Back

ⓘ Bibliografie van de geschiedenis der Nederlanden                                     

ⓘ Bibliografie van de geschiedenis der Nederlanden

Er zijn verschillende bibliografieen van de geschiedenis der Nederlanden, onder andere als beredeneerde bibliografie bij handboeken en standaardwerken. Hieronder wordt die van Geschiedenis van de Nederlanden gegeven, een recent handboek op het gebied van de geschiedenis der Nederlanden.

Daarnaast bestaat er voor Nederland:

 • Petit, L.D.; Ruys, H.J.A. 1907-1953: Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken verschenen, Leiden;
 • Buck, H. de 1979: Bibliografie der geschiedenis van Nederland, Utrecht.
 • Lopende bibliografie: Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis DBNG.

Voor historische studies over Belgie bestaat er:

 • Pirenne, H. 1931: Bibliographie de lhistoire de Belgique, Brussel.
 • Lopende bibliografie: Bibliografie van de geschiedenis van Belgie in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.
                                     

1. Geschiedenis van de Nederlanden

Sociaal-economisch

 • Mokyr, J. 1976: Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, New Haven.
 • Houtte, J.A. van 1979: Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 800-1800, Haarlem;

Religie

 • Eijnatten, J. van en Lieburg, F. van 2005: Nederlandse religiegeschiedenis, Verloren, Hilversum.

Literatuur

 • Musschoot, A.M.; Gelderblom A.J. red 2006-2015: Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, Bert Bakker, Amsterdam.

Theater

 • Erenstein, R.L. 1996: Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Muziek

 • Grijp, L.P. e.a. red 2001: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Agrarisch

 • Bieleman, J. 1992: Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid, Meppel.

Sociale zekerheid

 • Gerwen, J van; Leeuwen, M.H.D. van 2000: Zoeken naar zekerheid. Risicos, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Den Haag/Amsterdam.

Monarchie

 • Tamse, C.A. 2002: Het huis van Oranje en andere politieke mythen, Amsterdam;
 • Tamse, C.A. red 1977: Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis, Sijthoff, Alphen aan den Rijn.

Militair

 • Bruijn, J.R.; Wels, C.B. 2003: Met man en macht, de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Balans, Amsterdam.

Standaardwerk

 • Pirenne, H. 1902-1932: Histoire de Belgique, Brussel.

Vlaanderen

 • Lamberty, M. red 1972-1977: Twintig eeuwen Vlaanderen, Hasselt;
 • Witte, E. e.a. 1983: Histoire de Flandre des origines à nos jours, Brussel.

Wallonie

 • Hasquin, H. red 1977-1981: La Wallonie. Le pays et les hommes, Brussel.
 • Génicot, L. red 1973: Histoire de la Wallonie, Brussel;

Luxemburg

 • Trausch, G. 1992: Histoire du Luxembourg, Hatier, Parijs.

Religie

 • Moreau, E. de 1945-1952: Histoire de lEglise en Belgique, Brussel.
                                     

1.1. Geschiedenis van de Nederlanden Standaardwerken

Als standaardwerk worden twee werken genoemd, waarbij wordt aangeraden ook de oudere publicaties te raadplegen:

 • Houtte, J.A. van; Niermeyer, red. 1949-1958: Algemene Geschiedenis der Nederlanden AGN, Uitgeversmij W.de Haan / Standaard Boekhandel, Utrecht - Antwerpen;
 • Blok, D.P. red et al 1977-1983: Algemene Geschiedenis der Nederlanden AGN of NAGN, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
                                     

1.2. Geschiedenis van de Nederlanden Overzichten

 • Kossmann, E.H. 2002: De Lage Landen 1780-1940. Twee eeuwen Nederland en Belgie, Amsterdam/Antwerpen;
 • Janssen, P. e.a. red 1996: De gouden delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn, Antwerpen, Mercatorfonds.
 • Bornewasser, J.A. 1977: Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden, Amsterdam/Brussel;
                                     

1.3. Geschiedenis van de Nederlanden Natievorming

De zeer persoonlijke visie:

 • Wils, L. 1992: Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen, Leuven/Apeldoorn, Garant;

Een oudere benadering:

 • Geyl, P. 1961-1962: Geschiedenis van de Nederlandse stam, Amsterdam/Antwerpen;

Een meer duurzame visie:

 • Rogier, L.J. 1980: Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
                                     

1.4. Geschiedenis van de Nederlanden Sociaal-economisch

 • Mokyr, J. 1976: Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, New Haven.
 • Houtte, J.A. van 1979: Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 800-1800, Haarlem;
                                     

1.5. Geschiedenis van de Nederlanden Religie

 • Eijnatten, J. van en Lieburg, F. van 2005: Nederlandse religiegeschiedenis, Verloren, Hilversum.
                                     

1.6. Geschiedenis van de Nederlanden Kunsten

 • Heck, C. 2003: Lart flamand et hollandais: Le Siècle des primitifs, 1380-1520, Parijs;
 • Gelder, H.E. van 1963-1965: Kunstgeschiedenis der Nederlanden, Utrecht/Antwerpen;
 • Dacosta Kaufmann, T. 2003: Lart flamand et hollandais, Belgique et Pays-Bas, 1520-1914, Citadelles & Mazenod, Parijs.
                                     

1.7. Geschiedenis van de Nederlanden Literatuur

 • Musschoot, A.M.; Gelderblom A.J. red 2006-2015: Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, Bert Bakker, Amsterdam.
                                     

1.8. Geschiedenis van de Nederlanden Theater

 • Erenstein, R.L. 1996: Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam University Press, Amsterdam.
                                     

1.9. Geschiedenis van de Nederlanden Muziek

 • Grijp, L.P. e.a. red 2001: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam University Press, Amsterdam.
                                     

1.10. Geschiedenis van de Nederlanden Werkinstrumenten

 • Volmuller, H.W.J. 1981: Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en Belgie, Nijhoff, Den Haag/Antwerpen.
 • Jansen, H.P.H. 1999: Kalendarium, geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Utrecht;
                                     

1.11. Geschiedenis van de Nederlanden Nederland

Gedateerd, maar waardevol:

 • Romein, J. en A. 1977: De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk, Den Haag-Antwerpen;
 • Blok, P.J. 1892-1908: Geschiedenis van het Nederlandse volk, deels J.B. Wolters deels A.W. Sijthoff, Groningen/Leiden;
 • Romein, J. en A. 1979: Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam.
                                     

1.12. Geschiedenis van de Nederlanden Handboeken

 • Groeneveld, S.; Schutte, G.J.; 1992: De Nieuwe Tijd: 1500 tot 1813, Leiden/Antwerpen;
 • Delta: Nederlands verleden in vogelvlucht ;
 • Boer, D.E.H., de; Boone, M.H. en Hessing, W.A.M. 1992: De Middeleeuwen, 300 tot 1500, Leiden/Antwerpen;
 • Bank, J.T.M.; Huizinga, J.J.; Minderaa, J.T. 1993: De Nieuwste Tijd: 1813 tot heden, Groningen;
 • Horst, H. van der 2005: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van prehistorie tot nu, Prometheus, Amsterdam.
                                     

1.13. Geschiedenis van de Nederlanden Cultuurgeschiedenis

 • Bank, J.T.M.; Buuren, M. van 2000: 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, Sdu Uitgevers, Den Haag;
 • Schuyt, K.; Taverne, E. 2000: 1950: Welvaart in zwart-wit, Sdu Uitgevers, Den Haag;
 • Frijhoff, W.; Spies, M. 1999: 1650. Bevochten eendracht, Sdu Uitgevers, Den Haag;
 • Nederlandse Cultuur in Europese Context ;
 • Kloek, J.J.; Mijnhardt, W.W. 2001: 1800: Blauwdrukken voor een samenleving, Sdu Uitgevers, Den Haag;
 • Fokkema, D.; Grijzenhout, F. 2001: Rekenschap: 1650-2000, Sdu Uitgevers, Den Haag.
                                     

1.14. Geschiedenis van de Nederlanden Buitenlandse overzichten

 • Voogd, C. de 1992: Histoire des Pays-Bas, Parijs.
 • Lademacher, H. 1993: Die Niederlanden. Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung, Berlijn;
 • Lademacher, H. 1983: Geschichte der Niederlande: Politik, Verfassung, Wirtschaft, Darmstadt;
 • Zahn, E. 1993: Das unbekannte Holland. Regenten, Rebellen und Reformatoren, München;
                                     

1.15. Geschiedenis van de Nederlanden Religie

 • Jong, O.J. de 1985: Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk;
 • Blom, J.C.H.; Fuks-Mansfeld, R.G.; Schöffer, I. red 1995: Geschiedenis van de Joden in Nederland, Balans, Amsterdam.
 • Rooden, P. van 1996: Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990, Bert Bakker, Amsterdam;
 • Knippenberg, H. 1992: De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden, Assen;
                                     

1.16. Geschiedenis van de Nederlanden Economie

 • Stuijvenberg, J.H. van 1977: De Economische geschiedenis van Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen.
 • J. de Vries en A. van der Woude 1995: Nederland 1500-1815, De eerste ronde van moderne economische groei, Uitgeverij Balans, ISBN 905018281X
                                     

1.17. Geschiedenis van de Nederlanden Agrarisch

 • Bieleman, J. 1992: Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid, Meppel.
                                     

1.18. Geschiedenis van de Nederlanden Sociale zekerheid

 • Gerwen, J van; Leeuwen, M.H.D. van 2000: Zoeken naar zekerheid. Risicos, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Den Haag/Amsterdam.
                                     

1.19. Geschiedenis van de Nederlanden Immigratie

 • Hart, M.C. t; Lucassen, J.M.W.G.; Schmal, H. 1996: Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de jaren heen.
 • Lucassen, J.M.W.G.; Penninx, R. 1994: Nieuwkomers, nakomers Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993, Amsterdam;
                                     

1.20. Geschiedenis van de Nederlanden Monarchie

 • Tamse, C.A. 2002: Het huis van Oranje en andere politieke mythen, Amsterdam;
 • Tamse, C.A. red 1977: Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis, Sijthoff, Alphen aan den Rijn.
                                     

1.21. Geschiedenis van de Nederlanden Buitenlandse politiek

 • J. Woltring 1976-: Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A, 1919-1930, Martinus Nijhoff/Institituut voor Nederlandse Geschiedenis, s Gravenhage/Den Haag.
 • Hellema, D. 1995: Buitenlandse politiek van Nederland, Aula, Utrecht.
 • A.F. Manning - A.E. Kersten - M. van Faassen - R.J.J. Stevens 1976-2004: Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland, Periode C, 1940-1945, Martinus Nijhoff/Institituut voor Nederlandse Geschiedenis, s Gravenhage/Den Haag.
 • C. Smit 1957: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode, 1899-1919, Martinus Nijhoff, s Gravenhage.
 • J. Woltring - W.J.M. Klaassen - B.G.J. de Graaff 1985-: Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode B, 1931-1940., Martinus Nijhoff/Institituut voor Nederlandse Geschiedenis, s Gravenhage/Den Haag.
 • J. Woltring 1962: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919. Tweede periode 1871-1898, Martinus Nijhoff, s Gravenhage.
 • C.B. Wels 1972: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870, Martinus Nijhoff, s Gravenhage.


                                     

1.22. Geschiedenis van de Nederlanden Militair

 • Bruijn, J.R.; Wels, C.B. 2003: Met man en macht, de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Balans, Amsterdam.
                                     

1.23. Geschiedenis van de Nederlanden Expansie

 • Goor, J. van 1994: De Nederlandse kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975, SDU, Den Haag;
 • Jong, J.J.P. de 1998: De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azie en de Indonesische archipel 1595-1950, SDU, Den Haag.
                                     

1.24. Geschiedenis van de Nederlanden Indische Nederlanders

 • Bosma, U.; Raben, R. 2003: De oude Indische wereld 1500-1920, Bert Bakker, Amsterdam;
 • Willems, W. 2001: De uittocht uit Indie 1945-1995, Bert Bakker, Amsterdam.
 • Meijer, H. 2004: In Indie geworteld. De twintigste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam;
                                     

1.25. Geschiedenis van de Nederlanden Bundelingen artikelen

 • Kossmann, E.H. 1987: Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten, Bert Bakker, Amsterdam;
 • Schöffer, I. 1987: Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw;
 • Kossmann, E.H. 1995: Vergankelijkheid en continuïteit: opstellen over geschiedenis, Bert Bakker, Amsterdam.
                                     

1.26. Geschiedenis van de Nederlanden Standaardwerk

 • Pirenne, H. 1902-1932: Histoire de Belgique, Brussel.
                                     

1.27. Geschiedenis van de Nederlanden Vlaanderen

 • Lamberty, M. red 1972-1977: Twintig eeuwen Vlaanderen, Hasselt;
 • Witte, E. e.a. 1983: Histoire de Flandre des origines à nos jours, Brussel.
                                     

1.28. Geschiedenis van de Nederlanden Wallonie

 • Hasquin, H. red 1977-1981: La Wallonie. Le pays et les hommes, Brussel.
 • Génicot, L. red 1973: Histoire de la Wallonie, Brussel;
                                     

1.29. Geschiedenis van de Nederlanden Luxemburg

 • Trausch, G. 1992: Histoire du Luxembourg, Hatier, Parijs.
                                     

1.30. Geschiedenis van de Nederlanden Sociaal-economisch

 • Morelli, A. red 1992: Histoire des étrangers et de limmigration en Belgique de la préhistoire à nos jours, Brussel.
 • Wee, H. van der; Cauwenberghe, E. van red 1978: Productivity of Land and Agricultural Innovation in the Low Countries 1250-1800, Leuven;
                                     

1.31. Geschiedenis van de Nederlanden Religie

 • Moreau, E. de 1945-1952: Histoire de lEglise en Belgique, Brussel.
                                     

1.32. Geschiedenis van de Nederlanden Cultuurgeschiedenis

 • Stiennon, J. 1988: De Roger de la Pasture à Paul Delvaux. Cinq siècles de peinture en Wallonie, Brussel.
 • Liebaers, H. e.a. 1985: Flemish art from the beginning till now, Antwerpen;
                                     

1.33. Geschiedenis van de Nederlanden Bibliografieen

Lopend:

 • Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis

Overzichten:

 • Génicot, L. e.a. 1990: Vingt ans de recherche historique en Belgique 1969-1988, Brussel.
 • Houtte, J.A. van; e.a. 1970: Un quart de siècle de recherche historique en Belgique 1944-1968, Brussel;
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →