ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93                                               

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba oftewel Gemeenschappelijk hof van Justitie doet dienst als hof van beroep voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden be ...

                                               

Gerecht in Eerste Aanleg

Het Gerecht in Eerste Aanleg is een rechterlijke instelling op de zes voormalige Nederlands-Antilliaanse eilanden. Sinds 10 oktober 2010 zijn er vier gerechten: Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten Gerech ...

                                               

Medardo de Marchena

Pedro Pablo Medardo de Marchena was een Curaçaos-Bonairiaans schrijver, dichter, nationalist en activist. Hij was een van de pioniers van de Caribische intellectuele emancipatie en antikoloniale kritiek.

                                               

Outbreak Management Team Cariben

Het Outbreak Management Team Cariben is een adviesorgaan dat tijdens de coronapandemie bijeen is geroepen om advies uit te brengen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het OMT Cariben vormt een bijzondere formatie van het N ...

                                               

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland

De Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland is het bedrijfstakpensioenfonds voor het personeel in Caribisch Nederland dat in dienst is bij de overheid, het onderwijs of de zorg. Het fonds telt 5000 deelnemers en beheert ruim 400 miljoen Amerik ...

                                               

Saba Day

Saba Day of Flag Day is een erkend Sabaans feestdag, die op de eerste vrijdag van december wordt gevierd. Saba Day herdenkt de officiele lancering van de Sabaanse vlag, wapen en volkslied, welke plaatsvond op 6 december 1985.

                                               

Algemene begraafplaats

Nederland kent twee soorten begraafplaatsen, de algemene begraafplaats of de bijzondere begraafplaats. Elke gemeente in Nederland is verplicht tot het hebben van een algemene begraafplaats waar lichamen ter aarde kunnen worden besteld. In de Wet ...

                                               

Blowverbodsbord

Een blowverbodsbord was een bord dat aangaf dat er in een bepaald gebied niet mocht worden geblowd. In Nederland werden in januari 2006 de blowverbodsborden geïntroduceerd in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. De APV werd aangegrepen om deze ...

                                               

Cannachopper

Cannachopper is de naam van een onbemande miniatuurhelikopter die door de Nederlandse politie ingezet werd voor een door de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt georganiseerd persevenement in april 2009 in het kader van het beleidsprogramm ...

                                               

Das toch dope man

Das toch dope man is een lied van de punkband Heideroosjes met een rappende Gerd Leers, de toenmalige burgemeester van Maastricht. Het werd in 2006 uitgebracht op een cd, mp3 en videoclip. Samen met de rap waarmee Piet Hein Donner, de toenmalige ...

                                               

Drugsbeleid in Nederland

Het Nederlands drugsbeleid is deels een pragmatisch beleid. Het pragmatische komt erop neer dat in geval van een situatie die onoplosbaar lijkt, zoals het gebruik van drugs, het beter zou zijn om het onder controle te houden dan te trachten het m ...

                                               

Harm Dost

Harm Dost is een voormalige Arnhemse drugsdealer. Hij kwam in het nieuws in 1976 en 1986, toen hij – omdat hij in Arnhem softdrugs had verkocht aan Duitsers – in de Bondsrepubliek Duitsland tot langdurige gevangenisstraffen werd veroordeeld. Dost ...

                                               

Hash Marihuana & Hemp Museum

Het Hash Marihuana & Hemp Museum is een museum in Amsterdam. Het museum is in 1985 opgericht door de ondernemer en cannabiszaadteler Ben Dronkers, samen met zijn vriend Ed Rosenthal. Sinds de opening van het museum is de collectie gegroeid tot me ...

                                               

Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie

De Nederlandse associatie voor legale cannabis en haar stoffen als medicatie heeft als hoofddoel het geven van informatie over legale cannabis als medicijn. Ook probeert ze informatie over marihuana als medicijn te bevorderen, bijvoorbeeld door o ...

                                               

Nederwiet (plant)

Nederwiet is de in Nederland gecultiveerde plant Cannabis sativa, een hennepsoort. Hennep is een eenjarige/tweehuizige plant; om zaadvorming te vermijden worden voor nederwiet alleen vrouwelijke planten geteeld. Ofschoon hennep veel voor zijn vez ...

                                               

Opiumwet

De Opiumwet is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs en softdrugs. In beide gevallen is het in beginsel ver ...

                                               

Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een Nederlands samenwerkingsverband van actiegroepen die zich inzetten voor de beeindiging van het strafrechtelijke verbod op cannabis. Tot 20 april 2012 heette het VOC Vereniging voor Opheffin ...

                                               

Wietpas

Een wietpas was een bewijs van lidmaatschap dat tot 19 november 2012 in de drie meest zuidelijke provincies van Nederland vereist was voor toelating tot een coffeeshop. Door aanscherping van de gedoogcriteria moest een coffeeshop een besloten clu ...

                                               

Koos Zwart

Zwart werd officieel geboren als zoon van de latere PvdA-politica Irene Vorrink en politiek activist en verzetsstrijder Joop Zwart. De biologische vader van Koos Zwart was de dichter en vertaler Halbo C. Kool, van wie Koos moeder enige tijd secre ...

                                               

Lijst van criminele liquidaties in Nederland

De lijst van criminele liquidaties in Nederland betreft een overzicht van moorden waarvan wordt vermoed of is bewezen dat het gaat om afrekeningen in het criminele milieu. De afrekeningen hebben zowel betrekking op liquidaties in Nederland als af ...

                                               

Bulgarenfraude

In april 2013 onthulde RTL Nieuws op basis van een vertrouwelijk politierapport dat Bulgaren in Nederland via nep-adressen op grote schaal zorg- en huurtoeslag aanvroegen. Uit het politieonderzoek bleek dat de organisatoren hiervan bendes waren d ...

                                               

Cold case (onderzoek)

Een cold case is een misdrijf of ongeluk waarbij de politie en justitie de zaak uitgebreid onderzocht hebben, maar waarbij het niet gelukt is om het misdrijf of ongeluk op te lossen. Dit is vaak het geval indien er geen verdachten in beeld zijn o ...

                                               

Criminele organisatie (Nederlands strafrecht)

Een criminele organisatie in de zin van het Nederlands strafrecht is een groep mensen die samenwerkt met het oogmerk misdrijven te plegen. Een groep kan al als criminele organisatie aangemerkt worden als zij nog geen misdrijf begaan heeft; het is ...

                                               

Golden Sun Resorts (beleggingsfonds)

Golden Sun Resorts was een beleggingsfonds van de firma Hooghuys en Versteeghe. Golden Sun Resorts zou geld beleggen in vastgoedprojecten aan de Turkse Rivièra. In september 2007 raakte het fonds in opspraak nadat beleggers al enige tijd geen ren ...

                                               

Verdwijning van Tanja Groen

De verdwijning van Tanja Groen betreft de Nederlandse vermissingszaak die draait rond de in de zomer van 1993 in de buurt van Maastricht verdwenen 18-jarige studente Tanja Groen. Groen kwam uit Schagen en zou net gaan beginnen met de studie gezon ...

                                               

Kantoor voor Klanten

Kantoor voor Klanten, afkorting KVK, is een Belgisch bedrijf gevestigd in Antwerpen, dat beweerdelijk een handelsregister aanlegt voor bedrijven. Om klanten binnen te halen krijgen Nederlandse ondernemers een aanbieding met aangehechte acceptgiro ...

                                               

Marengo-proces

Het Marengo-proces is een strafzaak die door het Openbaar Ministerie wordt gevoerd tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van de zogeheten mocro-maffia verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe i ...

                                               

Verdwijning van Jopie de Nigtere

De verdwijning van Jopie de Nigtere betreft een vermissing van een 18-jarig Amsterdams meisje in 1939, die grote opschudding verwekte en tot op heden onopgelost is.

                                               

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland is een onafhankelijke stichting dat is opgericht in 2007 en richt zich op de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Peter Holla en Maaike Patist, agendeerden in 2007 het RPC bij ...

                                               

Royal Dubai

Royal Dubai was een Nederlands vastgoedfonds dat geld van beleggers zou investeren in vastgoedprojecten in Dubai. In oktober 2007 bleek de directie van Royal Dubai onvindbaar, het geld bleek nooit belegd te zijn.

                                               

Verdwijning van Marjo Winkens

Winkens verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosa kermis in Sittard. Deze bezocht zij samen met haar beste vriendin Margriet, die zelf in Sittard woonde. Omdat zij de laatste bus naar huis had gemist, leende Ma ...

                                               

Douane (Nederland)

De Douane is een Nederlandse overheidsdienst die belast is met het toezicht op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen in Nederland. Het gaat dan onder meer de inning van douanerechten en het aan de grens tegenhouden van verboden goederen. De do ...

                                               

Belasting & Douane Museum

Het Belasting & Douane Museum is een museum in de Zuid-Hollandse stad Rotterdam. In het museum kan men leren hoe het er in het verleden en in het heden bij de douane en de Belastingdienst aan toe gaat. Onder meer wordt er verteld hoe goederen wer ...

                                               

Douane Laboratorium

Specialisatie van het chemisch-analytisch onderzoek werd ingevoerd. Chemici, gespecialiseerd op het gebied van anorganische chemie, organische chemie, minerale olien, landbouw- en zuivelproducten, levensmiddelen, gas- en vloeistofchromatografie w ...

                                               

Schipholteam

Het Schipholteam was een team dat bestond uit rechercheurs van de Nederlandse douane en de Koninklijke Marechaussee. Het Schipholteam is in 1993 opgericht en was verantwoordelijk voor de bestrijding van de in-, uit en doorvoer van verdovende midd ...

                                               

Economie van Nederland

Nederland is een welvarend land met een open economie die zwaar leunt op buitenlandse handel. De economie wordt getypeerd door stabiele verhoudingen, relatief lage inflatie, een gezond financieel beleid een belangrijke rol als Europese transporta ...

                                               

Aardgasbaten

Voor Nederland is met name het aardgasveld van Slochteren lucratief gebleken. Sinds de ontdekking van dat aardgasveld rond 1960 en het 50-jarig jubileum van het veld heeft de schatkist van het rijk ruim 211 miljard euro aan aardgasbaten binnengek ...

                                               

Balkenendenorm

De balkenendenorm is de verzamelnaam voor een serie wettelijke en vrijwillige normen, die samen bepalen dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. De balkendenorm is per 1 januari 201 ...

                                               

BritNed-kabel

De BritNed-kabel is een elektriciteitskabel over de bodem van de Noordzee tussen Nederland en Groot-Brittannie. Het project is ontwikkeld door National Grid en NLink, een dochteronderneming van TenneT. TenneT en National Grid zijn ieder voor 50% ...

                                               

CBS-index

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt diverse indices bij. Deze worden kortweg CBS-index genoemd, of volledig bijvoorbeeld de CBS-herbeleggingsindex. Een voorbeeld van een CBS-index is de index van de aandelen op de Amsterdamse effectenbeu ...

                                               

Centraal akkoord

Een centraal akkoord, of ook wel sociaal akkoord, is een afspraak tussen de werknemersbonden en werkgeversorganisaties en de overheid gemaakt in de Stichting van de Arbeid over de loonontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden. Deze afspraak is ee ...

                                               

COBRA-kabel

In april 2009 ondertekenden TenneT en de Deense Energinet.dk een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een mogelijke nieuwe onderzeese gelijkstroomverbinding om de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetwerken rechtstreeks met elkaar te ve ...

                                               

Consignatie

Consignatie betekent gerechtelijke bewaargeving van gelden, in de consignatiekas. Deze kas bevat gelden, bijvoorbeeld uit erfenissen, faillissementen of schuldsanering, die in bewaring zijn gegeven aan het ministerie van Financien. In principe ka ...

                                               

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank NV is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV. To ...

                                               

Directie Algemene Economische Politiek

De directie Algemene Economische Politiek is een afdeling van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die de ambtelijke en politieke top adviseert over economische beleidsvraagstukken, zowel op het eigen beleidsterrein, als op ...

                                               

Economische gevolgen van de coronacrisis in Nederland

De coronacrisis in Nederland ontstond begin 2020 en had grote economische gevolgen. Door maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 werd een groot deel van de economie van Nederland negatief beïnvloed. De regering stelde een ...

                                               

Faillissement (Nederland)

Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht. Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen, kan in staat van faillissement worden verklaard op grond van de Faillissementswet uit 1893. De schulde ...

                                               

Gasgebouw

Het Gasgebouw staat voor de publiek-private samenwerking tussen de Nederlandse Staat, EBN, Exxon Mobil, Shell en GasTerra voor winning en verkoop van aardgas.

                                               

Handel in tropisch hout in Nederland

De handel in tropisch hout is in het bosarme Nederland een bloeiende bedrijfstak. Ongeveer 3% van de totale Nederlandse houtimport bestaat uit hout en houtproducten afkomstig uit de tropen. Een groot scala aan houtverwerkende industrieen maakt ge ...

                                               

Hollandse ziekte (economie)

Hollandse ziekte is een term uit de economie, waarbij wordt bedoeld dat de waarde van een munt stijgt als gevolg van de verkoop van pas ontdekte grondstoffen. Door die waardestijging wordt de concurrentiepositie van het land minder en valt de exp ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →