Bij de oprichting ...

                                               

Nederlandsche Fascisten Unie

De Nederlandsche Fascisten Unie was gedurende 1933 een Nederlandse fascistische politieke partij. De NFU werd op 26 februari 1933 opgericht door K.E. van Charante. Zij was een afsplitsing van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond. In 1933 nam ...

                                               

Nederlandsche Nationaal-Socialistische Partij

De Nederlandsche Nationaal-Socialistische Partij was na 1935 een Nederlandse nationaalsocialistische politieke partij. De NNSP was de opvolger van de Nationaal-Socialistische Partij. Na de teleurstellende uitslag van de Kamerverkiezingen van 1935 ...

                                               

Nederlandsche Volkspartij

De Nederlandsche Volkspartij was in de periode 1938-1939 een naar het fascisme neigende politieke partij in Nederland. In het voorjaar van 1938 werd de NVP opgericht door de oud-NSBer ds. G. van Duyl, de oud-redacteur van De Waag dr. ir. M.D. Dij ...

                                               

Nederlandse Bellamy Partij

De Nederlandse Bellamy Partij was een Nederlandse politieke partij die de ideologie van de Amerikaanse utopist Edward Bellamy in de praktijk wilde brengen. De partij werd opgericht te Groningen op 30 mei 1945. De NBP nam deel aan de Tweede Kamerv ...

                                               

Nederlandse Moslim Partij

De Nederlandse Moslim Partij was een Nederlandse politieke partij onder leiding van Henny Kreeft. De partij stelde een tegengeluid te willen geven tegen ongefundeerde aanvallen tegen de islam en moslims, wilde de kloof tussen moslims en niet-mosl ...

                                               

Nederlandse Oppositie Unie

De Nederlandse Oppositie Unie is een Nederlandse voormalige politieke partij. De initiatiefnemers waren P.J. Gaillard en Paul van Tienen. Beiden waren actief in de in 1953 opgerichte en in 1955 verboden Nationaal Europese Sociale Beweging NESB, w ...

                                               

Nieuwe Nationale Partij

De Nieuwe Nationale Partij was een Nederlandse volksnationalistische politieke partij die bestond tussen 1998 en 2005. De partij was op 3 juli 1998 gesticht met de naam Nationale Partij Nederland, welke naam door de Kiesraad echter niet werd goed ...

                                               

Noodraad

Noodraad was een Nederlandse politieke partij, opgericht door leden van de Boerenpartij die ontevreden waren met het ondemocratische karakter van de partij. Noodraad begon bij de affaire-Adams. Hendrik Adams, een belangrijk lid van de Boerenparti ...

                                               

Onafhankelijke Burger Partij

De Onafhankelijke Burger Partij is een politieke partij in Nederland. Initiatiefnemer is Hero Brinkman. Hij maakte de naam van zijn eigen partij op 25 april 2012 wereldkundig. De OBP heeft samen met Trots op Nederland meegedaan met de Tweede Kame ...

                                               

Onafhankelijke Socialistische Partij

De Onafhankelijke Socialistische Partij was een Nederlandse politieke partij, opgericht door Piet J. Schmidt en Jacques de Kadt op 28 maart 1932. De OSP was de afgesplitste linkervleugel van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. In 1935 fuse ...

                                               

OndernemersPartij

De Ondernemerspartij was een Nederlandse politieke partij die opgericht werd in april 2015. De oprichter en politiek leider van de partij is Hero Brinkman, die van 2006 tot 2012 in de Tweede Kamer zat voor de PVV. De partij nam deel aan de Tweede ...

                                               

Oranje-Fascisten

De Oranje-Fascisten was in 1933 een Nederlandse fascistische politieke partij. De Oranje-Fascisten OF was de kleinste fascistische partij die in 1933 aan de Kamerverkiezingen deelnam. De lijst van deze tweemanspartij bevatte de namen van J.G.A. v ...

                                               

Oude SDAP

De Oude Sociaal Democratische Arbeiders Partij was een Nederlandse politieke partij, opgericht op 11 mei 1946 door voormalige SDAP-leden die zich niet herkenden in de nieuwe "doorbraakpartij" PvdA. De OSDAP baseerde zich op het SDAP-beginselprogr ...

                                               

Partij één

De partij is ontstaan uit een politieke netwerkorganisatie, die in 2007 werd opgericht door de Turks-Nederlandse Yesim Çandan. De kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2010 werd aangevoerd door zeven vrouwen, met Çandan als lijsttrekker. ...

                                               

Partij Nieuw Rechts

De Partij Nieuw Rechts, PNR, was van 1968 tot 1975 een kleine zeer rechtse politieke partij in Nederland. Het was een voortzetting van de Nieuw Democatische Partij en van de Stichting Nieuw Rechts. De oprichting vond plaats op 26 oktober 1968 in ...

                                               

Partij tot Likwidatie van Nederland

De Partij tot Likwidatie van Nederland was een politieke partij in Nederland in 1981. Het belangrijkste punt was de opheffing van Nederland. Door de verkoop aan landen als Japan of rijke olielanden zou dan zoveel geld vrij komen, dat iedere Neder ...

                                               

Partij voor Europese Politiek

De Partij voor Europese Politiek was een Nederlandse politieke partij. PEP deed mee aan de Europese Parlementsverkiezingen 2009 en de lijsttrekker was Nees Pelikaan. Op de lijst stonden zes kandidaten. Met 2427 stemmen 0.05% behaalde de partij ge ...

                                               

Partij voor Milieu en Recht

De Partij voor Milieu en Recht was een Nederlandse politieke partij die een uitgebreide milieuparagraaf koppelde aan rechtse, volgens tegenstanders extreem-rechtse, standpunten op andere gebieden. De partij stond een grote lijst aan milieubescher ...

                                               

Partij voor Nederland

Partij voor Nederland is een Nederlandse politieke partij, opgericht door de voormalige LPF-politicus Hilbrand Nawijn. Op 21 augustus 2006 maakte Nawijn bekend dat hij met deze partij wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2006. Hij zou da ...

                                               

Plattelandersbond

De Plattelandersbond was een Nederlandse politieke partij die opkwam voor de belangen van boeren en tuinders en zich keerde tegen de volgens haar bestaande achterstelling van het platteland. Zaken waar de Plattelandersbond zich voor inzette, ware ...

                                               

Rapaille Partij

De Rapaille Partij was de bijnaam van een politieke partij die ook aangeduid wordt als de Vrije Socialistische Groep of Sociaal-Anarchistische Actie in Nederland. In de jaren 20 van de 20e eeuw was zij politiek actief in Nederland, maar ze behaal ...

                                               

Lijst Ratelband

De Lijst Ratelband, ook wel LijstRatelband.nl genoemd, was een Nederlandse politieke beweging, geleid door de communicatietrainer Emile Ratelband, die meedeed met de Verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003. De partij kreeg na oprichting veel me ...

                                               

Realisten Nederland

Realisten Nederland was een Nederlandse politieke partij van collectief-rechtse signatuur. De partij werd opgericht in 1989. De oprichter was Jan van Baal die, tijdens een oprichtingsvergadering in het Postiljon Motel te Arnhem, als voorzitter we ...

                                               

Recht en Vrijheid

Recht en Vrijheid was een Nederlandse politieke partij op georgistische grondslag, opgericht in 1931 te Groningen op initiatief van voormalig SP-leider Harm Kolthek. De partij streefde naar de instelling van collectieve grondeigendom en gelijke v ...

                                               

Rechts Protestants Christelijke Unie

De Rechts Protestants Christelijke Unie was een lokale politieke partij in Vlissingen, die van 1969 tot 2012 bestond. Van 1997 tot 2010 was Cock Kapaan raadslid en fractievoorzitter namens deze partij.

                                               

Republikeinse Partij Nederland

De Republikeinse Partij Nederland is een voormalige politieke partij die ernaar streefde om van Nederland een republiek te maken. Aanleiding was de zeer omstreden verloving van kroonprinses Beatrix met de Duitse edelman Claus van Amsberg op 10 ju ...

                                               

Republikeinse Volkspartij (Nederland)

De Republikeinse Volkspartij, ook wel geschreven als Republikeinse Volks Partij 2000+, was een Nederlandse politieke partij. De partij werd in 1994 opgericht door John Gouweloos, die eerder al de Milieu-Defensie-Partij 2000+ had geleid. Gouweloos ...

                                               

Respect.nu

Respect.nu was een Nederlandse politieke partij. De partij werd begin mei 2004 opgericht door Dick Engel en Ton Wurtz. Zij zijn van mening dat er sprake is van een toenemend gebrek aan respect in de samenleving en de zorgen daarover waren een bel ...

                                               

Revolutionair Communistische Partij (Nederland)

De Revolutionair Communistische Partij was in de periode 1945-1952 een Nederlandse politieke partij die was aangesloten bij de in 1938 opgerichte trotskistische Vierde Internationale. De RCP nam slechts eenmaal, in 1948, deel aan verkiezingen voo ...

                                               

Rooms-Katholieke Volkspartij

Rooms-Katholieke Volkspartij was een Nederlandse politieke partij. De partij werd in december 1922 opgericht door Pius Arts. Ze week op moraal-ethisch vlak nauwelijks af van de Roomsch-Katholieke Staatspartij, maar toonde zich vooral op sociaal v ...

                                               

Roomsch Katholieke Arbeiderspartij

                                               

Socialistische Partij (1918-1928)

De Socialistische Partij, opgericht in 1918, was een Nederlandse revolutionaire libertair-socialistische partij. De SP was gelieerd aan de radicaal-linkse vakbond, het Nationaal Arbeids-Secretariaat. Van 1918 tot 1922 was de partij in de Tweede K ...

                                               

Socialistische Unie (Nederland)

De Socialistische Unie was een Nederlandse politieke partij, die op 5 maart 1950 werd opgericht door de Rotterdamse ingenieur Carlos Pronk, die tevens partijleider werd. De partij, die voortkwam uit de OSDAP en de VPvW, had een uitgesproken links ...

                                               

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland was een Nederlandse politieke partij die deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Er werden geen zetels behaald.

                                               

Solidara

Solidara was een Nederlandse politieke partij, in 2007 opgericht door het van de SP afgescheiden lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Düzgün Yildirim.

                                               

Solide Multiculturele Partij

De Solide Multiculturele Partij was een Nederlandse politieke partij. De SMP werd in 2006 opgericht door een aantal personen van Surinaamse afkomst en stelde zich tot doel het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een multiculturele same ...

                                               

Staatspartij voor de Volkswelvaart

De Staatspartij voor de Volkswelvaart was een Nederlandse conservatief-liberale politieke partij. Leider van de partij was August Frederik Leopold Faubel, die in 1921 samen met de gehele afdeling Den Haag uit de Nederlandsche Bond van Belastingbe ...

                                               

Tamaras Open Partij

Tamaras Open Partij was een Nederlandse politieke partij. De partij werd in 2006 opgericht door Tamara Bergfeld. Tamaras Open Partij nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. TOP beoogde iedereen rechtstreeks een inbreng te geven in het ...

                                               

Troelstra Beweging Nederland

De Troelstra Beweging Nederland was een Nederlandse socialistische politieke partij, voornamelijk actief in de provincie Friesland. Initiatiefnemer en partijleider was Paul Kiès, een populair maar eigenzinnig Fries lid van de SDAP. Kiès zocht ein ...

                                               

Unie van Nederlandsche Fascisten

De Unie van Nederlandsche Fascisten was een Nederlandse fascistische politieke partij. Zij werd op 7 maart 1933 te Den Haag opgericht door Gerard Henri Ekering. Vanaf juli 1933 gaf de UNEFA tweewekelijks het tijdschrift De Aanval uit. Dit blad st ...

                                               

Unionisten Liga

De Unionisten Liga was een Nederlandse politieke partij van conservatief-liberale signatuur. De partij werd opgericht op 23 februari 1918 in IJmuiden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1918 nam de partij deel met als lijsttrekker L.W.H. l Espagniol ...

                                               

Vaderlandsch Verbond

Het Vaderlandsch Verbond was een conservatief-liberale en nationalistisch gezinde politieke partij die van 1924 tot 1932 in Nederland bestond. De partij ontwikkelde zich in haar bestaan van conservatief-liberale in half-fascistische en anti-democ ...

                                               

VCN, Partij van Communisten in Nederland

De VCN kwam voort uit een scheuring binnen de Communistische Partij van Nederland CPN. Orthodoxe communisten, die het niet eens waren met de vernieuwende koers van de partij, richtten al in 1982 het Horizontaal Overleg van Communisten HOC op, dat ...

                                               

Verbond van Actualisten

Het Verbond van Actualisten was de eerste fascistische politieke partij in Nederland. De partij werd opgericht op 23 januari 1923. De eigenlijke initiatiefnemer was een 21-jarige Leids student in de Indologie, Hugues Alexandre Sinclair de Rochemo ...

                                               

Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen

Het Dinaso of Verdinaso staat voor Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen en was een autoritaire, met het fascisme verwante politieke beweging, vooral in Belgie en minder in Nederland, opgericht op 6 oktober 1931 door de Vlaming Joris Van Se ...

                                               

Verbond van Nationalisten

Het Verbond van Nationalisten was van oktober 1928 tot mei 1934 een Nederlandse fascistische politieke partij. Het VvN werd in oktober 1928 opgericht door Cornelis van der Mijle van de Nationale Bond voor Bezuiniging een aantal leden van het opge ...

                                               

Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

De Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering was een Nederlandse politieke partij van linkse signatuur die streefde naar wereldwijd federalisme. De partij werd opgericht in 1947 en trok veel leden uit de Nederlandse Bellamy Partij. In juli 1 ...

                                               

Vrij Christelijk-Historischen

De Vrij Christelijk-Historischen vormden na de Tweede Wereldoorlog korte tijd een politieke groepering en gingen in 1946 op in de Protestantse Unie. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland vonden er gesprekken plaats tussen partijleiders van de ...

                                               

Vrije Indische Partij

De Vrije Indische Partij was een Nederlandse politieke partij die de belangen wilde behartigen van iedereen die iets met het voormalige Nederlands-Indie of Suriname te maken had. De partij was naar eigen zeggen van liberale-democratische signatuur.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →