ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 98                                               

Contactorgaan Moslims en Overheid

Het Contactorgaan Moslims en Overheid is een samenwerkingsverband van 380 moskeeen dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt en hiervoor officieel is erkend als gesprekspartner van de overheid. Na eerdere initi ...

                                               

Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen

De Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen veelal afgekort tot CoCo is een onderraad van de Nederlandse ministerraad gericht op de coördinatie van Europese aangelegenheden. In de CoCo worden de standpunten op de ver ...

                                               

Cordaid

Cordaid is een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Cordaid is in 2000 opgericht in Den Haag met het ideaal mensen in nood te helpen en de armoede structureel te bestrijden. Cordaid stond voorheen bekend onder de namen van de f ...

                                               

CROS

De CROS is een overlegorgaan van bestuurders, bewoners en de luchtvaartsector, die vooral de geluidhinder, luchtverontreiniging en veiligheid rondom de luchthaven Schiphol bespreekt. CROS is opgericht in 2003 naar aanleiding van de Wet Luchtvaart ...

                                               

Dedicon

Dedicon is een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van boeken, kranten, tijdschriften, bladmuziek en andere informatie in alternatieve leesvormen voor mensen met een leesbeperking. Het hoofdkantoor is in Grave; ...

                                               

Deltacommissie (1953)

De Deltacommissie was een staatscommissie die op 18 februari 1953 werd ingesteld door minister van Verkeer en Waterstaat Jacob Algera na de watersnoodramp, die grote delen van vooral Zeeland en Zuid-Holland onder water zetten en bijna tweeduizend ...

                                               

Deltacommissie (2007)

De Deltacommissie nieuwe stijl was een op 7 september 2007 door staatssecretaris Tineke Huizinga en minister Guusje ter Horst ingestelde staatscommissie. De commissie bracht op 3 september 2008 haar advies uit en was daarmee opgeheven.

                                               

Documentatiegroep 40-45

De vereniging Documentatiegroep ’40-’45 heeft als doelstelling de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog te bevorderen. De Documentatiegroep ’40-’45 is op 1 september 1963 opgericht en probeert, samen met haar leden, op allerlei manieren inte ...

                                               

De Duinboeren

De Duinboeren is een organisatie van ongeveer 170 boeren die rondom het nationaal park de Loonse en Drunense Duinen wonen en werken. In 1995 werd deze organisatie opgericht. De organisatie de Duinboeren wordt geleid door 7 leden van de organisati ...

                                               

Eredivisie CV

De Eredivisie CV is een commanditaire vennootschap waarin alle 18 clubs van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse betaald voetbalklasse, verenigd zijn. De ECV draagt namens en voor de clubs zorg over de commerciele exploitatie van de media- en sp ...

                                               

Familie4Justice

Familie4Justice is een Nederlandse actiegroep die streeft naar gelijkwaardig ouderschap bij scheidingsprocedures. De groep ontstond tijdens een demonstratie op 24 juni 2004 op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. De actiegroep strijdt voor ...

                                               

Federatie van Somalische Associaties in Nederland

FSAN werd opgericht in 1994 en is gevestigd te Amsterdam. Lid van de federatie kunnen organisaties zijn die als doel hebben de positie van Somalische mensen in Nederland te versterken en hun participatie in de Nederlandse samenleving te bevordere ...

                                               

FME-CWM

De vereniging FME is een ondernemersvereniging voor de technologische industrie in Nederland. FME is gevestigd in Zoetermeer. FME heeft 2200 lidbedrijven en verzorgt het secretariaat van en de belangenbehartiging namens vijfenveertig brancheveren ...

                                               

G1000

De 1e G1000 was een Belgische overlegvergadering van gewone burgers over themas die zij van belang vonden voor de politiek in Belgie en vond plaats op 11 november 2011 in Brussel. Kenmerkend voor deze vergadering van uiteindelijk ca. 700 burgers ...

                                               

Gezondheidsdienst voor Dieren

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. is een Nederlands dienstverlenend bedrijf gevestigd te Deventer. Het richt zich op het bestrijden en voorkomen van besmettelijke dierziekten. Er werken ongeveer 400 mensen, waaronder laboranten, dierenartsen, we ...

                                               

GoedGeefs

GoedGeefs is een caritatieve organisatie voor bedrijven in Nederland. GoedGeefs steunt onder andere duurzame projecten in Zuid-Afrika. GoedGeefs is in 2006 opgericht door Petra Kroon. Zij wilde concrete hulp geven. Zij werken samen met diverse pa ...

                                               

Heeren Zeventien Friesland

De Heeren Zeventien pleegt drie keer per jaar bijeen te komen in restaurant De Heeren van Harinxma op landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. De activiteiten hebben een informeel karakter, al wordt soms een serieus onderwerp geagendeerd als inleiding ...

                                               

Huurcommissie

Een huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte over de huurprijs beslecht, en zo nodig een billijke huurprijs vaststelt. In Nederland bestaan huurcommissi ...

                                               

Iconografisch Bureau

Het Iconografisch Bureau was een Nederlandse instantie die zich richtte op de beschrijving van portretten van Nederlanders en buitenlanders waarvan het portret zich in Nederland bevond. Het bureau werd opgericht in 1955 en hield als zelfstandige ...

                                               

IJsselacademie

De Stichting IJsselacademie is een in Zwolle gevestigde uitgeverij en kenniscentrum voor Nederlandse streektalen, de regionale geschiedenis, en voor vegetatie en flora. De IJsselacademie heeft als doel deze gegevens in boekvorm te publiceren en o ...

                                               

IMK Intermediair

Het Instituut Midden- en Kleinbedrijf Intermediair begeleidt startende ondernemers, die in de bijstand zitten op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De hoofdvestiging van het IMK staat in Woudenberg en verder heeft het bedrijf ...

                                               

Impuls (organisatie)

Impuls is een kinderopvangorganisatie met locaties in Amsterdam West, Nieuw-West, Zuid en Noord. Het Hoofdkantoor van Impuls is gevestigd in Amsterdam Geuzenveld, Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam.

                                               

Instituut voor Publiek en Politiek

Het Instituut voor Publiek en Politiek was een Nederlandse landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelde politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen. Het IPP is sinds 1 oktober 2010 onderdeel van het Huis voor ...

                                               

Instituut-Lorentz voor Theoretische Fysica

Het Instituut-Lorentz voor Theoretische Fysica is een Nederlandse wetenschappelijke organisatie van de Universiteit Leiden. Met de experimentele fysicagroep van het Kamerlingh Onnes Laboratorium en het Huygens-laboratorium vormt dit instituut het ...

                                               

Instructor Dive Development

IDD is vertegenwoordigd in 13 landen ter wereld. Het hoofdkantoor van IDD is gevestigd in Haarlem Nederland. IDD werd destijds opgericht vanwege ontevredenheid van enkele duikinstructeurs over de wijze waarop andere duiktrainingsorganisaties pers ...

                                               

Werkgroep Kairos

De Werkgroep Kairos was een christelijke anti-apartheidsorganisatie in Nederland, ontstaan in 1970 op initiatief van Cor Groenendijk, na discussies tijdens de Gereformeerde Oecumenische Synode over de apartheid in Zuid-Afrika, en opgeheven in 200 ...

                                               

Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een Nederlandse onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten.

                                               

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is een Nederlandse telefonische hulpdienst voor kinderen, waar kinderen en jongeren tot 18 jaar die behoefte aan een gesprek over welk onderwerp dan ook hebben gratis naar kunnen bellen. Ook kunnen zij chatten met de Kindertelef ...

                                               

Komisi pemuda dewasa

Een komisi pemuda dewasa is een jongeren/volwassenencommissie in een christelijke context. De uitdrukking betekent ook letterlijk "commissie van jongeren en volwassenen" in het Indonesisch; deze commissies vinden haar oorsprong in Indonesie. Binn ...

                                               

Komitee Kruisraketten Nee

Het Komitee Kruisraketten Nee was een Nederlandse actiegroep tegen de begin jaren 80 door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie voorgenomen plaatsing van 48 Tomahawk-kruisvluchtwapens met kernkoppen in Woensdrecht. Deze beoogde plaatsing had, ...

                                               

Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland

Het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland is een belangenorganisatie van Marokkaanse werknemers in Nederland. Het is opgericht in 1975 en gevestigd in Amsterdam. Het werkt soms samen met de Internationale Socialisten. Het heeft zich in het v ...

                                               

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde is een landelijke vereniging die zich richt op personen en instanties die zich bezighouden met munten, penningen en papiergeld uit Nederland en de Nederlandse kolonien. Leden van he ...

                                               

Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is het oudste en grootste van de vijf Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. Het Instituut faciliteert hoogwaardig onderzoek en onderwijs in de geesteswetenschappen en wetenschap in br ...

                                               

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de beroeps- en brancheorganisatie van Nederlandse apothekers. De KNMP is een belangenorganisatie die de behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten apothekers ...

                                               

Koninklijke NLingenieurs

Koninklijke NLingenieurs is een branchevereniging van Nederlandse adviesbureaus en ingenieursbureaus. Sinds 2018 is Carla Moonen de voorzitter van Koninklijke NLingenieurs. De branchevereniging werd op 4 januari 1917 opgericht als Orde van Nederl ...

                                               

Kweekelingen Geheelonthouders Bond

De Kweekelingen Geheelonthouders Bond was een Nederlandse jeugdbeweging van kwekelingen, leerlingen van de Normaalschool of Kweekschool, opgericht in 1906.

                                               

Landbouw en Maatschappij

De Nationale Bond Landbouw en Maatschappij werd opgericht op 29 mei 1933 in zaal Ogterop te Meppel. De bond was opgericht door een samengaan van meerdere provinciale boerenbonden, die enkele jaren eerder overal in Nederland waren opgericht uit on ...

                                               

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

Het Landelijk Coördinatie Centrum Reizigersadvisering is, sinds de oprichting in 1997, het centrale orgaan in Nederland dat zich bezighoudt met de preventie van ziekte bij reizigers, "de reizigersadvisering". Verder geeft het LCR de landelijke ri ...

                                               

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg is een organisatie die belast is met coördineren van acute zorg binnen Nederland. Het is een netwerkorganisatie van de elf ziekenhuizen in Nederland met een traumacentrum. Het LNAZ richtte mede het Landelijk Coörd ...

                                               

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer is een platform waarin NS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat conform de Wet personenvervoer 2000 over diverse voorgeschreven onderwerpen overleggen met en advies vragen aan verschill ...

                                               

Landelijk Overleg Minderheden

Het Landelijk Overleg Minderheden is sinds 1997 in Nederland de officiele overlegstructuur waarin de erkende inspraakorganen van etnische minderheidsgroepen overleg voeren met de Nederlandse overheid over voor hen relevante politieke en maatschap ...

                                               

Liberaal-Socialistische Beweging

De Liberaal-Socialistische Beweging was een Nederlandse politieke beweging. De beweging kwam in 1935 voort uit de Bond tot Hervorming van den Grondeigendom. Oprichter was Chris Verwey 1866-1944, een broer van dichter Albert Verwey. Chris Verwey w ...

                                               

Liftinstituut

Het Liftinstituut is een Nederlandse veiligheidsorganisatie die in 1933 werd opgericht met als doel de veiligheid liftsystemen te bevorderen. In 1956 werd het door de wet aangewezen om alle liften te keuren. Tegenwoordig keurt het liftinstituut e ...

                                               

Liga voor de Rechten van de Mens (Nederland)

De Liga voor de Rechten van de Mens is een Nederlandse organisatie die ijvert voor de mensenrechten. De organisatie is vooral bekend door de jaarlijkse uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning aan een persoon of instelling die zich inzet v ...

                                               

Lokaal 01

Lokaal 01 was een kunstenaarsinitiatief in Breda en Antwerpen voor de hedendaagse beeldend kunstenaar. In 1981 werd op initiatief van een aantal Bredase kunstenaars een zaal in een ateliergebouw in Breda geschikt gemaakt voor" De openbaarheid van ...

                                               

Nederlands Loodswezen BV

Het Nederlands Loodswezen BV is een facilitaire organisatie die de aangesloten registerloodsen de middelen verschaft om hun werk uit te oefenen. Zo int het Loodswezen de loodsgelden en zorgt de organisatie voor het transport van en naar zeeschepen.

                                               

LTB

De R.K. Diocesane Land- en Tuinbouwbond is een op 16 juni 1915 opgerichte belangenorganisatie voor katholieke boeren, tuinders en kwekers in het Bisdom Haarlem. Het Bisdom Haarlem omvatte in die jaren de provincies Noord- en Zuid-Holland.

                                               

Maatschappij van Welstand

De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, later afgekort tot Maatschappij van Welstand, is een Nederlandse maatschappij, die in 1822 werd opgericht door de Hilvarenbeekse Jacob van Heusden. Doel van de maatschap ...

                                               

Medefinancieringsorganisatie

Een medefinancieringsorganisatie is een organisatie in Nederland die actief is in de ontwikkelingssamenwerking en partnerorganisaties in ontwikkelingslanden steunt. De MFO krijgt daarvoor geld uit de ontwikkelingspot van het Ministerie van Buiten ...

                                               

Micro Insurance Association Netherlands

Micro Insurance Association Netherlands, afgekort MIAN, is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het reduceren van financiele risicos voor arme mensen in ontwikkelingslanden. Zo helpt de organisatie deze mensen bijvoorbeeld aan ee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →