ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Tapijt van Vlaardingen

Het Tapijt van Vlaardingen is een hedendaags historisch wandkleed dat de geschiedenis uitbeeldt van de Slag bij Vlaardingen in 1018. De inspiratie voor het tapijt is het elfde-eeuwse Tapijt van Bayeux waarop het verloop van de slag bij Hastings i ...

                                               

Tentoonstelling van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst door Vrouwen Vervaardigd

De Tentoonstelling van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst door Vrouwen Vervaardig vond in 1878 plaats te Leeuwarden. Deze landelijke vrouwententoonstelling, georganiseerd door fotograaf en kunstenaar Gerharda Matthijssen, was de eerste in haar soort.

                                               

Vaderlandse geschiedenis

Vaderlandse geschiedenis is de traditionele naam voor het schoolvak in het lager onderwijs, waarin de geschiedenis van Nederland werd onderwezen. Vaderlandse geschiedenis werd onderscheiden van Bijbelse geschiedenis. Op middelbare scholen werd oo ...

                                               

Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij

Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij beschrijft de ontwikkeling van de zeevisserij en de toepassing ervan de eeuwen door. In toenmalige gewesten als Holland, Zeeland en landsdelen als Groningen en de Waddeneilanden vonden zekere vormen van ...

                                               

Chronologie van de Nederlandse wetgeving

De chronologie van de Nederlandse wetgeving geeft een overzicht van enkele belangrijke formele gebeurtenissen in de Nederlandse wetgeving door de jaren heen. Een exact begin van deze periode is niet aan te geven, omdat wetgeving ook van toepassin ...

                                               

Lijst van Nederlandse bands

                                               

Lijst van Nederlandse brassbands

Brassband Almere Brassband Amersfoort voorheen "Veluwe Brass", Amersfoort Brassband, Apeldoorn Amsterdam West Band, Leger des Heils, Amsterdam Brassband Gelderland, Arnhem Amsterdam Brass, Amsterdam AlkmaarBrass, Alkmaar Altena brass, Andel Brass ...

                                               

Lijst van objecten ontworpen door Willem Dudok

                                               

Lijst van Nederlandse fanfareorkesten

Ilpendams fanfare Christelijke Muziekvereniging Studio It Heidenskip IJmuiderHarmonie Muziekvereniging In Corpore, Wagenborgen Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde CFIJ, IJsselmonde Rotterdam Fanfare Sint-Martinus Itteren Fanfare Concordia Itterv ...

                                               

Lijst van Nederlandse havencodes

De thuishavens van vissersschepen zijn af te leiden van de letters die voor op het schip zijn aangebracht. Zo komt de UK 246 uit Urk. De codes van vissersvaartuigen bestaan uit maximaal drie letters gevolgd door maximaal drie cijfers. Een code is ...

                                               

Lijst van inwonersbenamingen naar plaats- of streeknaam in Nederland

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van plaatsen, streken, gebieden of eilanden in Nederland en diens inwonersbenamingen, met de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden.

                                               

Lijst van meest voorkomende achternamen van Nederland

                                               

Lijst van Nederlandse metalbands

                                               

Lijst van openbare bibliotheken in de Achterhoek

Lijst van openbare bibliotheken in de Achterhoek en Graafschap Zutphen. Vestigingen Achterhoekse Poort Ulft Terborg Dinxperlo Gendringen Varsseveld Aalten Vestigingen Graafschap Grossel Zutphen Warnsveld Lochem buurtbieb in de Graafschap Harfsen ...

                                               

Lijst van rooms-katholieke parochies in Nederland

Deze lijst van rooms-katholieke parochies in Nederland geeft een overzicht van de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Van oudsher heeft elke parochie één kerkgebouw. Maar in Nederland hebben veel parochies moeten fuseren, waardoo ...

                                               

Lijst van Nederlandse punkbands

Hieronder staat een alfabetische lijst van Nederlandse punkbands met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia; muziekgroepen die punkmuziek spelen, maar waarbij soms ook overlap bestaat met andere muziekgenres, zoals hardcore punk.

                                               

Lijst van secretarissen-generaal van een Nederlands ministerie

Dit is een lijst van alle secretarissen-generaal van een Nederlands ministerie, de hoogste ambtenaar op een Nederlands ministerie. De lijsten zijn niet uitputtend, vooral waar het de negentiende eeuw betreft.

                                               

Lijst van televisiekanalen in Nederland

                                               

Lijst met termen voor geldbedragen

Hieronder volgt een onvolledige lijst met termen voor geldbedragen die voorkomen in het Nederlands. Sinds de invoering van de euro worden deze termen gebruikt voor guldens, dan wel euros. Termen die specifiek voor één valuta worden gebruikt worde ...

                                               

Lijst van Urker koren

Het Nederlandse voormalige eiland Urk staat bekend om de vele zangkoren die er actief zijn. De volgende lijst bevat de namen van Urker zangkoren en zangverenigingen uit het heden of het verleden, gerangschikt naar naam.

                                               

Lijst van vakbonden in Nederland

ABGP - Vakbond voor gemeentepersoneel. VBM - Vakbond voor defensiepersoneel. NCF - Vakbond voor medewerkers bij Ministerie van Financien ANPV - Vakbond voor politiepersoneel VPW - Vakbond voor medewerkers bij het Ministerie I&M Juvox - Vakbon ...

                                               

Lijst van vertegenwoordigers van Nederland in Suriname

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en werd de eerste Nederlandse ambassadeur naar Suriname gezonden. Schelto baron van Heemstra april 1994 - 1998 Henk Soeters augustus 2002 - 2006 Tanya van Gool augustus 2006 - augustus 2009 Pieter K ...

                                               

Lijst van vertegenwoordigers van Suriname in Nederland

Op 15 december 1954 werd het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden getekend waarna de functie van Algemeen vertegenwoordiger veranderde in Gevolmachtigd minister. Severinus Desiré Emanuels 1963 - 1964 Desi Polanen 1970 - 1974 Wim van Eer 19 ...

                                               

Pornografie in Nederland

Het maken, verspreiden, uitzenden en bezitten van pornografie is legaal in Nederland. Pornografie met afbeeldingen van personen jonger dan 18 jaar, of die dergelijke personen lijken af te beelden, is illegaal om te produceren, verspreiden en bezi ...

                                               

Weeralarm

Het weeralarm is een waarschuwing die het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut uitgeeft wanneer in Europees Nederland een extreme weersituatie dreigt te ontstaan. Van een extreme situatie is sprake als weersomstandigheden het openbare l ...

                                               

Nederlandse landschappen

De Nederlandse landschappen kunnen worden ingedeeld op verschillen in substraat, bodem, waterhuishouding en de ontginningsgeschiedenis. Bij landschappen met weinig of geen menselijke beïnvloeding, spreekt men van natuurlandschap of wildernis. Men ...

                                               

Beschermd Natuurmonument

In de oorspronkelijke Natuurbeschermingswet uit 1967 werd het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten gemaakt. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 verviel dit onderscheid. Met de intrede en aanwijzing van N ...

                                               

Lijst van bezoekerscentra van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Bezoekerscentra van Natuurmonumenten zijn: Bezoekerscentrum Dwingelderveld Bezoekerscentrum Veluwezoom Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek Bezoekerscentrum Oisterwijk Bezoekerscentrum Tiengemeten Bezoekerscentrum De Wieden

                                               

BLWG

De BLWG is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV. De werkgroep heeft circa 400 leden. De BLWG geeft driemaal per jaar het tijdschrift Buxbaumiella uit. In dit tijdschrift staan artikelen over ecologisch en floristisch onderzoek aan mossen e ...

                                               

Bomen voor Koeien

Bomen voor Koeien was de titel van een Nederlandse actie die tot doel had bomen te planten in weilanden. De actie was onderdeel van het streven naar een natuurlijk en diervriendelijk platteland, waar vee een schuilplaats heeft als de zon fel schi ...

                                               

Bosfauna in Nederland

Bosfauna is een verzamelnaam voor alle diersoorten die in meer of mindere mate voor hun bestaan afhankelijk zijn van bos. Nederland heeft relatief weinig bos, maar het is het biotoop voor veel diersoorten.

                                               

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een federatie van circa 100 natuurbeschermings- en milieuorganisaties in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is een van de 12 provinciale Natuur - en Milieufederaties in Nederland.

                                               

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Universiteit en ...

                                               

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting richt zich op het behoud van vlinders met uitzondering van micros en libellen in Nederland en Europa, mede door gericht onderzoek en het geven van adviezen. Daarbij gaat het om vragen als: waar zijn ze te vinden, gaat het op d ...

                                               

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

EIS Kenniscentrum Insecten, voorheen EIS-Nederland, is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering de kennis over insecten en andere ongewervelde dieren en pleit voor een betere bescherming van deze organismen. Het bureau van EIS ...

                                               

Flora en fauna in Nederland

Volgens biogeografen behoort de flora en fauna van Nederland tot het holarctische rijk, en daarbinnen tot de Eurosiberische regio en de Atlantische provincie. In Nederland worden vijftien plantengeografische districten onderscheiden, die elk een ...

                                               

Flora Harlemica

De Flora Harlemica; of Naamlyst der Planten rondom Haarlem groejende, volgens het Zamenstel van Linnaeus is een in 1779 geschreven botanisch boekwerkje van de hand van Adriaan Loosjes PZ. Het werd door J. Tydgaat te Haarlem in groot octavo uitgeg ...

                                               

Jachtopziener

In Nederland is een jachtopziener een buitengewoon opsporingsambtenaar ofwel BOA die toezicht houdt op naleving van de Flora- en faunawet. Een van de taken van een jachtopziener is het reguleren van de wildstand. In Nederland zijn veel jachtopzic ...

                                               

Stichting Kritisch Bosbeheer

Stichting Kritisch Bosbeheer is een Nederlandse stichting die streeft naar een ecologisch en natuurlijke bosbeheer. De voorloper, de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer, is in 1977 opgericht.

                                               

Canon van het Nederlandse landschap

De Canon van het Nederlandse landschap is een lijst van zestig typerende landschappen, opgesteld in 2008. De canon is opgesteld door de rijksadviseur voor het landschap, landschapsarchitect Dirk Sijmons, die een selectie maakte uit door de twaalf ...

                                               

Lijst van amfibieën in Nederland en België

Onderstaand een lijst van amfibieen in Nederland en Belgie. In de lage landen komen 6 soorten salamanders voor, waarvan één exoot en ook van de 11 soorten kikkers is er één exoot.

                                               

Lijst van bladhaantjes in Nederland

Dit is een lijst van bladhaantjes in Nederland. De lijst is gebaseerd op het Nederlands Soortenregister en bevat 345 soorten die in het wild zijn aangetroffen. Van 315 soorten is bekend dat zij inheems zijn of langer dan tien jaar zijn gevestigd. ...

                                               

Lijst van boktorren in Nederland

Dit is een lijst van boktorren in Nederland. De lijst is gebaseerd op het Nederlands Soortenregister en bevat 128 soorten die in het wild zijn aangetroffen. Van 86 soorten is bekend dat zij inheems zijn of langer dan tien jaar zijn gevestigd. Dez ...

                                               

Lijst van bomen in Nederland

Dit is een lijst van bomen die in Nederland voorkomen. Niet-inheemse soorten die van nature in Nederland groeien, verwilderd zijn of in bossen zijn aangeplant, zijn gemarkeerd met een asterisk. Andere niet-inheemse soorten in deze lijst zijn bome ...

                                               

Lijst van dieren in Nederland

Deze lijst van dieren in Nederland verwijst door naar paginas met lijsten van dieren die in Nederland voorkomen. Lijst van trekvlinders in Nederland Lijst van zoetwatervissen in de Lage Landen Lijst van vlinders in Nederland Lijst van amfibieen i ...

                                               

Lijst van families van Nederlandse vlinders

In Nederland komen ongeveer 70 families van vlinders voor. Elachistidae - grasmineermotten Choreutidae - glittermotten Eriocraniidae - purpermotten Geometridae - spanners Gelechiidae - tastermotten of palpmotten Autostichidae - dominomotten Notod ...

                                               

Lijst van kevers in Nederland

                                               

Lijst van kikkers in België en Nederland

Onderstaand een lijst van kikkers in Belgie en Nederland. Er zijn 11 inheemse soorten en er is één exoot. De informatie in de lijst slaat enkel op de soorten zoals ze voorkomen in Nederland. De boomkikker bijvoorbeeld is in Nederland zeldzaam maa ...

                                               

Lijst van kniptorren in Nederland

Dit is een lijst van kniptorren in Nederland. De lijst is gebaseerd op het Nederlands Soortenregister en bevat 76 inheemse of gevestigde soorten die in het wild zijn aangetroffen. Algemene en vrij algemene soorten zijn vet gemarkeerd.

                                               

Lijst van landmollusken in Nederland, België en Luxemburg

Dit is een lijst van landmollusken in Nederland, Belgie en Luxemburg. Deze lijst geeft een overzicht van alle soorten landmollusken die uit Nederland, Belgie en Luxemburg bekend zijn. Van elke soort wordt tevens een globaal overzicht van het foss ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →